Tenses (part 2)

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les gezien:
  • namen van alle tenses 
  • present simple & present continuous 
  • past simple & past continuous

Slide 2 - Tekstslide

Past simple & Present perfect
Deze twee komen vaak samen in één opdracht voor, dus je moet goed weten wanneer je welke van de twee moet gebruiken. 
Trap niet in de valkuil van het Nederlands, want in het Engels gelden er heel andere regels wanneer je welke tijd moet gebruiken!

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de past simple van 'go'?

Slide 4 - Open vraag

Wat is de past simple van 'jump'?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de present perfect van 'go'?

Slide 6 - Open vraag

past simple & present perfect
past simple
handeling uit het verleden die nu is afgesloten
--> I played football until I was 15. 

present perfect
- handeling in verleden begonnen die nu nog bezig is, OF:
- handeling uit verleden waarvan resultaat nog merkbaar is --> link tussen heden en verleden
--> I have lived here since I was a child.   /  Look, she has broken her leg!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Welke tense moet je gebruiken?
I ________ (want) a kitten since I was 10.
A
past simple
B
present perfect

Slide 9 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
They ________ (gain) a lot of weight when they lived in Spain.
A
past simple
B
present perfect

Slide 10 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
We _______ (be) the best team at the championship of 2019.
A
past simple
B
present perfect

Slide 11 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
She ______ (never, see) my brother, so she doesn't know what he looks like.
A
past simple
B
present perfect

Slide 12 - Quizvraag

Vul de juiste tense in:
We _____ (be) friends since primary school.

Slide 13 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
Oh no, what _____ (he, do)??!

Slide 14 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
I _____ (lose) my car key at the party last Friday.

Slide 15 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
So far, we ______ (not, see) anyone we know.

Slide 16 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
They ____ (not, know) what to do when the alarm went off.

Slide 17 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
I ____ (study) hard for this test, so I'm sure I will get a good grade.

Slide 18 - Open vraag

Tot zover de past simple & present perfect.
De volgende combinatie die we bekijken is:
past simple & past perfect

Slide 19 - Tekstslide

Hoe maak je de past perfect ook alweer?

Slide 20 - Open vraag

Past perfect

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Vul de juiste past tenses in:
After Fred ___ (spend) his holiday in Italy, he ___ (want) to learn Italian.

Slide 23 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
She ___ (watch) Netflix after the children ___ (go) to bed.

Slide 24 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
I ___ (be) very tired because I ___ (study) too much.

Slide 25 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
When she saw there ___ (be) an accident, she ___ (call) the police.

Slide 26 - Open vraag

We hebben gezien:
present simple & present continuous (vorige les)
past simple & past continuous (vorige les)
past simple & present perfect
past simple & past perfect

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

present perfect continuous
have/has been + ww-ing
  • handeling die in verleden is begonnen en nog voortduurt, met nadruk op de lange/korte duur.
    Bv: We have been listening for hours!
  • handeling die net pas afgelopen is het resultaat is merkbaar
      Bv: She has been crying. Her eyes are all red.

Slide 29 - Tekstslide

En nu: thuis oefenen!
Het beste kun je eerst oefenen met 2 verschillende tijden, in verschillende combinaties:

Daarna moet je oefenen met meer/alle tijden door elkaar:

Slide 30 - Tekstslide