Instructie 2 - 3VWO

Natuurkunde - Week 2 - §7.1 & §7.2 
Leerdoelen:
 1. Je kent de formule λ=c/f (je weet welke grootheden en eenheden hierbij horen)
 2. Je kan de formule λ=c/f toepassen
 3. Je weet wat de onderdelen van het atoom zijn
 4. Je weet wat absorbtie van straling met een atoom doet
 5. Je weet wat ionisatie van straling met een atoom doet
 6. Je weet wat achtergrondstraling is en waar dit vandaan komt
 7. Je weet waaruit alfa- bèta- en gammastraling bestaat
 8. Je weet op welke verschillende manier je de verschillende soorten straling tegen kan houden
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Natuurkunde - Week 2 - §7.1 & §7.2 
Leerdoelen:
 1. Je kent de formule λ=c/f (je weet welke grootheden en eenheden hierbij horen)
 2. Je kan de formule λ=c/f toepassen
 3. Je weet wat de onderdelen van het atoom zijn
 4. Je weet wat absorbtie van straling met een atoom doet
 5. Je weet wat ionisatie van straling met een atoom doet
 6. Je weet wat achtergrondstraling is en waar dit vandaan komt
 7. Je weet waaruit alfa- bèta- en gammastraling bestaat
 8. Je weet op welke verschillende manier je de verschillende soorten straling tegen kan houden

Slide 1 - Tekstslide

Bekijk de filmpjes en instructie
 • Bij het eerste filmpje wordt de formule uitgelegd met zowel licht als geluid, bekijk het hele filmpje maar in dit hoofdstuk zal het alleen om licht gaan.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Formule
λ=fc
Grootheid: Golflengte
Eenheid: meter [m]
Grootheid: Lichtsnelheid
Eenheid: meter per seconde [m/s]
Dit is ALTIJD 300.000.000 m/s
Grootheid: Frequentie
Eenheid: Hertz [Hz]

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeeldvraag
a. Bepaal de golflengte
b. Wat voor soort straling is dit?
c. Wat is de frequentie van deze golf?


*probeer deze vraag eerst zelf op te lossen, de uitwerking staat op de volgende slide*

Slide 5 - Tekstslide

Uitwerking A
a. Bepaal de golflengte

De golflengte is de lengte van de golf, je gaat dus kijken naar de afbeelding. Je ziet in de afbeelding dat het begin en het einde van de golf (van top tot top of van dal tot dal, maakt niet uit)
Je ziet dat de golf 3,5 hokje lang is, dat betekent dat de golf 3,5 x 2meter = 7 meter lang is.

λ=7m

Slide 6 - Tekstslide

Uitwerking B
b. Wat voor soort straling is dit?
Je kijkt naar figuur 3 (blz. 281) in jouw boek.  De bovenste rij getallen is de golflengte, je ziet dat een golflengte van 7 meter radiogolven zijn.

*Die getallen van figuur 3 hoef je niet uit jouw hoofd te leren, als dit een toetsvraag was zou je dit figuurtje erbij krijgen*
λ=7m

Slide 7 - Tekstslide

Uitwerking C
c. Wat is de frequentie van deze golf?

gegeven                                               gevraagd
                                                                   f = ?? Hz
                                m/s
                        
oplossing
λ=7m
c=3,0108
λ=fcf=λc
f=λc
f=73,0108=42857Hz
Dit is een vaste waarde, dus c heeft ALTIJD deze waarde

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Absorbtie van straling in atoom:

absorbtie

Slide 10 - Tekstslide

Ionisering: Dit atoom heeft een neutrale lading (geen lading). Dit komt omdat er evenveel elektronen en protonen zijn.
Ionisatie

Slide 11 - Tekstslide

Ionisering: Dit atoom heeft een postieve lading omdat er een negatief deeltje (elektron) weg is. Een atoom met een lading noem je een ion
Ionisatie

Slide 12 - Tekstslide

Ionisatie van een atoom: door straling verandert een atoom in een ion
Ionisatie

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Alfa-straling
Bèta-straling
Gammastraling
Röntgenstraling
UV-straling
Zichtbaar licht
IR-straling
Radiogolven

Even een overzichtje
Radioactieve straling
Ioniserende straling
Elektromagnetische straling

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Tekstslide

Alfa-straling

Bèta-straling

Gammastraling

Even een overzichtje
Minst doordringend vermogen
(komt door de minste stoffen heen)
Minst ioniserend vermogen
(minst schadelijk als het iets bereikt)
Meest ioniserend vermogen
(meest schadelijk als het iets bereikt)
Meest ioniserend vermogen
(meest schadelijk als het iets bereikt)

Slide 20 - Tekstslide

Aan de slag!
 • Lees §7.1 & §7.2 nog eens door (de stukken in §7.2 met de getallen is voor volgende week)
 • Ga aan de slag met het huiswerk, dit is opdracht 10, 11, 24, 25 uit het boek (blz. 286)
 • Ga aan de slag met het werken aan de inleveropdracht, maak deze opdracht serieus, ik bekijk de resultaten

Slide 21 - Tekstslide