SVO N2 Kwaliteitszorgsystemen les 1 van 5 # Basis

Notitie
Dit is een LessonUp voor de volledige module zorgsystemen. Deze kan worden opgeslagen en naar gelang worden aangepast.
Eventueel kunnen slides worden toegevoegd met opdrachten
Opdracht 1
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveiligheid, Arbo en MilieuMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Notitie
Dit is een LessonUp voor de volledige module zorgsystemen. Deze kan worden opgeslagen en naar gelang worden aangepast.
Eventueel kunnen slides worden toegevoegd met opdrachten
Opdracht 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 MBO niveau 2
geschikt voor opleiding PM, VM, MWFS, MWI
Les 1  van 5
 SVO N2 Zorgsystemen lesblok 1  van 5 # Basis 

Thema Zorgsystemen, 
Voedselveiligheid, Arbo en Milieu

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
- Wat bedoelen we met de kwaliteit van een product?
- Wat betekent Algemene Levenmiddelen Vordering?
- Welke verplichtingen geeft de ALV?
- Met welk voedselveiligheidssyteem werken wij
- Welke gevaren bedreigen producten en hoe controleren we dat
- Welke instantie controleert  de ALV?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Omschrijf het begrip kwaliteit in je eigen woorden:

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is kaliteit?
“Kwaliteit is de mate waarin een product voldoet aan vooraf gestelde eisen,
wensen en specificaties van de klant”.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem vijf factoren, die van invloed
zijn op de beleving van kwaliteit.

Slide 7 - Woordweb

Studenten noemen factoren. Na sluiten: sleep ze naar hoeken om groeperingen te maken. Bespreek hoe deze onderdelen zich uiten in bedrijf. Missen er nog onderdelen? volgende slide -> volledig plaatje.
Beleving van kwaliteit afhankelijk van:
• Prijs
• Duurzaamheid
• Gebruiksaanwijzing
• Houdbaarheid
• Klantvriendelijkheid
• Uitstraling
• Versheid
• Hoeveelheid
• Levering
• Veiligheid

Slide 8 - Tekstslide

Wat is kwaliteit? Als je deze vraag aan verschillende mensen stelt, krijg je
verschillende antwoorden. De beste kwaliteit bestaat niet. Kwaliteit kan namelijk
voor iedereen anders zijn.
Waarom voedselveiligheidssyteem
- Voldoen aan wettelijke eisen
- Vertrouwen klant/consument behouden
- Grotere omvang, snellere productie: meer kans op fouten
- Producten steeds kritischer: sushi
- Voorkomen klachten, recalls (herroepen)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Micro-organismen
Wat zijn het?

klik hier
klik hier
klik hier

Slide 10 - Tekstslide

Laat studenten de artikelen bekijken (scannen) en daarna opschrijven in de volgende slides wat ze denken dat micro-organismen zijn
Wat zijn micro-organismen?

Slide 11 - Open vraag

zullen de MO's uit de artikelen noemen, misschien andere. Bespreek waar dat onder valt, bacteriën en virussen zullen aan bod komen. wat is er nog meer, volgende slide
Micro-organismen
• Bacteriën
• Schimmels
• Gisten
• Virussen
• Protozoa, algen en wieren

Nuttig vs. gevaarlijk

Slide 12 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Groei bacteriën

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

bij welke temperaturen groeien bacteriën bijna niet?
A
0-7
B
0-4
C
min 2 - 10

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke temperaturen zijn het gevaarlijkst voor bacretiegroei?
A
21-49
B
4-60
C
21-60

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je
aan bij hygiëne?

Slide 16 - Woordweb

Antwoorden naar hoeken slepen om zo in soorten onder te delen. Ontbreken er groepen? volgende slide overzicht
Soorten hygiëne
• Persoonlijke hygiëne
• Hygiëne bij verwerking
• Bedrijfshygiëne

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke hygiëne
Handen wassen:
• Voor aanvang van je werkzaamheden
• Voor en na toiletbezoek
• Na aanraking van bedorven producten of afval
• Als je handen vuil zijn
• Na elke pauze

Slide 18 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Persoonlijke hygiëne
- Schone bedrijfskleding en schoeisel
- Haar
- Sieraden en parfum
- Wondjes
- Eczeem en diarree

Slide 19 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Proceshygiëne
- Proceshygiëne/hygiëne bij verwerking
- Grondstoffen/gereedschappen
- Bakken
- Messen, aanzetstalen en overige gereedschappen
- Koelketen
- Voorschriften

Slide 20 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Bedrijfshygiëne
- Ongedierte
- Reinigen en desinfecteren
- Machines en gereedschap
- Snijplanken
- Routing
- Hygiënesluis


Slide 21 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Care-ruimten
• Basic-care ruimte
• Medium-care ruimte
• High-care ruimte

Slide 22 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Contaminanten
Stoffen die per ongeluk in producten terecht komen, zoals: gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen, microplastics, kwik, lood uit de omgeving.
Mate van gevaar afhankelijk van:
• De soort stof
• De hoeveelheid stof
• De tijdsduur van blootstelling

Slide 23 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
1.4 HACCP
Hazard - gevaren
Analysis - analyse
Critical - kritische
Control - controle
Point     - punten
- Wettelijk verplicht 
- Ontstaan bij NASA
- Erkend door EU, WHO, FDA
- Hygiënecode is een afgeleide van HACCP

Slide 24 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HACCP
HACCP houdt in dat je van elke processtap:
• De mogelijke risico’s bepaalt (Hazard Analysis)
• De punten, die een risico voor de volksgezondheid opleveren, uitschakelt of
terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau (kritische beheerspunten)
• De wijze van beheersing schriftelijk vastlegt

Slide 26 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Deel 1: HA = gevarencontrole 
Hazard kan zijn:
- Microbiologische gevaren
- Microbiologische gevaren 
- Fysische gevaren
Analysis: inschatting maken van de gevaren: 
kans x ernst = risico

Slide 27 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Deel 2: CCP
- Wat doet het bedrijf om de mogelijke gevaren te beperken?
- Dit blijvend controleren
- Denk aan: meten temperatuur, zuurtegraad, bepaalde tijd iets pakken

Slide 28 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book
Welke gevaren bedreigen de kwaliteit
van onze producten?

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Omstandigheden per groep bespreken. p12 e-book