Achterbanvergadering

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Leden op dit moment 
Personeelsgeleding:

Mark van de Haterd
Marco Slot
Dirk Willems
Gerrit van de Bovenkamp
Leden op dit moment
Ouder- en leerlinggeleding:

Debby van den Herik
Marinke van det Burg
Remco Swaab
Anita Slee

Noanne Ham van Doorn

Slide 2 - Tekstslide

Wat doet de MR op MM?
- Advies en instemming beleidsstukken.
- Informatie ophalen bij werkgroepen en achterban.
- Onderwerpen agenderen vanuit de achterban.
- Achterban overleg
- Twee wekelijks overleg met directeur (PDMR).
- 5 a 6 vergaderingen per jaar (DMR)
- 5 a 6 vergaderingen per jaar (MR)
Wat doet de MR op MM?

Slide 3 - Tekstslide

Advies en instemming
Stukken toetsen op:
- inhoud
- wetgeving (CAO, WMS)
- samenhang met ander beleid
- gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen.
- hoe worden personeel, ouders, leerlingen gehoord?
- proces
- tijdspad 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Achterban
leden zitten in raad zonder last of ruggenspraak, maar achterban is:
- bron van info
- kan ons helpen in MR-werk
-kan argumenten, alternatieven, criteria aanleveren
-steun achterban versterkt onderhandelingspositie
Slide 6 - Tekstslide

Communicatie achterban
- Muurkrant
- Notulen, stukken op Intranet
- Achterbanvergadering
- In de wandelgangen
- Zoek ons op voor vragen
- Tips? 

Slide 7 - Tekstslide

Ambities
-  Scholing via AOB
-  Wekelijks pdmr overleg.
- Informatie actief ophalen uit werkgroepen
- betrokken, actief, vroeg in proces meekijken, opbouwend kritisch

Slide 8 - Tekstslide

Verkiezingen MR
- procedure
- beschikbare plekken voor 3 collega's
> 2 docenten (termijn van 4 jaar)
> 1  oop (termijn van 4 jaar)

- Bekendmaking via mail en muurkrant (19 maart en 2 april)
- Opgeven als kandidaat met een korte motivatie voor collega's (voor 15 april).
- Publicatie van motivatie via mail en muurkrant(16 april).
- Stemming via formulier online (van 16 tot 21 april).
- Bekendmaking (23 april).
- Bekendmaking.

Slide 9 - Tekstslide

Procedure
- Opgeven als kandidaat met een korte motivatie voor collega's (voor 15 april).
- Publicatie van motivatie via mail en muurkrant(16 april).
- Stemming via formulier online (van 16 tot 21 april).
- Bekendmaking (23 april).


Slide 10 - Tekstslide

Ontwikkeltijd
- ingevoerd 1 augustus 2019
- Indien maximale lestijd 750 uur of hoger is wordt deze met 30 uur verminderd.
- Hierdoor komt 50 uur (30 uur + 20 uur opslag vrij voor ontwikkeltijd/ werkdruk (vastgelegd in jaartaak)
- Vermindering lestaak komt tot stand door aanpassingen in het onderwijsprogramma.
- Gekozen voor ontwikkelwekenSlide 11 - Tekstslide

Ontwikkeltijd


Gemerkt dat ontwikkeldagen:

- toe zijn aan evaluatie
- geen duidelijke scheiding tussen studiedagen en ontwikkeltijd
- ontwikkelweken worden door deel ervaren als meer werkdruk
- tijd en ruimte om echt te ontwikkelen ontbreekt
- dmr wil graag input achterban


* a; 1 dag vakgroep 1 dag jaarlaag (programma zelf in te vullen).
* b; Helemaal zelf invullen.


Slide 12 - Tekstslide

Opties ontwikkeltijd
1. vermindering in lestaak, zichtbaar in rooster
2. 3 ontwikkelweken met verkort rooster
3. 3 hele dagen per jaar +  6 middagen
3a. 1 dag vakgroep, 1 dag team, 1 dag zelf in te vullen
3b. dagen zelf in te vullen.

Slide 13 - Tekstslide

Andere vragen / opmerkingen

Slide 14 - Tekstslide