Marketing LJ 1 P3-wk 6

klantwaarde en Customerservice
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

klantwaarde en Customerservice

Slide 1 - Tekstslide

Is klantentrouw hetzelfde als klanttevredenheid?
Ja
Nee

Slide 2 - Poll

Relatiemarketing
Relatiemarketing is het identificeren, behouden en het versterken van klantrelaties, zodat aan de doelstellingen van alle partijen wordt voldoen. 

Slide 3 - Tekstslide

Relatiemarketing
- klanttevredenheidsonderzoeken

- informele gesprekken, tijdens een lunch of diner.
- Klanten uit nodigen voor evenementen of trainingen, lezingen of workshops.
- een goed CRM systeem
- onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van klanten
- duidelijke doelen op stellen
- De communicatie verbeteren door goed af te spreken hoe vaak, hoe (mail/telefoon/persoonlijk) en wanneer er gecommuniceerd dient te worden.


Slide 4 - Tekstslide

Hoe belangrijk is klantentrouw?

Slide 5 - Tekstslide

Hoe belangrijk is klantentrouw?

Slide 6 - Tekstslide

klantbinding
Financiele binding
Klantkaarten, prijskortingen, beloningen, garanties

Sociale binding
Contact, merkbeleving, Respect, Loyaliteit

Structurele binding
Leverbetrouwbaarheid, Toegevoegde waardeSlide 7 - Tekstslide

Life-time Value:
Winstverwachting in de toekomst van een bepaalde klant

Slide 8 - Tekstslide

Marktonderzoek
Staat niet in je boeken!!! Alleen aantekeningen leren.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is marktonderzoek?

Slide 10 - Woordweb

Marktonderzoek
gestructureerd zoeken naar en analyseren van informatie die belangrijk zijn voor het maken van keuzes in het marketingbeleid.

Slide 11 - Tekstslide

Drie soorten doelstellingen voor marktonderzoek:Externe en interne analyse
Creatieve functie
Bewaking

Slide 12 - Tekstslide

Functies van marktonderzoek

- Exploratief onderzoek = verkennend onderzoek
- Descriptief onderzoek = beschrijvend onderzoek
Verklarend onderzoek

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeelden van onderzoek
Branche onderzoek
Klantenanalyse
Concurrentieanalyse
Prijsanalyse
Klanttevredenheidsonderzoek

Slide 14 - Tekstslide

Marktonderzoeksproces

Slide 15 - Tekstslide

1. Probleemstelling formuleren
In de probleemstelling formuleer je het doel van het onderzoek:

- Wat wil je bereiken met het onderzoek? 
- Wat is de doelstelling van het onderzoek?

Voorbeelden:
Hoe wordt de serviceverlening gewaardeerd door onze klanten?
Wat is het effect van onze advertenties in vakbladen?

Slide 16 - Tekstslide

2. Informatiebehoefte bepalen
Wat voor soort informatie heb je nodig: 

cijfers, meningen, aantallen, productkenmerken, prognoses?
Welke informatiebronnen ga je gebruiken?  intern/extern

Slide 17 - Tekstslide

Vormen van onderzoek


deskresearch
Fieldresearch

Slide 18 - Tekstslide

Welke gegevens onderzoek je tijdens deskresearch?

Slide 19 - Woordweb

Welke gegevens onderzoek je tijdens Fieldresearch?

Slide 20 - Woordweb

Bureau onderzoek (deskresearch)
je analyseert gegevens die reeds bestaan. Een andere instantie heeft de gegevens verzameld:

- Intern onderzoek: cijfers van het bedrijf uit de database. Datamining = analyseren van databestanden

- Extern onderzoek: externe bronnen zoals CBS, branche organisaties, Eurostat, KVK, DNB, SCP, CPB.

Slide 21 - Tekstslide

Veldonderzoek (fieldresearch)
= je verzamelt zelf je gegevens, die je daarna analyseert.
Intern (binnen je bedrijf) of extern onderzoek:

Methoden van veldonderzoek
Enquête (face to face, telefonisch, online/social media)
Interviews (face tot face, telefonisch)
Groepsdiscussie
Panelonderzoek
Observatie
Experiment
Net Promotor Score
Eyetracking

Slide 22 - Tekstslide

Vormen van onderzoek
Primair onderzoek
Bij primair onderzoek verzamel je zelf de gegevens, door middel van het ondervragen van klanten. Je zet zelf een onderzoek op naar nieuwe informatie die niet eerder is verzameld 
= VELDONDERZOEK/FIELD RESEARCH

Secundair onderzoek
 Bij secundair onderzoek, gebruik je secundaire gegevens, ofwel je maakt gebruik van gegevens die een ander al heeft verzameld. Je analyseert bestaande gegevens uit een onderzoeksrapport of een database (je eigen klantenbestand bv). 
= BUREAU ONDERZOEK/DESKRESEARCH

Slide 23 - Tekstslide

Onderscheid primair en secundair onderzoek

Als je besluit om onderzoek te gaan doen, start je secundaire gegevens te onderzoeken! Als je nog niet voldoende gegevens hebt, dan ga je pas primair onderzoek doen…..


Slide 24 - Tekstslide

Marktonderzoek deskresearch / fieldresearch

Slide 25 - Tekstslide

Aard van gegevens 

Slide 26 - Tekstslide

Kwalitatief marketonderzoek
  • Interview
- Diepte
- Gestructureerd
- Open
- Half open
  • Groepsdiscussie
  • Observatie

Slide 27 - Tekstslide

Kwantitatief marktonderzoek
  • Registratie
  • Panelonderzoek
  • Respondentenpanel
  • Klantevredenheidsonderzoek
  • Ad hoc en Continu onderzoek
  • Experiment ( Eventueel ook kwalitatief)
  • Observatie

Slide 28 - Tekstslide

5. Gegevens verwerken
- Betrouwbaarheid van de bronnen checken, bv jaartal, afzender. Kloppen de gegevens met datgene wat je wilt meten?
Gegevens verwerken in rapportages
- Cijfermatige gegevens verwerken in tabellen, grafieken, diagrammen
- Kwalitatieve gegevens in opsommingen, onderbrengen in rubrieken of thema’s.


Slide 29 - Tekstslide

6. Informatie analyseren
Welke conclusies kun je uit de gegevens halen?
  
Met behulp van absolute aantallen en kengetallen:
Percentages om verhoudingen weer te geven

Indexcijfers = verhoudingscijfer, waarmee je groei of daling ten opzichte van een basisperiode kunt weergeven.

Slide 30 - Tekstslide

7. Rapporteren en presenteren
Maak je rapport visueel met bijvoorbeeld een
“Infographic”

Slide 31 - Tekstslide