NaSk jaar 2 - Les 15

Welkom bij NaSk1

Pak voor je:
- Boek A
- Geodriehoek
- Rekenmachine
- Pen en potlood

Learnbeat klassencode:

46KYEY
 
Startopdracht:
Welke soorten straling hebben wij in de les behandeld?

Schrijf ze op!


 
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij NaSk1

Pak voor je:
- Boek A
- Geodriehoek
- Rekenmachine
- Pen en potlood

Learnbeat klassencode:

46KYEY
 
Startopdracht:
Welke soorten straling hebben wij in de les behandeld?

Schrijf ze op!


 

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij NaSk
Pak voor je:
- Boek A
- Geodriehoek
- Pen en potlood
- Laptop

Startopdracht:
Open Learnbeat op 7.1 A: Verkennen.
Maak de opdrachten.

Wat weet jij al over stoffen?
 

Slide 2 - Tekstslide

Planning
 • Lesdoelen
 • Uitleg over deeltjes en fasen
 • Zelfstandig werken
 • Huiswerk


Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het eind van deze paragraaf kan ik:
 • vertellen wat stofeigenschappen zijn;
 • beschrijven in welke drie fasen bijna alle stoffen kunnen voorkomen;
 • uitleggen wat een molecuul is;
 • uitleggen wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel;
 • uitleggen wat een atoom is.

Slide 4 - Tekstslide

Tijdens de les wil ik dat:
1. Je luistert als ik praat en is het stil
2. Je naar elkaar luistert
3. Je de juiste spullen voor je hebt
4. Je je zo gedraagt dat je de lesstof meekrijgt
5. Je respectvol bent naar je klasgenoten en mij

Slide 5 - Tekstslide

H7: Stoffen en deeltjes

Alles is gemaakt van stoffen.

Je herkent stoffen aan hun stofeigenschappen.

Slide 6 - Tekstslide

Noem zelf stofeigenschappen!
Bijvoorbeeld hoe smaakt een stof?

Slide 7 - Tekstslide

Noem zelf vijf stofeigenschappen!

Slide 8 - Woordweb

Stofeigenschappen
De eigenschappen waaraan je een stof kan herkennen noemen we stofeigenschappen.
Voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak 
 • Brandbaarheid

Slide 9 - Tekstslide

WELKE STOF-EIGENSCHAPPEN?
STOFEIGENSCHAPPEN:
Fase (bij kamertemperatuur), kleur, geur, smaak, brandbaarheid, doorzichtigheid, giftigheid, hardheid, Oplosbaarheid in water, Kookpunt, Smeltpunt, Geleidbaarheid van elektriciteit, Geleidbaarheid van warmte, Magnetisch

Slide 10 - Tekstslide

Geen stofeigenschap zijn:
vorm                                           massa, volume

Slide 11 - Tekstslide

Je kunt vier stofeigenschappen benoemen die gebruikt worden om stoffen te herkennen.
Stof = materie
 • Materie of stof is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd; waarneembaar in die zin dat materie massa heeft en plaats (ruimte) inneemt. 

 • Een ruimte waarin geen materie aanwezig is wordt in de natuurkunde een vacuüm genoemd. 

 • Materie kan in vaste, vloeibare of gas voorkomen

Slide 12 - Tekstslide

Fasen van water
vaste fase
vloeibare fase
gas fase
Kan het zien en vasthouden
kan het zien
kan het niet zien of vasthouden

Slide 13 - Tekstslide

Fases
Stoffen komen voor in 3 verschillende fases: gas, vast, vloeibaar

de snelheid van moleculen verschilt per fase.

Gas moleculen hebben hoge snelheid
 
Vaste moleculen trillen langzaam op hun plaats

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Wat is een molecuul ook alweer?

Waaruit bestaan moleculen?

Wat houd de moleculen bij elkaar?

Slide 16 - Tekstslide

Molecuul-weetjes
 • Zuivere stoffen bestaan uit 1                soort moleculen
 • Er bestaan duizenden soorten           moleculen
 • moleculen trekken elkaar aan             (van der Waalskrachten)
 • moleculen bewegen, hoe hoger         de temperatuur hoe sneller ze             bewegen.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

van vast naar vloeibaar

Slide 19 - Tekstslide

van vloeibaar naar gas

Slide 20 - Tekstslide

van vloeibaar naar vast

Slide 21 - Tekstslide

van gas naar vloeibaar

Slide 22 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide

Stofeigenschappen en faseovergangen

Slide 26 - Tekstslide

is temperatuur een stofeigenschap?
A
Ja
B
Nee

Slide 27 - Quizvraag

aan welke stofeigenschap kun je terpentine herkennen?
A
aan kleur
B
aan massa
C
aan geur
D
aan vorm

Slide 28 - Quizvraag

stofeigenschappen van suiker zijn
A
wit en zoet
B
kleur en gewicht
C
geur, kleur en smaak
D
kleur en smaak

Slide 29 - Quizvraag

Stofeigenschap.
Kleur is een stofeigenschap.
A
Waar
B
niet waar

Slide 30 - Quizvraag

Stofeigenschap.
kookpunt is een stofeigenschap.
A
Waar
B
niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Zet alle faseovergangen op hun juiste plaats.
Vervluchtigen
Rijpen
Condenseren
Verdampen
Bevriezen
Smelten

Slide 32 - Sleepvraag

Stofeigenschap.
Dichtheid is een stofeigenschap.
A
Waar
B
niet waar

Slide 33 - Quizvraag

In welke stofeigenschap verschillen goud en zilver?
A
Geur
B
Kleur
C
Smaak
D
Kleur en geur

Slide 34 - Quizvraag

Wat is een stofeigenschappen van Dreft?
A
De reclame op tv
B
Het logo
C
De herkenbare fles
D
De frisse geur

Slide 35 - Quizvraag

Sleep de faseovergang naar het juiste nummer in de afbeelding
vloeibaar
vast
gas

Slide 36 - Sleepvraag

In welke stofeigenschap verschillen cola en sinas?
A
Geur
B
Kleur
C
Smaak
D
Kleur, geur en smaak

Slide 37 - Quizvraag

Wat is geen stofeigenschap?
A
Smeltpunt
B
Brandbaarheid
C
Vorm
D
Kleur

Slide 38 - Quizvraag

De stofeigenschappen zijn:
wit, vloeibaar, niet doorzichtig, niet giftig.
Om welke stof gaat het?

Slide 39 - Open vraag

De stofeigenschappen zijn:
vast, lost op in water, wit, eetbaar, smaakt zoet
Om welke stof gaat het?

Slide 40 - Open vraag

Parfum
Soldeertin
Rattengif
Lippenstift
Cola
Een stof herken je aan de stofeigenschappen.
Zet achter elke stof wat de belangrijkste stofeigenschap is.

Smeltpunt
giftigheid
smaak
geur
kleur

Slide 41 - Sleepvraag

Een stofeigenschap
Géén stofeigenschap
Kleur
Geur
Massa
Smaak
Hardheid
Dichtheid
Volume
Vorm

Slide 42 - Sleepvraag


Welke stofeigenschap controleren we in de natuur- of scheikundeles nooit zelf?

Slide 43 - Sleepvraag

Hoe kan je zorgen dat water sneller verdampt

Slide 44 - Open vraag

Pak voor je je huiswerk
Open Learnbeat op
2.5: F Extra oefeningen

Kijk de vragen na

join de LessonUpSlide 45 - Tekstslide

Zelfstandig werken ZS
Maak op Learnbeat:
7.2 C: Begrijpen

- 10 minuten in ZS
- Niet klaar? Huiswerk


timer
10:00

Slide 46 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het eind van deze paragraaf kan ik:
 • vertellen welke soorten onzichtbare straling bestaan;
 • uitleggen waarvoor de verschillende soorten straling gebruikt worden;
 • beschrijven welke soorten straling gevaarlijk zijn.

Slide 47 - Tekstslide