Maria (L6)

Meimaand, Mariamaand
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Lager onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Meimaand, Mariamaand

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Maria is ook onze moeder

Bij het kruis van Jezus stond ook zijn moeder. Toen Hij haar zag en naast haar de leerling van wie Hij heel veel hield, zei Hij tot zijn moeder: Zie daar jouw zoon! En tot de leerling zei Hij: Zie daar jouw moeder!
Stel je voor, je eigen zoon zien sterven, aan een kruis dan nog!
Maar Jezus maakt Maria tot moeder van zijn leerlingen. Dus ook van jou en mij. Een mooi geschenk!

Slide 3 - Tekstslide

Maria, moeder, uitverkorene van God

Toen de engel Gabriël haar de boodschap had gebracht dat zij moeder van Jezus zou worden, zei Maria: Zie de dienares van de Heer. Moge met mij gebeuren wat Hij over mij droomt. Maria doet wat God wenst, want ze denkt dat Gods droom over haar leven, haar gelukkig zal maken.

Slide 4 - Tekstslide

Welke belangrijke taak krijgt Maria?

Slide 5 - Open vraag

Waaruit blijkt dat Maria sterk gelooft in God?

Slide 6 - Open vraag

Ken jij ook mensen die gelukkig zijn door hun geloof in God? Waaraan zie je dat?

Slide 7 - Open vraag

Ben jij gelukkig met God en waarom?

Slide 8 - Open vraag


Jezus noemt God zijn echte Vader 

In het jaar dat Jezus twaalf jaar werd, bleef Hij na afloop van het paasfeest alleen achter in Jeruzalem. En toen zijn ouders Hem na lang zoeken terugvonden, zei Jezus tegen zijn moeder: Wist je niet dat ik bij mijn vader wilde zijn? Maria bewaarde alles in haar hart.

Slide 9 - Tekstslide

Wat bewaart Maria in haar hart?

Slide 10 - Open vraag

Wat bewaar jij in je hart?

Slide 11 - Open vraag

Mensen vertrouwen op Jezus (Jezus’ eerste wonder)

Op de derde dag was er een bruiloft in Galilea.
Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer. En tot de bedienden zei ze: Doe wat hij jullie vragen zal.
Maria nodigt de mensen uit om Jezus te vertrouwen en te volgen.

Slide 12 - Tekstslide

Wie nodigt jullie uit om te vertrouwen op Jezus?

Slide 13 - Open vraag

Durf jij te vertellen over je geloof? Waar? Met wie?

Slide 14 - Open vraag

Maria is ook onze moeder

Bij het kruis van Jezus stond ook zijn moeder. Toen Hij haar zag en naast haar de leerling van wie Hij heel veel hield, zei Hij tot zijn moeder: Zie daar jouw zoon! En tot de leerling zei Hij: Zie daar jouw moeder!
Stel je voor, je eigen zoon zien sterven, aan een kruis dan nog!
Maar Jezus maakt Maria tot moeder van zijn leerlingen. Dus ook van jou en mij. Een mooi geschenk!

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Maria

Slide 20 - Woordweb