Kortademig periode 8

Kortademig
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
TriageMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kortademig

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Lesdoelen
- Check-in 
- Planning periode 8 triage  
- Activeren voorkennis
- Minitoets
-  Instructie ingangsklacht docent
- Uitspelen casussen: tips nav toets
- Quiz
- Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Kunnen benoemen:
  • wat de oorzaken (kunnen) zijn van kortademigheid
  • welke vormen er zijn van kortademigheid en wat het inhoudt
  • welke adviezen je geeft bij kortademigheid

Geoefend met willekeurige casussen:
  • met behulp van telefoonkaart, triagewijzer en Promedico.

Slide 3 - Tekstslide

Wat vond jij van de week het leukste moment op je stage?

Slide 4 - Woordweb

Planning
WEEK
ONDERWERPEN
9 mei 
Hoesten
16 mei
Kortademig
23 mei
Hartkloppingen
30 mei
Pijn thorax/ trauma thorax
13 juni
Herhaling en kennistoets

Slide 5 - Tekstslide

Minitoets kortademigheid/ hoesten
                       1: Bedenk individueel 5 meerkeuze EN 5 open vragen    

                       2: Maak de minitoets van een klasgenoot


                       3: Nakijken minitoets


timer
10:00
timer
10:00
timer
0:00

Slide 6 - Tekstslide

Theorie
Signalen van benauwdheid:
- Bijgeluiden? 
- Houding
- Moeite met uitspreken van een zin
- Heesheid: trauma?!!
- Acuut ontstaan of verslechterd

Slide 7 - Tekstslide

Aandoeningen
Asthma cardiale
Vocht achter de longen door ernstig acuut hartfalen: 
Zeer benauwd, rochelt, het gevoel te stikken, cyanotisch. 

Astma/COPD
Exacerbatie: piepende ademhaling. Helpt medicatie?
Slide 8 - Tekstslide

Hyperventilatie
Te snelle of te diepe ademhaling
Gevaarlijk als het een eerste aanval is! 
Hartinfarct/ Longembolie?

Longembolie: stolsel in bloedvaten. 
Kortademigheid en pijn vastzittend aan ademhaling
Operatie, langdurig bedrust, roken, eerdere trombose,kraambed

Slide 9 - Tekstslide

Vervolg aandoeningen
          Pneumothorax = klaplong: er zit lucht in de 
pleuraholte, de ruimte tussen 2 longvliezen
Longen kunnen gaswisselingsfunctie niet
goed meer uitoefenen.
Door trauma of spontaan bij jonge mensen.
Plotselinge POB en kortademigheid. 
Corpus alienum: vreemd voorwerp

Slide 10 - Tekstslide

RS- virus
(Respiratoir syncytieel virus)

Gevaarlijke infectie jonge kinderen/ zuigelingen: hoesten, piepen en ademhalingsproblemen 
--> lagere luchtwegen ontstoken

Slide 11 - Tekstslide

TIPS n.a.v. de casustoets
- Koorts: sneller ademhalen
- SOEP: Wat niet, is niet ingevuld
- 1 vraag tegelijk
- bij bewustzijn? 

Slide 12 - Tekstslide

Uitspelen casussen
1. Klassikaal
2. In tweetallen
- Gebruik Promedico!
- Beoordeel elkaar aan de hand van een beoordelingsformulier.
- Klaar met een uitgespeelde casus? Laat de SOEP en het beoordelingsformulier checken!
Klaar? 

Slide 13 - Tekstslide

Matig benauwd is:
A
Patiënt kan geen 5 woorden achter elkaar uitspreken
B
Patiënt gebruikt zijn hulpademhalings- spieren
C
Patiënt heeft veel pijn
D
Patiënt geeft aan erg benauwd te zijn

Slide 14 - Quizvraag

Hoe noem je een ontsteking van het strottenklepje?
A
Pleuritis
B
Epiglottis
C
Uvulitis
D
Supraglottis

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een corpus alienum
A
Jezelf erg verslikken
B
Kortademig door hevige pijn
C
Het ingeslikt hebben van een knikker
D
Pijn vastzittend aan de ademhaling

Slide 16 - Quizvraag

Wat is typerend voor een exacerbatie van astma/COPD:
A
Snelle ademhaling
B
Rochelende ademhaling
C
Erg rustige ademhaling
D
Piepende ademhaling

Slide 17 - Quizvraag

Asthma cardiale is?
A
exacerbatie van astma
B
ernstig acuut hartfalen
C
stolsel in longvaten

Slide 18 - Quizvraag

Wat is een pneumothorax?
A
Longkneuzing
B
Longontsteking
C
Klaplong

Slide 19 - Quizvraag

Hyperventilatie kan bij een eerste aanval een ernstig symptoom zijn
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

RS virus is voor oudere kinderen gevaarlijk
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Afsluiting
- Lesdoelen behaald?
- Wat ging goed? Hoe kwam het?
- Wat zou je een volgende keer anders doen?
- Wensen volgende les?
- Huiswerk volgende les: e-learnings hoesten, kortademig en hartkloppingen

Slide 22 - Tekstslide