M4 October 25th chapter 3 ( 3)

Good afternoon!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Good afternoon!

Slide 1 - Tekstslide

To do

1.  Doornemen vocabulary 

2. Herhalen (a)few / (a) little

3. Uitleg much, many, a lot of

4. Maken in Learnbeat Grammar E, F

5. Maken in Learnbeat Reading C


Slide 2 - Tekstslide

QUANTIFIERS: (a) few / (a) little
Telbaar
Ontelbaar
een paar / een beetje
I have a few coins left.
She spends a little money in the store. 
weinig
I have few coins left.
She spends little money in stores. 

Slide 3 - Tekstslide

(a) few , (a) little
1.  I have ................. water left. There's enough to share. ( een beetje) 
2. We have ................. good friends, we're not lonely. (een paar)
3. He had .................... education. He can't read or write. ( weinig)
4. There are ............... people she really trusts. ( weinig)
5. We've got ............. time this weekend, would you like to meet ? (een beetje)
6. Julie gave us ............... apples from the garden. ( een paar)
7. She has ................ self-confidence. (weinig)
8. There are ................. women politicians in the UK. ( weinig)

Slide 4 - Tekstslide

(a) few , (a) little
1.  I have  a little water left. There's enough to share. ( een beetje) 
2. We have  a few good friends, we're not lonely. (een paar)
3. He had  little  education. He can't read or write. ( weinig)
4. There are  few people she really trusts. ( weinig)
5. We've got a little time this weekend, would you like to meet ? (een beetje)
6. Julie gave us  a few apples from the garden. ( een paar)
7. She has  little self-confidence. (weinig)
8. There are few  women politicians in the UK. ( weinig)

Slide 5 - Tekstslide

much / many / a lot of 
countable
uncountable
popcorn
sand
pencil
table
friend
laptop
time
money

Slide 6 - Sleepvraag

Much, many, a lot of
Much, many en a lot of betekenen alle drie ‘veel’. 

Maar wanneer gebruik je nu welke uitdrukking? 

Daarvoor moet je kijken naar het soort zin waarin deze voorkomt en het zelfstandig naamwoord dat erachter kom

Slide 7 - Tekstslide

Much
Je gebruikt much in vragende en ontkennende zinnen als het zelfstandig naamwoord ontelbaar is:
(ontelbaar = work, information, gas, bread, rice, love)

Have you got much work to do?

There isn’t much information about the accident.

Slide 8 - Tekstslide

Many

In vragende en ontkennende zinnen als het zelfstandig naamwoord telbaar is:

How many brothers or sisters have you got? 

I haven’t got many pens left.

Slide 9 - Tekstslide

A lot of
In bevestigende zinnen (of het zelfstandig naamwoord telbaar of ontelbaar is, maakt niet uit):
There were a lot of phone calls this morning.
We bought a lot of fruit.
He has a lot of money / He has lots of money.

Het is mogelijk om in bevestigende zinnen 'much/many' te gebruiken, maar het is gebruikelijker om 'a lot of' te gebruiken.

Slide 10 - Tekstslide

much & many

Slide 11 - Tekstslide

Much / many / a lot of
'Much', 'many' & 'a lot of' betekenen allemaal 'veel'.
Uncountable
Countable
Bevestigende zinnen
We have a lot of money.
They have a lot of friends.
Ontkennende zinnen
We don't have much money.
They don't have many friends.
Vragende zinnen
Do we have much money?
Do they have many friends?

Slide 12 - TekstslideI've got _______ chores to do this weekend. 
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 13 - Quizvraag

Have you got ... sisters?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 14 - Quizvraag

She has got ..... dresses, but she has not got many skirts.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 15 - QuizvraagAre there ______ coffee shops in your city? 
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 16 - Quizvraag

I'm sorry, I don't have.........time.
A
many
B
a lot of
C
lots of
D
much

Slide 17 - QuizvraagThere aren't ______ tickets to the funfair left. 
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 18 - Quizvraag


Do you have ____ information?
A
Much
B
Many
C
a lot of

Slide 19 - Quizvraag

Homework
Study vocabulary 1-3, sentences 1st part (half), grammar (a)few
(a) little, much, many, a lot of

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Choose the correct form.
Gurkan has ___ friends.
A
A little
B
A lot
C
Many
D
much

Slide 22 - Quizvraag

Choose the correct form.
Cas likes to sing ____ songs.
A
Much
B
A lot
C
A few
D
many

Slide 23 - Quizvraag

Choose the correct form.
Josh likes to eat ___ hamburgers
A
Many
B
Much
C
A little
D
A few

Slide 24 - Quizvraag

Choose the correct form.
Johan wins ___ prices with football.
A
Many
B
much
C
A little
D
A few

Slide 25 - Quizvraag