methodisch werken met het zorgleefplan

Methodisch werken met een zorgleefplan
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Methodisch werken met een zorgleefplan

Slide 1 - Tekstslide

Wat is methodisch werken
Methodisch  werken houdt in dat je, je werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen.


Met behulp van een zorg(leef)plan of een ondersteuningsplan werk je methodisch

Slide 2 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 3 - Tekstslide

Verzamelen van info
 • Anamnese
 • Overdracht
 • In kaart brengen van wensen , behoeften, mogelijkheden en zorgvrager 

Slide 4 - Tekstslide

4 domeinen van de zorg.
Voor het in kaart brengen van de situatie van de zorgvrager kunnen we gebruik maken van 4 domeinen van de zorg.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Zorgdoelen 
Na het bekijken van de zorgbehoeften per domein, kan je samen met de zorgvrager/ mantelzorger een doel opstellen. Dit doel zal na enige tijd behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Dit verloopt altijd in een cyclus.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​

- Wat ga ik evalueren?  Waarover moet informatie verkregen worden?​ 

- Hoe ga ik evalueren?  Welke manier is passend?​ 

- Met wie ga ik evalueren?  Wie kan de gewenste informatie geven?Slide 16 - Tekstslide

Voordelen methodisch werken met een ZLP

 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 17 - Tekstslide