H13.5 les 9 Herhalen zuren, basen en molariteit

Herhalen zuurbase-reacties en molariteit


NOVA H7 Zuren en basen
als voorbereiding op H13.5 Titraties
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Herhalen zuurbase-reacties en molariteit


NOVA H7 Zuren en basen
als voorbereiding op H13.5 Titraties

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling
De stof die we deze les herhalen kun je terugvinden in de volgende hoofdstukken: 

Zuren en Basen:  H7.1, 7.2, 7.4 
Rekenen aan oplossingen:H4.4
(voor de exacte leerdoelen: zie gedeelde LU)Slide 2 - Tekstslide

7.1   Zure en basische oplossingen
Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

  Slide 3 - Tekstslide

  H7.2   Sterk en zwak
  Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

   Slide 4 - Tekstslide

   H7.4  Zuur-base reacties
   Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

    Slide 5 - Tekstslide

    H4.4  Molariteit
    Alle leerdoelen van H4.4 zijn voorkennis voor H13.5

     Slide 6 - Tekstslide

     Maak deze zin af:
     Een zuur is ...

     Slide 7 - Open vraag

     Hoeveel H+ ionen kan ethaanzuur afstaan?
     A
     4
     B
     3
     C
     2
     D
     1

     Slide 8 - Quizvraag

     Slide 9 - Tekstslide

     Wat is de juiste notatie van een oplossing van fosforzuur?
     Tip: kijk in tabel 49 of fosforzuur een sterk of zwak zuur is.
     A
     H3PO4(aq)
     B
     H3O+(aq)+H2PO4(aq)

     Slide 10 - Quizvraag

     Wat is de juiste notatie van een oplossing van salpeterzuur?
     Tip: kijk in tabel 49 of salpeterzuur een sterk of zwak zuur is.
     A
     HNO3(aq)
     B
     H3O+(aq)+NO3(aq)

     Slide 11 - Quizvraag

     Wat is er fout gegaan bij de notatie van de vergelijking over het oplossen van perchloorzuur (HClO4 (l)) in water?

     HClO4 (aq)+ H2O (l)-> ClO4 (aq) + H3O (aq)

     Slide 12 - Open vraag

     Maak deze zin af:
     Een basische oplossing bevat ...
     timer
     0:30

     Slide 13 - Open vraag

     Slide 14 - Tekstslide

     Slide 15 - Tekstslide

     Wat is de juiste notatie van een ammoniakoplossing?
     Tip: kijk in tabel 49 of ammoniak een sterke of zwakke base is.

     A
     NH3(aq)
     B
     NH4+(aq)+OH(aq)

     Slide 16 - Quizvraag

     Wat is de juiste notatie voor een oplossing van calciumoxide?

     A
     CaO(aq)
     B
     Ca2+(aq)+O2(aq)
     C
     Ca2+(aq)+2OH(aq)

     Slide 17 - Quizvraag

     Sleep de termen naar de juiste plaats op de pH schaal.
     timer
     0:30
     zure oplossing
     neutrale oplossing
     basische oplossing

     Slide 18 - Sleepvraag

     H7.1 pH  - zuurgraad
     • De zuurgraad van oplossingen noemen we de pH-waarde
     • pH-schaal loopt (meestal) van 0 tot 14
     • Hoe zuurder de oplossing, hoe lager de pH
     • Hoe basischer de oplossing, hoe hoger de pH
     • Een neutrale oplossing heeft pH 7
     • In de scheikunde is het niet zuur vs. zoet
       maar zuur vs. basisch

     Slide 19 - Tekstslide

     H7.1 pH meten - zuur-base indicatoren (oplossingen)
     • Bekende zuur-base indicatoren staan met omslagtrajecten in Binas 52A     Slide 20 - Tekstslide

     Tommy wil de pH bepalen van een oplossing. Hij mengt in 4 reageerbuizen steeds een beetje oplossing met een indicator.
     Geef zo precies mogelijk aan tussen welke grenzen de pH van de oplossing ligt. Gebruik binas T52A.
     timer
     3:00
     A
     3,8 < pH < 5,5
     B
     3,8 < pH < 4,4
     C
     5,4 < pH < 5,5
     D
     4,4 < pH < 4,8

     Slide 21 - Quizvraag

     Slide 22 - Tekstslide

     Welk idee is goed?
     A
     laten we water toevoegen, dit zal het zuur neutraliseren
     B
     voeg een universele indicator toe. Als de kleur rood wordt, weten we dat het veilig is om op te ruimen
     C
     laten we een zwakker zuur toevoegen om het veiliger te maken
     D
     laten we een base aan het zuur toevoegen om deze te neutraliseren

     Slide 23 - Quizvraag

     Zuurbase reacties
     Bij een reactie tussen een zuur en een base 
     geeft het zuur H+ af aan de base
     Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
     het verplaatsen van H+ ionen
     Voorbeeld:
     CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

     Slide 24 - Tekstslide

     Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
     1.

     2.
     K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
     HF+CH3COO>F+CH3COOH
     A
     alleen reactie 1
     B
     alleen reactie 2
     C
     ja, allebei
     D
     nee, geen van beide

     Slide 25 - Quizvraag

     uitleg
     1. K2O (s) + H2O (l) -> 2 K+ (aq) + 2 OH- (aq)
     Het O2- ion (base) neemt H+ op van H2O (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl 2x OH- ontstaat
     2. HF  + CH3COO- (aq) -> F- + CH3COOH 
     CH3COO- (base) neemt H+ op van HF (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl CH3COOH en F- ontstaat 

     Slide 26 - Tekstslide

     Is de volgende reactie een zuurbase reactie?

     Mg(s)+2H+(aq)>Mg2+(aq)+H2(g)
     A
     ja
     B
     nee

     Slide 27 - Quizvraag

     uitleg
     Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
     Er komt in deze reactievergelijking wel H+ voor, maar dit ion verplaatst niet van het ene deeltje voor de pijl (zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (base). Mg neemt dit H+ ion niet op.
     TIP: je herkent zuurbase reacties snel als je de formules van de zuren en de basen uit je hoofd kent (leren!)

     Slide 28 - Tekstslide

     oefenen

     Geef de vergelijking van de reactie die plaats vindt wanneer zoutzuur (een oplossing van het gas HCl) gemengd wordt met natronloog (een oplossing van het zout NaOH).
     timer
     2:00

     Slide 29 - Tekstslide

     instabiel zuur
     H2CO3 is koolzuur. Dit zuur is niet stabiel en
     valt uit elkaar. Welke twee stoffen ontstaan? 

     Slide 30 - Tekstslide

     Met een overmaat azijnzuuroplossing wordt kalkaanslag (=calciumcarbonaat) in een waterkoker opgelost.
     Er komt daarbij een gas vrij.
     Geef de reactievergelijking.
     timer
     3:00

     Slide 31 - Open vraag

     H4.4 Herhaling rekenen aan oplossingen
     Op de volgende dia's wordt het rekenen aan oplossingen herhaald. 
     Dit heb je nodig om aan titraties te kunnen rekenen
     Vervolg uitleg: Wat in de les niet afkomt, is eigen werk voor de volgende les

     Slide 32 - Tekstslide

     H4.4 Molariteit

     • De notatie [formule] wordt gebruikt om de molariteit van een oplossing aan te geven.
     • Bijv. [H+]=0,10 M
     • Hier staat: de concentratie/molariteit van H+ ionen is 0,10 mol per liter oplossing.
     • Je zegt ook wel: de concentratie is 0,10 molair.     Slide 33 - Tekstslide

     Slide 34 - Tekstslide

     Je lost 0,348 mol Na3PO4 op in 4,20 liter
     water. Geef eerst de oplosvergelijking van
     Na3PO4 en bereken dan [ Na+ ].
     timer
     3:00

     Slide 35 - Open vraag

     concentratie = mol / L
     [A] = n / V   dus
     n = V x [A]  en
     V = n : [A]

     Slide 36 - Tekstslide

     Voorbeeld
     • gegeven: 5,0 mol NH3 wordt opgelost in
                            20 L water
      gevraagd: wat is de Molariteit van de
                            oplossing
     • de molariteit is 5 mol / 20 L = 0,25 M
     [A] = n / V   dus
     n = V x [A]  en
     V = n : [A]

     Slide 37 - Tekstslide

     Voorbeeld
     • gegeven: 0,25 M ammonia
      gevraagd: hoeveel mol NH3 is er opgelost
                             in 200 mL ammonia
     • ammonia = NH3 opgelost in water
      0,200 L x 0,25 M = 0,05 mol NH3
      of 200 mL x 0,25 M = 50 mmol NH3 = 0,05 mol NH3

     Slide 38 - Tekstslide

     Je lost 1,30 mol keukenzout (NaCl) op in 6,0 liter water. Bereken de molariteit van de oplossing die ontstaat.
     Geef je antwoord in het juiste aantal significante
     cijfers
     timer
     2:00

     Slide 39 - Open vraag

     Bij een experiment is 8,65 mL gebruikt van een 0,200 M zwavelzuuroplossing.

     Wat is de notatie van een zwavelzuuroplossing?
     A
     H2SO4(aq)
     B
     HSO4(aq)+H3O+(aq)
     C
     SO42(aq)+2H3O+(aq)

     Slide 40 - Quizvraag

     Bij een experiment is 8,65 mL gebruikt van een 0,200 M zwavelzuuroplossing.
     Bereken hoeveel mmol H3O+ (aq) aanwezig is in de oplossing.

     (Tip: wanneer je rekent met kleine volumes (bijv mL) is het
     handig om 0,200 mol/L te lezen als 0,200 mmol /mL)
     timer
     3:00

     Slide 41 - Open vraag

     oefenen, oefenen, oefenen, .....
     Na deze herhaling van H7.1 t/m H7.3 kun je zelf kijken of je het begrepen hebt. Goede oefenopgaven zijn:
     • indicatoren: opgave 8
     • zuren en basen: opgaven 10, 13, 22
     • zuurbase reacties: 29, 30, 31
     • NOVA online - Versterk jezelf
      
      

     Slide 42 - Tekstslide

     oefenen, oefenen, oefenen, .....
     Na deze herhaling van H4.4 kun je zelf kijken of je het begrepen hebt. Goede oefenopgaven zijn:
     • opgave 27, 28, 29 en 30
     • NOVA online - Versterk jezelf
      
      

     Slide 43 - Tekstslide

     Huiswerk voor de volgende les
     • Leer de namen en formules van veel voorkomende zuren en basen op blz 11 van het 5 VWO boek.
     • Oefen onderwerpen die je nog lastig vindt met de aangegeven opgaven in deze LessonUp en/of op NOVA Online bij H4 en H7 met versterk jezelf  (in de rechter kolom kan je onderdelen kiezen)

     Slide 44 - Tekstslide