Kortademig

Aandoeningen
Asthma cardiale
Vocht achter de longen door ernstig acuut hartfalen: 
Zeer benauwd, rochelt, het gevoel te stikken, cyanotisch. 

Astma/COPD
Exacerbatie: piepende ademhaling. Helpt medicatie?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
TriageMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Aandoeningen
Asthma cardiale
Vocht achter de longen door ernstig acuut hartfalen: 
Zeer benauwd, rochelt, het gevoel te stikken, cyanotisch. 

Astma/COPD
Exacerbatie: piepende ademhaling. Helpt medicatie?
Slide 1 - Tekstslide

Kortademig

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
De student kan benoemen wat de oorzaken kunnen zijn van kortademigheid.
       
De student kan benoemen wanneer welke vervolgstappen genomen moeten worden bij kortademigheid. 

De student oefent met het invullen van de ABCDE methode en dan vooral de AB.

De student kan aan het einde van de les benoemen wat zijn of haar aandachtspunten zijn bij het triëren.

Slide 3 - Tekstslide

Welke vragen stel je om te achterhalen of iemand kortademig is?

Slide 4 - Woordweb

Theorie
Signalen van benauwdheid:
- Bijgeluiden? 
- Houding
- Moeite met uitspreken van een zin
- Heesheid: trauma?!!
- Acuut ontstaan of verslechterd

Slide 5 - Tekstslide

Hyperventilatie
Te snelle of te diepe ademhaling
Gevaarlijk als het een eerste aanval is! 
Hartinfarct/ Longembolie?

Longembolie: stolsel in bloedvaten. 
Kortademigheid en pijn vastzittend aan ademhaling
Operatie, langdurig bedrust, roken, eerdere trombose,kraambed

Slide 6 - Tekstslide

Vervolg aandoeningen
          Pneumothorax = klaplong: er zit lucht in de 
pleuraholte, de ruimte tussen 2 longvliezen
Longen kunnen gaswisselingsfunctie niet
goed meer uitoefenen.
Door trauma of spontaan bij jonge mensen.
Plotselinge POB en kortademigheid. 
Corpus alienum: vreemd voorwerp

Slide 7 - Tekstslide

RS- virus
(Respiratoir syncytieel virus)

Gevaarlijke infectie jonge kinderen/ zuigelingen: hoesten, piepen en ademhalingsproblemen 
--> lagere luchtwegen ontstoken

Slide 8 - Tekstslide

Hoe noem je een ontsteking van het strottenklepje?
A
Pleuritis
B
Epiglottis
C
Uvulitis
D
Supraglottis

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een corpus alienum
A
Jezelf erg verslikken
B
Kortademig door hevige pijn
C
Het ingeslikt hebben van een knikker
D
Pijn vastzittend aan de ademhaling

Slide 10 - Quizvraag

Wat is typerend voor een exacerbatie van astma/COPD:
A
Snelle ademhaling
B
Rochelende ademhaling
C
Erg rustige ademhaling
D
Piepende ademhaling

Slide 11 - Quizvraag

Asthma cardiale is?
A
exacerbatie van astma
B
ernstig acuut hartfalen
C
stolsel in longvaten

Slide 12 - Quizvraag

Wat is een pneumothorax?
A
Longkneuzing
B
Longontsteking
C
Klaplong

Slide 13 - Quizvraag

Hyperventilatie kan bij een eerste aanval een ernstig symptoom zijn
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

RS virus is voor oudere kinderen gevaarlijk
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Matig benauwd is:
A
Patiënt kan geen 5 woorden achter elkaar uitspreken
B
Patiënt gebruikt zijn hulpademhalings- spieren
C
Patiënt heeft veel pijn
D
Patiënt geeft aan erg benauwd te zijn

Slide 16 - Quizvraag