4.1 - Elektrische energie

Soorten energie
 • Chemische energie - opgeslagen in stoffen; komt vrij bij chemische reactie
 • Kernenergie - wordt geleverd door Uranium of Plutonium (instabiele kernen)
 • Elektrische energie - stroom van 'vrije elektronen' (accu's, batterijen, dynamo, generator)
 • Stralingsenergie - licht
 • Bewegingsenergie - alles wat beweegt heeft bewegingsenergie (kinetische energie)
 • Zwaarte-energie - alles wat massa heeft en naar beneden kan vallen (potentiële energie)
 • Veerenergie / elastische energie - voorwerp wil weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeren
 • Warmte-energie - warmte (product chemische reactie / ontstaat door elektrische stroom)

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Soorten energie
 • Chemische energie - opgeslagen in stoffen; komt vrij bij chemische reactie
 • Kernenergie - wordt geleverd door Uranium of Plutonium (instabiele kernen)
 • Elektrische energie - stroom van 'vrije elektronen' (accu's, batterijen, dynamo, generator)
 • Stralingsenergie - licht
 • Bewegingsenergie - alles wat beweegt heeft bewegingsenergie (kinetische energie)
 • Zwaarte-energie - alles wat massa heeft en naar beneden kan vallen (potentiële energie)
 • Veerenergie / elastische energie - voorwerp wil weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeren
 • Warmte-energie - warmte (product chemische reactie / ontstaat door elektrische stroom)

Slide 1 - Tekstslide

Energie-omzetting
Heel vaak wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort.

Elektrische energie wordt omgezet 
in stralingsenergie (licht) en warmte
die verloren gaat.

Alle energie wordt gemeten in Joule (of kiloJoule).
                                                                                           x 1000


                                                                        : 1000
1 kJ = 1000 J

Slide 2 - Tekstslide

Opwekken van elektriciteit 
Elektriciteit wordt opgewekt in een elektriciteitscentrale

Met brandstof wordt water
verwarmd. De stoom blaast
tegen de turbine die een
generator laat draaien.
Er ontstaat elektrische stroom!

Slide 3 - Tekstslide

Opwekken van elektriciteit (2)
Elektriciteit wordt opgewekt in 
een elektriciteitscentrale. 
Van daaruit wordt het vervoerd 
over land of onder de grond naar 
woonhuizen, kantoren 
scholen, etc.
Bekijk het filmpje hiernaast:

Slide 4 - Tekstslide

In schema
De spanning (aantal Volt) moet in stapjes omlaag gebracht worden naar de spanning die we thuis nodig hebben voor onze apparaten (230 Volt)

Slide 5 - Tekstslide

Broeikas
 1. Zonnestraling gaat door het glas en komt op de grond terecht.
 2. Straling wordt omgezet in warmte.
 3. Lucht boven de grond wordt opgewarmd (infrarode straling)
 4. Temperatuur neemt toe doordat glas warmte slecht geleid.

Slide 6 - Tekstslide

Broeikaseffect
 1. Zonnestraling gaat door de atmosfeer en komt op de grond terecht.
 2. Straling wordt omgezet in warmte.
 3. Lucht boven de grond wordt opgewarmd (infrarode straling)
 4. Temperatuur neemt toe doordat broeikasgassen de infrarode straling tegenhouden.

Broeikasgassen: 
koolstofdioxide, waterdamp en methaan

Slide 7 - Tekstslide

Het versterkte broeikaseffect
Door toenemende verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, steenkool en aardgas)
 komt er steeds meer 
koolstofdioxide vrij. 
Broeikasgassen absorberen 
de warmte en stralen deze uit.
Temperatuur neemt toe!

Slide 8 - Tekstslide

Versterkte broeikaseffect (2)
Mogelijke gevolgen opwarming aarde:
 • smelten poolkappen
 • stijging waterspiegel
 • extremer weerbeeld

Slide 9 - Tekstslide

Zure regen en smog
Schadelijke stoffen voor het milieu bij verbranding:
 • Zwaveldioxide
 • Stikstofoxiden

Stoffen reageren met water 
tot 'zure regen'.

Slide 10 - Tekstslide

Zure regen en smog (2)
Smog is een bruine nevel die 's zomers boven veel steden hangt. Stikstofoxiden dragen bij aan de vorming van smog.De warme luchtlaag houdt
de gassen 'vast'.

Slide 11 - Tekstslide

Energiebronnen
In een energiebron zit energie opgeslagen.

Voorbeelden:
 • Fossiele brandstoffen (aardolie / steenkool / aardgas)
 • Hernieuwbare energie (raakt niet op - hout, wind, zonlicht en waterkracht)
 • Duurzame energie - hernieuwbare energie waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen (koolstofdioxide / zwaveldioxide / roet / stikstofoxiden)

Slide 12 - Tekstslide

Hernieuwbare & duurzame energie
Windkracht

Zonlicht

Waterkracht

Slide 13 - Tekstslide

Hernieuwbare energie
Biomassa en biogas (materiaal afkomstig van 
dieren en planten zoals snoei- en afvalhout,
gft-afval, plantenresten en mest)

Afval (niet recyclebaar)


Uranium (kernenergie)

Slide 14 - Tekstslide

Onthouden!

Slide 15 - Tekstslide