cross

Problemen in de kerk

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

tijd van ontdekkers en hervormers


par 1.3: Problemen in de kerk
Maar eerst even een herhaling.....Lees par 1.2 goed door

Slide 3 - Tekstslide

 1. renaissance
 2. humanisten
 3. ketters 
 4. inquisitie
 5. kloosterordes
 6. boekdrukkunst
a. Erasmus
b. waardering Grieken en Romeinen
c. rechtbank
d. tegen rijkdom
e. wijken af van officiële kerkleer
f. renaissance van het noorden

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Problemen in de Kerk
Doel: Leren wat de gevolgen waren van de ruzie in de kerk

Slide 6 - Tekstslide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 7 - Tekstslide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Deze beelden (van bijvoorbeeld heiligen) worden soms ook vereerd

 • Ook relikwieen (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 8 - Tekstslide

Karel V heerste van 1515 tot 1555 over Spanje, het Duitse Rijk en de Nederlanden
 • In de middeleeuwen hoorde bijna iedereen bij de katholieke kerk
 • Leiders van de kerk, geholpen door vorsten, spoorden ketters op en dwong ze tot bekering.
 • Karel V wilde dat iedereen katholiek was. Kritiek op de katholieke kerk werd streng bestraft.

Slide 9 - Tekstslide

Humanisme
 • Humanisten onderzoeken originele teksten uit oudheid
 • Conclusie: kerk houdt zich niet aan regels van de bijbel
 • Tijdens middeleeuwen is kerk steeds rijker geworden
 • Misstanden: Rijkdom, Aflatenhandel: vergeving kopen in plaats van spijt betuigen etc

Slide 10 - Tekstslide

Reformatie 
 • Belangrijkste hervormers: Maarten Luther en Johannes Calvijn

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video


Waarom heeft Luther succes?

 • Door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen de teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 13 - Tekstslide

Maarten Luther (1483-1546)
Duitse monnink die grote moeite had met de aflaten en levensstijl van de geestelijken. 
Veel aanhangers in Duitsland.
Johannes Calvijn (1509-1564)
Zwitserse hervormer die vond dat beelden niet in de Kerk thuishoorden. 
Veel aanhangers in Nederland.

Slide 14 - Tekstslide

AANT=Gevolgen van de hervorming
 • Luther en Calvijn willen de katholieke kerk verbeteren. De kerk wil dit niet: splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van de protestantse kerken (ook wel: hervormde- of gereformeerde kerk) naast de katholieke Kerk
 • Protestantse kerk spreekt veel (arme) mensen in West-Europa aan.
 • Vervolging van protestanten (ketters)

Slide 15 - Tekstslide

Protestantse kerk
 • Christelijke kerk

 • Er is geen duidelijke leider

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in de volkstaal

 • Geen beelden en/of verering van heiligen en relieken (is afleiding)

 • Sobere handelingen

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag
 • Leer en maak par 1.2
 • Lees en maak par 1.3
 • Kijk op schooltv Histoclip Luther
timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

1.3 Problemen in de Kerk
Doel: Leren wat de gevolgen waren van de ruzie in de kerk

Slide 18 - Tekstslide

Welk woord hoort bij het plaatje?
A
Aflaat
B
Gilde
C
Inquisitie
D
Antisemitisme

Slide 19 - Quizvraag

Wie wezen de kerkelijke leer af?
A
Ketters
B
Humanisten
C
Bedelordes
D
protestanten

Slide 20 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 21 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Sobere handelingen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 22 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van relieken
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 23 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 24 - Quizvraag

Welke van de stellingen is juist?

1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.

2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 25 - QuizvraagMaarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen
van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 26 - Quizvraag

→Sleep de onderdelen naar de juiste plek
Protestant
Katholiek
Maarten Luther
De Paus
Aflaten
Bijbel in volkstaal
Latijnse kerkdienst
Sober
Beeldenverering
Reliekenverering
'Kale' kerk
Beelden in de kerk
'Magische' handelingen
Sobere handelingen

Slide 27 - Sleepvraag

1.3 Problemen in de Kerk
Doel: Leren wat de gevolgen waren van de ruzie in de kerk

Slide 28 - Tekstslide

Karel V heerste van 1515 tot 1555 over Spanje, het Duitse Rijk en de Nederlanden
 • In de middeleeuwen hoorde bijna iedereen bij de katholieke kerk
 • Leiders van de kerk, geholpen door vorsten, spoorden ketters op en dwong ze tot bekering.
 • Karel V wilde dat iedereen katholiek was. Kritiek op de katholieke kerk werd streng bestraft.

Slide 29 - Tekstslide


Waarom heeft Luther succes?

 • Door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen de teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 30 - Tekstslide

Reformatiepuzzel
Combineer de tekst met het juiste plaatje
Als je tijd over hebt geef je een verklaring voor je keuze
Werk in groepjes van max 4
timer
10:00

Slide 31 - Tekstslide

Reformatiepuzzel

Slide 32 - Open vraag

Aan de slag
 • Leer 1.2 
 • Lees en maak par 1.3
 • Kijk op schooltv Histoclip Luther
 • bekijk de ontdekkingsplaten
timer
10:00

Slide 33 - Tekstslide

Video
Histoclips: Luther en de Hervorming

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video