Tegenwoordige Tijd: -S / Do-Does / Don't -Doesn't

Today
  • vragen en ontkenningen kunnen maken

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today
  • vragen en ontkenningen kunnen maken

Slide 1 - Tekstslide

Hoe maak je een bevestigende zin (+) 
de Present Simple?
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink
SHIT-regel!
Bij he/she/it schrijf je een s achter het werkwoord 

Slide 2 - Tekstslide

Present Simple

They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 3 - Quizvraag

Present Simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 4 - Quizvraag

Present Simple

It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 5 - Quizvraag

Present Simple

He ..... (to call) twice a week.
A
call
B
calls

Slide 6 - Quizvraag

Present Simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 7 - Quizvraag

(to kiss) Present Simple
She ..... her boyfriend.

Slide 8 - Open vraag

(to watch) Present Simple
We ..... a nice film.

Slide 9 - Open vraag

(to dance) Present Simple
I ..... at the party.

Slide 10 - Open vraag

(to cry) Present Simple
The baby ..... .

Slide 11 - Open vraag

PRESENT SIMPLE 
(ontkennend)

Gebruik do of does (shitregel(


Persoon + do of does + 
                      HELE   WW !!!!   


 I do not LOVE my dog 
 you do not LOVE her dog 
 she does not LOVE his dog 
 he doesn't LOVE your dog
  it doesn't  LOVE my dog 
 we don't LOVE his dog 
 you don't LOVE our dog
 they don't LOVE their dog 


Slide 12 - Tekstslide

Present Simple - Ontkennend

This game ........... look nice.
A
don't
B
doesn't

Slide 13 - Quizvraag

Present Simple - Ontkennend:

No, we _____ live in London.
A
don't
B
doesn't

Slide 14 - Quizvraag

Present Simple - Ontkennend:

I _____ like winter.
A
doesn't
B
don't

Slide 15 - Quizvraag

Present Simple - Ontkennend:

My teacher _____ like weekends.
A
doesn't
B
don't

Slide 16 - Quizvraag

Vragen met do/does

Slide 17 - Tekstslide

Stappenplan hoofdwerkwoord
Stap 1 --> Zoek het werkwoord
Stap 2 --> Staat er een -s achter het werkwoord?
Stap 3 --> Geen -s? Dan begin je de zin met Do.
Stap 4 --> Wel een -s? Dan begin je de zin met Does.
Stap 5 --> Haal de -s weg bij het werkwoord

Slide 18 - Tekstslide

Wat hoort bij wat?
DO
DOES
Ms Doldersum
My dog
My friend and I
it
they
Dean and John
we
she
Kate
I
you
he

Slide 19 - Sleepvraag

..... it look nice here?
A
Do
B
Does

Slide 20 - Quizvraag

...... you go to the gym?
A
Do
B
Does

Slide 21 - Quizvraag

...... they like strawberries?
A
Do
B
Does

Slide 22 - Quizvraag

...... she have dark hair?
A
Do
B
Does

Slide 23 - Quizvraag

..... Jim play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 24 - Quizvraag

...... Kelly and Matt text eachother?
A
Do
B
Does

Slide 25 - Quizvraag

She smells good.
A
Do she smell good?
B
Do she smells good?
C
Does she smells good?
D
Does she smell good?

Slide 26 - Quizvraag

They put on make up.
A
Do they put on make up?
B
Do they puts on make up?
C
Does they put on make up?
D
Does they puts on make up.

Slide 27 - Quizvraag

Jemma drinks tea.

Slide 28 - Open vraag

I walk to my friend.

Slide 29 - Open vraag

en nu.....
Maken: opdrachten van 3.5 tot en met 13
Moet af zijn op: donderdag 13 april
Proefwerk Unit 3 op donderdag 20 april

Slide 30 - Tekstslide