ADD en ADHD in de klas

ADD en ADHD in de klas
wld
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

ADD en ADHD in de klas
wld

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
  • Wat is ADD en wat is ADHD?
  • Voorbeelden van kenmerken
  • Mogelijke oorzaken
  • Mogelijke behandelin
  • ADD en ADHD in de klas
  • Onderwijsbehoefte
  • Persoonlijke begeleiding 
  Attention
  Deficit
  (Hyperactivity)
  Disorder

Slide 2 - Tekstslide

Kijk eens om je heen en wat zie je?

Neem hier even de tijd voor

Slide 3 - Tekstslide

ADD in de klas

Slide 4 - Woordweb

Belangrijkste kenmerken ADD
- Slechte concentratie
- Dromerig, voelt zich anders
- Snel afgeleid
- Stemmingsschommelingen 
- Erg chaotisch/ vergeetachtig 
- Overgevoelig voor prikkels
- Creatief 
- Motivatie/opstart problemen
- Moeite met de positie in de klas, voelt zich anders

Slide 5 - Tekstslide

Oh ja boodschappen
- Kabeljauw
- Hari coverts
- Kippenbouten
- Notenpasta
- Ontbijtgranen
- Tortelini pasta

Slide 6 - Tekstslide

Positief aan ADD
- Hyperfocus
- Fantasierijk/creatief
- Hebben vaak veel humor
- Perfectionistisch
- Probleemoplossend vermogen
- Rustig in gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Oorzaken ADD
- Aangeboren
- Erfelijk (in 75% van de gevallen)
- Een tekort aan dopamine en verminderde hersenactiviteit in
   de prefrontale cortex

Verkeerde diagnose in geval van pesten of trauma komt voor!

Slide 8 - Tekstslide

Behandeling ADD
- Psycho-educatie: Het vergroten van kennis van alle betrokkenen  (ouders/docenten)
- Neurofeedback (beloning van hersenen tijdens gewenste hersenactiviteit)

- Medicatie (zoals ritalin)

- Cognitieve gedragstherapie (aanleren van effectieve copingsstrategieën)

- Mindfulness (aandacht trainen)

- Diverse cursussen in plannen en organiseren
                                                                                                        Conclusie: Doorverwijzen kan zinvol zijn!

Slide 9 - Tekstslide

Wat ga je morgen voor leuks doen?


Neem hier even de tijd voor

Slide 10 - Tekstslide

Een ADD'er in de klas

- Rustig (valt meestal niet op)
- Snel afgeleid
- Komt moeilijk op gang
- Komt soms ongeïnteresseerd over
- Heeft grote moeite met plannen en organiseren
- Vaak te laat

Slide 11 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADD
- Houd rekening met leerlingen die visueel zijn ingesteld 
- Bied het werk in kleine stukken aan
- Maak tijd afspraken (je gaat 10 min. aan het werk en dan mag je...)
- Geef duidelijkheid en structuur
- Schrijf het huiswerk op het bord
- Bied nieuwe prikkels aan (afwisseling in de les)
- Maak gebruik van activerend werkvormen

Slide 12 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADD
- Herhaal de instructies! 
- Stel eventueel een vraag tijdens de instructie
- Creëer situaties waarin de leerling succeservaringen op kan 
   doen
- Stimuleer de leerling aan het begin van een opdracht
- Benoem gewenst gedrag regelmatig

Slide 13 - Tekstslide

Hoe zou het nu met mijn hondje gaan?

Je mag ook even aan iets anders denken


Neem hier even de tijd voor

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

ADHD in de klas

Slide 16 - Woordweb

Belangijkste Kenmerken ADHD
- Slechte concentratie
- Hyperactiviteit (Moeilijk stil zitten)
- Impulsief
- Geen discipline
- Erg chaotisch/vergeetachtig
- Leidt andere leerlingen af
- Creatief
- Motivatie/opstartproblemen
- Bewegingstics 

Slide 17 - Tekstslide

Positief aan ADHD
- Medeleven
- Creativiteit
- Drive
- Probleem oplossend
- Hyperfocus
- Humor en veerkracht
- Intuïtie

Slide 18 - Tekstslide

Wat heb ik gister ook alweer gegeten?

Neem hier even de tijd voor

Slide 19 - Tekstslide

Behandeling ADHD

- Gedrags therapie
- Medicijnen (hulp bij impulsieviteit en hyperactiviteit)
- Praatgroepen (coping)
- Mindfullness (Aandacht en concentratie trainen)

Slide 20 - Tekstslide

Een ADHD'er in de klas

- Hyperactief (afleiding voor de rest)
- Snel afgeleid
- Vaak te laat
- Creatieve ideeën en oplossingsgericht
- Taken moeilijk prioriseren


Slide 21 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADHD

- Differentieren in Leerstijlen
- Persoonlijke instructies 
- Duidelijke aanwijzingen voor het gedrag dat je wil
- Rondjes lopen (energie kwijt)
- Silent fidget toys (voor concentratie)


Slide 22 - Tekstslide


Oh ja boodschappen
Wat waren ze ook alweer?


Slide 23 - Open vraag

Individuele begeleiding ADD en ADHD (1)
1.  Contact leggen met ouders

2. Tijdens gesprek met ouders en leerling achter hulpvraag komen

3. In gesprek met leerling opzoek gaan naar de motivatie van de leerling

4. Begeleiden bij plannen en organiseren (en eventueel bij kleine 
     persoonlijke problemen)

Slide 24 - Tekstslide

Individuele begeleiding (2)
1. Afspraken maken over plaats agenda, sleutels en andere spullen en het consequent 
    opschrijven van afspraken en huiswerk in agenda (leerling laten nadenken over wie hem 
    hierbij zou kunnen helpen)

2. Tijdsafspraken maken en samen nadenken over een goed systeem, zoals het zetten van een
      wekker (wanneer kijk je bijv. in de agenda en wanneer wordt de weekplanning gemaakt?)

3. Leerling de afspraken laten opschrijven en later via de mail naar hem of haar sturen of naar 
     jou laten sturen (controle of de afspraak is begrepen)

4. Nagaan of 'Geef me de 5' helpend is.

Slide 25 - Tekstslide

Individuele begeleiding (3)
1. Een takenlijst maken en taken prioriteren  
    A=Heel belangrijk op korte termijn          
    B=Belangrijk 
    C=Niet belangrijk op korte termijn)
2. Een weekplanning en een dagplanning maken
3. Agendagebruik: Werken met kleuren en weekplanning zichtbaar maken
4. Aandacht besteden aan tijdmanagement
5. Geef me de 5?

Slide 26 - Tekstslide

Individuele begeleiding (4)
- Steeds opnieuw evalueren
- Motivatiegesprekken voeren met leerling
- De eerste keren helpen met het maken van takenlijsten en 
   planningen
- De leerling gemaakte planningen mee laten nemen
- Evaluatiemoment met ouders inplannen

Slide 27 - Tekstslide

Helpend?   Overleg met de leerling

Slide 28 - Tekstslide


Hoe was het om steeds te worden afgeleid?


Slide 29 - Open vraag

ADD in de klas.
Wat neem je als docent mee?

Slide 30 - Woordweb

ADHD in de klas.
Wat neem je als docent mee?

Slide 31 - Woordweb

Slide 32 - Video