VT Ouderenzorg MV les 8 en 9 (herhalingsles)

VT ouderenzorg MV
Week 8 en 9

Herhaling
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
pathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

VT ouderenzorg MV
Week 8 en 9

Herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
Week 1: Pathologie - Zintuigen en temperatuur
  
Week 2: Pathologie – bewegingsstelsel

Week 3: Pathologie – Circulatiestelsel deel 1

Week 4: Pathologie - Zenuwstelsel


Week 5: Pathologie – Circulatiestelsel deel 2

Week 6: Pathologie – Urinewegstelsel en Circulatiestelsel deel 3

Week 7: Pathologie – ademhalingsstelsel
   -Slide 2 - Tekstslide

Week 1: zintuigen en temperatuur
  - Visusproblemen (Cataract, glaucoom, presbyopie, retinopathie, maculadegeneratie)
  - Evenwichts- en gehoorproblemen (Tinnitus, vertigo, ziekte van Meniere)
  - Onderkoeling bij ouderen
  - Oververhitting bij ouderen
  - Psoriasis

Slide 3 - Tekstslide

Oogaandoeningen
Cataract (staar)                                      Presbyoptie (ouderdomsverziendheid)          Glaucoom                         retinopathieOorzaken?
Gevolgen?
Behandelingen?                                                                                                                                          Maculadegeneratie

Slide 4 - Tekstslide

Week 1
Tinnitus                                                                                                                    Vertigo (draaiduizeligheid)              Psoriasis
                                                     oorzaken, gevolgen en behandeling                                                                      Symptomen                      
                                                                                                                                                                                                      Diagnostiek
                                                                                                                                                                                                      BehandelingZiekte van Ménière                                                                                                                                                       Onderkoeling en oververhitting 


                                                  Aanvallen van draaiduizelingen                                       Symptomen
                                                  Slechthorendheid                                                                  Behandeling
                                                 Oorsuizen


Slide 5 - Tekstslide

Week 2: bewegingsstelsel
  - Reumatoïde artritis
  - Artrosis deformans
  - Jicht
  - Collumfractuur
  - Osteoporose

Slide 6 - Tekstslide

Reuma
Artrosis deformans (slijtage, degeneratie van het kraakbeen)                                              Reumatoïde Artritis (auto-immuunziekte)Osteoporose (botontkalking)                      Jicht                                                                              Collumfractuur

Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 7 - Tekstslide

Week 3: Circulatiestelsel deel 1
  - Atherosclerose
  - Claudicatio Intermittens
  - Varices
  - Arterieel/veneus ulcus

Slide 8 - Tekstslide

Bloedvaten
Atherosclerose (slagaderverkalking)                                                          Hypertensie (hoge bloeddruk)
                                                                                  Risicofactoren?
                                                                                   Kan leiden tot?
Claudicatio Intermittens (etalagebenen)


                                                                                                                             Varices
                                                                                                                       Spataderen                                                                            Arterieel/veneus ulcus
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 9 - Tekstslide

Week 4: zenuwstelsel
  - CVA
  - TIA

Slide 10 - Tekstslide

CVA - TIA
                                                                                                                                                                                       Verschil CVA?TIA
                                                                                                                                                                                       Verschil bloedding/ infarct
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                            risicofactoren                                                                 symptomen

                                                                                                                                                      behandeling
                                                                                                                                                      acute en latere fase

Slide 11 - Tekstslide

week 5: circulatiestelsel deel 2
  - Hypertensie (Korte herhaling hypertensie)
  - Acuut coronair syndroom
  - Stabiele angina pectoris
  - Ventrikel hypertrofie
  - Decompensatie cordis

Slide 12 - Tekstslide

Hartaandoeningen
Angina pectoris (gedeeltelijke afsluiting)                                             Acuut coronair syndroom (hartinfarct en instabiele AP)
Stabiel en instabiel  

        Ventrikel hypertrofie                                                                           decompensatio cordis 
                                                                                                                                     hartfalen
                                                                                                                                links en rechts
  
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 13 - Tekstslide

Week 6 circulatiestelsel deel 3 en urinewegstelsel
  - Ischemie
  - Amputatie
  - Nierstenen
  - Nierinsufficiëntie

Slide 14 - Tekstslide

Doorbloeding en nieren
Ischemie                                                                                                                                                      Nierinsuffiecientie 
                                                                                                                                                                         Acuut en chronischAmputatie                                                                                                                                                             nierstenen
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 15 - Tekstslide

Week 7: ademhalingsstelsel
- COPD

Slide 16 - Tekstslide

COPD
Verschil chronische bronchitis en longemfyseem                                                         symptomen
                                                                                                             diagnostiek

                                                                                                                                                                                                 oorzaken
                                                                                                                                                                                                 behandeling

Slide 17 - Tekstslide

Succes met de toets!!

Slide 18 - Tekstslide