4V 2.2 Cellen dl1 + microscopie

2.2: Cellen
Deze les:
- Dierlijke cellen
- Plantencellen
- Practicum Microscopie
- Opdrachten (HW)

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

2.2: Cellen
Deze les:
- Dierlijke cellen
- Plantencellen
- Practicum Microscopie
- Opdrachten (HW)

Slide 1 - Tekstslide

2.2 Leerdoelen en begrippen
6. Je benoemt en herkent de functies van de onderdelen van een menselijke en dierlijke cel
7. Je benoemt en herkent de functies van de onderdelen van een plantaardige cel
8. Je benoemt op celniveau de eigenschappen van planten, dieren, schimmels en bacteriën

Cytoplasma, Grondplasma, Celkern, Kernlichaampje, Kernporie, DNA-moleculen, Eukaryoten, Ribosoom, (ruw) Endoplasmatisch reticulum (ER), Transportblaasje, Golgisysteem, Mitochondrium, Lysosoom, Cytoskelet, Structuureiwitten, Centriolen, Celwand, Vacuole, Chloroplasten, Chromoplasten, Amyloplasten, Plastiden, Bacterie, Prokaryoten, Plasmiden, Cirkelvormig Chromosoom, Kapsel, Flagellen.

Slide 2 - Tekstslide

Cellen
- Meer dan celkern, cytoplasma en celmembraan!
- Maken eiwitten, stoffen betrokken zijn bij alle levensprocessen. 

Waar in de cel ligt de bouwinstructie voor het maken van eiwitten?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

     Bestudeer nog eens bron 7! 
timer
5:00

Slide 5 - Tekstslide

Welk team kent de meeste 
organellen al uit het hoofd?

- doe jullie Boeken, BINAS en Chromebook DICHT!
- Maak een groep van 3 of 4 leerlingen
- Pak een tekenvel
- Teken een dierlijke cel met daarin zoveel organellen, hun namen en de functies die jullie je samen nog herinneren. 

Klaar? Docent checkt! 
--> Welke groep heeft de meeste goed?

timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

     Probeer het nu is alleen :)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Leer/bestudeer 2.2 Plantencellen + bron 8
Plantencellen
timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

Microscopie practicum
Maken preparaat van een plantencel,  onder de microscoop bekijken en maken een biologische tekening van een deel van het weefsel volgens de tekenregels. 

- Bekijken film: Werken met microscoop
- Bekijken film: preparaat maken

In tweetallen: 
- Tekenregels doornemen (zie link biologiepagina)
- Practicumvoorschrift  lezen (ook op Classroom)
- Opdrachten voorbereiding maken
- Microscopie practicum uitvoeren

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Link

Klaar? Opdrachten (HW)
- Lees "Bacteriecellen" en "Schimmelcellen" 
- Maak 2.2 opdr. 2 t/m 5 (nakijken via Classroom)
- Bekijk Film Cell Structure (+ kijkvragen) via LessonUp


Slide 14 - Tekstslide