De Goede Week

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Palmzondag

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

Witte Donderdag

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Tekstslide

Goede Vrijdag

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Tekstslide

Stille Zaterdag

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Tekstslide

Pasen

Slide 12 - Woordweb

Slide 13 - Tekstslide

Op welke dag trok Jezus Jeruzalem binnen?

Slide 14 - Open vraag

Wat gebeurt er op Palmzondag in de kerk? Tip: er wordt iets uitgedeeld.

Slide 15 - Open vraag

Op welke dag vieren we het Laatste Avondmaal?

Slide 16 - Open vraag

Wanneer (welke dag) werd Jezus aan het kruis genageld?

Slide 17 - Open vraag

Wanneer (welke dag) vieren we de verrijzenis van Jezus?

Slide 18 - Open vraag

Maar Zijn vrienden lachten. 'Vandaag maken we er een feestelijke stoet van', zeiden ze. 'Wacht maar af!' Er stond een massa volk langs de kant van de weg toen Hij langskwam. Ze begonnen te zingen en te juichen. Ze zwaaiden met palmtakken en spreidden hun jassen uit over de weg. Uit volle borst zongen al Zijn vrienden een lied: ‘Gezegend de Koning die komt in de naam van God! Vrede en glorie in de hemel!’ Op Zijn ezelsveulen stapte Jezus ontroerd en blij tussen hen door.

Slide 19 - Open vraag

Een paar dagen later was Jezus met Zijn vrienden samen om de paasmaaltijd te eten. Het zou de laatste keer zijn dat ze samen zouden eten, dus Jezus wilde er iets speciaals van maken. Voordat ze begonnen te eten, deed Jezus een schort voor en goot water in een waskom. Hij knielde voor Zijn vrienden en begon hen één voor één de voeten te wassen. Hij droogde ze af met een doek. Stomverbaasd keken Zijn vrienden toe. Wat deed Jezus nu? Petrus sprong op. 'Nooit van mijn leven zul Jij mijn voeten wassen!'

Slide 20 - Open vraag

Zie je dit brood? Het wordt gebroken voor jullie allen. Ik ben dit brood, gebroken en uitgedeeld aan wie het nodig heeft.’ Jezus nam ook de beker met wijn. ‘En zie je deze wijn? Hij is rood als Mijn bloed. De wijn zal vloeien en uitgedeeld worden aan iedereen. Net zoals Mijn bloed zal vloeien. Zo gaat dat als je van mensen houdt. Zullen jullie zo verder blijven leven? En zullen jullie af en toe samenkomen om brood te eten en wijn te drinken, en te denken aan wat we samen hebben meegemaakt?

Slide 21 - Open vraag

Jezus was gearresteerd in de olijventuin waar Hij samen met Zijn vrienden de nacht had doorgebracht. Judas had de soldaten naar de plek geleid waar ze Hem konden vinden. Zonder veel woorden was Jezus met hen meegegaan. Zijn vrienden volgden op een afstand. Ze waren bang en ze wisten niet wat ze moesten doen. De soldaten brachten Jezus naar het paleis van Pilatus. Pilatus veroordeelde Jezus tot de kruisdood. 'Laat Hem geselen!' zei Pilatus. De soldaten voerden Hem weg.

Slide 22 - Open vraag

Jezus trok door de straten van Jeruzalem, met de zware balk van het kruis op Zijn schouder. Toen ze bij een plek buiten de stad kwamen, maakten de soldaten Jezus vast op het kruis en trokken het kruis omhoog totdat het rechtop stond. Jezus voelde alleen nog pijn. Hij kon bijna niet meer zien van de pijn. Vlak bij Hem stonden Zijn moeder en Zijn lieve leerling. Ach, Zijn hart brak toen Hij hun verdriet zag.

Slide 23 - Open vraag

Zo stil was het nog nooit geweest. De kerkklokken luidden niet. De kinderen speelden niet op het pleintje, maar bleven thuis. De bakker en de slager waren niet open. De mensen waren afwachtend. Wat zou er komen?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide