Les 2 Verschil tussen Stapelbouw & gietbouw

Bedrijfskunde: Verschil tussen Stapelbouw & gietbouw
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Bedrijfskunde: Verschil tussen Stapelbouw & gietbouw

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen let op aanpassen naar prefab elementen sluitende elementen prefab en HSB, projectboekje afstemmen
 • Na deze les weten we wat stapelbouw is
 • Na deze les weten we wat gietbouw is
 • Waarom het belangrijk is de keuze voor de bouwmethode af te stemmen met planning en kosten.
 • Wat de voor en nadelen van beide bouwmethoden zijn.
 • Deze lesinhoud is tevens geschikt als naslagwerk en leerdocument voor de toets aan het einde van periode 3 

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je over de bouwmethode stapelbouw

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Video

Bouwmethoden
Wat is stapelbouw?​ 
Bij stapelbouw worden de stenen steen na steen of blok na blok op elkaar gestapeld. Veelal geschiedt het stapelen met de hand. Metselwerk is een bekend voorbeeld van stapelbouw. Binnenwanden kunnen ook in stapelbouw worden uitgevoerd.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Eigenschappen stapelbouw
 • Wordt op de bouw vervaardigd ​
 • Manuren op de bouwplaats hoog ​
 • Manuren op de fabriek laag ​
 • Uitvoeringstijd lang ​
 • Voorbereidingstijd kort ​
 • Geen zware kraan nodig (alleen bij Kubel en vloerelementen)
 • Je kan gemakkelijk een extra stopcontactplaatsen. ​

Slide 7 - Tekstslide

Stapelbouw
 • Een lijmploeg (2 man + elementsteller) maakt 80m2 wand (is vier binnenmuren per dag) ​
 • Kanaalplaat of andere plaatvloer 1 dag ​
 • breedplaatvloer 2 dagen ​
 • routing en lijm/stortschema noodzakelijk​


Aandachtpunten:​
 • Fundering (wat is er gekozen? of wat is noodzakelijk [staal/palen] ​
 • Wat wordt gerekend tot het casco? ​
 • Seriegrootte van het project ​
 • Gekozen werkmethode (materieelinzet, ploegindeling) ​
 • Weersinvloeden/ periode uitvoering ​

Slide 8 - Tekstslide

Onderslagen.
Een breedplaatvloer moet voor het storten en tijdens de verharding van de druklaag onderstempeld
worden. De maximale h.o.h.-afstand van de onderslagen wordt aangegeven door de leverancier van de breedplaat(vloer). Deze zal varieren tussen 3, 4 of 5 stempelrijen in een beuk.
Als het eigen gewicht en stortbelasting van de te vervaardigen vloer door 2 of 3 onderliggende vloeren gedragen kan worden, kunnen de stempels verwijderd worden. afhankelijk van omstandigheden.

Slide 9 - Tekstslide

Zoek de antwoorden op, schrijf ze duidelijk leesbaar op een A4tje
 • Wat zijn de ijzeren staafje die tussen de blokken uit komen?
 • Hoe is het kozijn bevestigd?
 • Waar zou je dat nog meer zien?
 • Wat voor vloer is er gebruikt?
De antwoorden op je A-4tje geef je na  10 minuten door naar achteren. De antwoorden die je krijgt lees je door en vul je aan. 

Slide 10 - Tekstslide

Gietbouw

Slide 11 - Tekstslide

Wat kun je vertellen over gietbouw?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Video

Bouwmethode Gietbouw
Gietbouw is een bouwmethode waarbij betonspecie op de bouwplaats in de bekisting wordt gestort met een kubel of betonpomp waardoor met wapening dragende muren ontstaan. Bij warme gietbouw wordt de bekisting verwarmd waardoor het beton sneller uithard. 

Bij koude gietbouw wordt gebruik gemaakt van betonsoorten die sneller een hogere druksterkte bereiken. Ook hierdoor zal het beton sneller uitharden.

Slide 14 - Tekstslide

Soorten gietbouw
 • Wand en tafelbekisting, waarbij eerst de wanden en daarna de vloeren worden gestort.
 • Wandbekisting in combinatie met breedplaatvloeren.
 • Tunnelbekisting, waarbij wanden en vloeren in een arbeidsgang worden gestort.
 • Glij- en klimbekisting voor de hoogbouw.

Slide 15 - Tekstslide

Gietbouw​ (relatief dure bekistingssystemen)
 • Bij 20 woningen wanden gieten i.c.m. breedplaatvloer of kanaalplaat ​.
 • Bij 50 woningen tunnels inzetten ​
 • Bouwtempo wordt bepaald door de kraan ​
 • Ploeggrootte 5 man ​
 • Standaardisatie verdiepingshoogte/dikte wanden en beukmaten noodzakelijk ​
 • Investering aanschaf bekisting (tunnelbekisting is duur!) ​
 • Voorbereiding intensief ​
 • Stortschema’s noodzakelijk ​

ploeginzet wordt bepaald door bouwtempo/kraan ​

Slide 16 - Tekstslide

Gietbouw bij gebouwen van ongeveer gelijke vorm
Bij gietbouw moet alles goed voorbereid worden, want aanpassen tijdens de bouw kan meestal niet leidingen voor elektra en dergelijke worden vaak ingestort. Gietbouw wordt gebruikt bij projecten in grotere series. Dat wil zeggen waarbij sprake is van meer gebouwen van ongeveer gelijke vorm. Bij gietbouw is een kraan nodig voor onder meer het plaatsen van de bekisting en eventueel voor het plaatsen van de bekisting en eventueel voor het plaatsen van de systeemvloeren.

Slide 17 - Tekstslide

Aandachtspunten:​

Organisatie maatvoering ​
bloklengtes/ horizontale-verticale sprongen ​standaardisatie sparingen en leidingen ​wat, waar meestorten - of aanstorten ​kraancapaciteit ​bouwvolgorde. Routing tunnelkist ​elke bekisting moet elke dag gebruikt worden .​Slide 18 - Tekstslide

Kenmerken van  gietbouw​
hoofdzakelijk op de bouwplaats vervaardigd ​

manuren op de bouwplaats laag (bij gebruik tunnels, anders minder) ​
manuren op de fabriek zijn er niet (bij tunnel/anders wel vloerelementen) ​
uitvoeringstijd kort.​
werktempo is hoog (elke dag storten) ​
voorbereidingstijd lang (moet al starten in initiatieffase) ​
zware kraan nodig (gewicht tunnelelementen, draaipunt kraan om alles te bereiken) ​


Slide 19 - Tekstslide

Samenvatting, Wat is gietbouw?

Slide 20 - Open vraag

Samenvatting wat is stapelbouw?

Slide 21 - Open vraag

Een mooie villa bouwen in een bestaande wijk wat kies je stapel of gietbouw? En waarom?

Slide 22 - Open vraag

Een blokje huis van 5 woningen, de buitengevel is hetzelfde de indeling kunnen de toekomstige bewoners nog wijzigen wat kies je stapelbouw of gietbouw?

Slide 23 - Open vraag