Jaartaak Wat,waar en wanneer

WELKOM
 • Krijg ik genoeg vakantie?
 • Moet ik naar een KB op mijn vrije dag?
 • Werk ik niet te veel?
 • Hoe hou ik mijn werkdruk onder controle?
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
OSBVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 6

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

WELKOM
 • Krijg ik genoeg vakantie?
 • Moet ik naar een KB op mijn vrije dag?
 • Werk ik niet te veel?
 • Hoe hou ik mijn werkdruk onder controle?

Slide 1 - Tekstslide

Hoeveel dagen hebben we nu vakantie?
zomer 5x5 + 1 =   26 dagen
herfst  = 5 dagen
kerst 1X5 + 4,5 =   9,5 dagen
februari  = 4  dagen
tweede paasdag = 1  dag
mei 1x5 + 2 = 7 dagen
hemelvaartdag = 1 dag
tweede pinksterdag = 1  dag
54,5 dagen vakantie
54,5 : 5 =10,9 weken

Slide 2 - Tekstslide

tel even mee...
1659 uur
1659 :40 =  41,5 weken werken
10,7 weken vakantie
41,5+10,9= 52,4 weken = 1 jaar

Voor de fanaten:
365,25 : 7=52,2 weken..
Het aantal vakantiedagen klopt ongeveer

Slide 3 - Tekstslide

Wat, wanneer, waar    uit elkaar houden!

 • Wat moet je doen?
 • Wanneer moet je het doen?
 • Waar moet je het doen?

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer
41,5 weken werken
Dat zijn 207,5 dagen per jaar
Je werkt op school als de leerlingen ook op school zijn. Dat zijn 185 dagen
(dat zijn 37 weken)
Je werkt ook nog 22,5 dagen als de leerlingen niet op school zijn. Dat zijn de werkdagen in je vakantie bijvoorbeeld of  een KB- dag   

Slide 5 - Tekstslide

'invulling niet-lesdagen' - formulier
 • De schoolleiding wil weten wat je werkdagen zijn.
 • Parttimers geven door welke dagen ze werken.
 • 22,5 dagen zijn 45 halve dagen. 
 • Verwarrend zijn de activiteiten: het gaat hier echt om de data! wanneer (welke dagen) werk je

Slide 6 - Tekstslide

Wat
In je jaartaak kun je al het werk vinden dat je moet doen.
Les geven, les voorbereiden, deskundigheidsbevordering, taken, KB , studiedagen, mentortaken enz .

Slide 7 - Tekstslide

Voer je taken/klussen uit die niet op je jaartaak staan, dan neemt je werkdruk toe. 
Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.

Slide 8 - Tekstslide

Zorg dat je jaartaak klopt


 • De MR gaat akkoord met de jaartaak. 
 • Je mag ervan uit gaan dat dat dus volgend jaar klopt.
 • Kijk goed of al je individuele taken er in staan

Slide 9 - Tekstslide

waar
Op school
 • lesgeven
 • KB
 • studiedag
 • vergaderingen
 • oudergesprekken
 • open dag
 • diplomauitreiking
 • schoolfeest
 • .....
Elders
 • les voorbereiden
 • deskundigheidsbevordering
 • opp schrijven
 • .....

Slide 10 - Tekstslide

Samenvattend
 • Het aantal vakantiedagen klopt
 • Je 'lesdagen' en 'Invulling niet-lesdagen'  zijn samen je werkdagen
 • Op je werkdagen houdt je je bezig met activiteiten die op je jaartaak staan
 • Zorg dat ook al je individuele taken  op je jaartaak staan
 • De MR controleert de jaartaak en stemt in met de jaartaak
 • De jaartaak moet voldoen aan de CAO

Slide 11 - Tekstslide

MR : de Jaartaak en 'invulling niet lesdagen'
De MR controleert de jaartaak
 • deskundigheidsbevordering (eigen inzet 40 ipv 80 uur)
 • staan de KB uren er wel in?
 • wat valt er onder 'algemene schooltaken'? (40 uur)
 • wat houdt ontwikkeltijd in?
 • debriefing opnemen in jaartaak?
 • klopt  het met de cao?
 • ...
"invulling niet -lesdagen' : max 45 dagdelen

Slide 12 - Tekstslide