Past Simple: Vragen en ontkenningen

Past Simple
Vragen en ontkenningen
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Past Simple
Vragen en ontkenningen

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple 
In bevestigende zinnen: 
Regelmatige werkwoorden: werkwoord + -ed  
He worked
 Yesterday  I  played basketball.
Onregelmatige werkwoorden:  2e rij oww
She wrote    (to write = hele ww)
Last Christmas I gave you my heart.   (to give = hele ww)

Slide 2 - Tekstslide

Regelmatige ww - regels
1. WW eindigt op een medeklinker : + ed
return - returned; help - helped; cook - cooked
2. WW eindigt op "e": + d
live - lived; create - created; die- died
3. Een lettergreep WW dat eindigt op klinker + medeklinker: laatste medeklinker vedubbeld + - ed
stop- stopped; rub - rubbed
4. Een lettergreep WW dat eindigt op - w, -x of -y: alleen + ed
bow - bowed; mix - mixed; play - played

Slide 3 - Tekstslide

Vragen in de past simple
Hoe maak je een vraagzin in de Past Simple
Voorbeeld: Did you go on holiday last year?
REGEL:
DID + onderwerp + hele werkwoord (go, see, take...)
Did he go to see a movie?
Did you listen to what I said?
Let op: 2e ww in de zin is hele ww. (haal -ed weg of vul 1e vorm in

Slide 4 - Tekstslide

Vragen in Past Simple: to be
Het werkwoord 'to be' is in past simple: was/ were.
Om een vraagzin te maken zet je was/were vooraan de zin.
Voorbeeld:
He was there last week. --> Was he there last week?
They were friends back then. --> Were they friends back then?
Begin de vraagzin dus met was of were. 

Slide 5 - Tekstslide

He didn't go to the football match.
Welke vragende zin is correct?
A
Didn't he go to the football match?
B
Did ge went to the football match?
C
Did he go to the football match?
D
Does he go to the football match?

Slide 6 - Quizvraag

She left the room immediately.
Welke vragende zin is correct?
A
Does she left the room immediately?
B
Did she left the room immediately?
C
Didn't she leave the room immediately?
D
Did she leave the room immediately?

Slide 7 - Quizvraag

They stopped at the red traffic light.
Welke vragende zin is correct?
A
Didn't they stopped at the red traffic light?
B
Do they stop at the red traffic light?
C
Did they stopped at the red traffic light?
D
Did they stop at the red traffic light?

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de juiste vraagzin?
You were at school last week.
A
Was you at school last week?
B
Were you at school last week?
C
Did you were at school last week?
D
Did you was at school last week?

Slide 9 - Quizvraag

Ontkenning in de Past simple
Hoe maak je ontkenningen in de Past Simple?
Voorbeeld: She did not take the apple.
REGEL: 
Onderwerp + DID NOT (DIDN'T) + hele werkwoord (do, go, take...)
He did not (didn't) listen to me. 
They didn't take the bus home yesterday.

Slide 10 - Tekstslide

Ontkenning Past Simple: to be. 
Hoe maak je een ontkenning met to be in de past simple?
Voorbeeld:
He wasn't at the party last night.
Regel:
Zet 'not' achter was of were.
They were not at the party last weekend.
She wasn't there last night. 

Slide 11 - Tekstslide

I went to school last week.
Welke ontkennende zin is juist?
A
I didn't went to school last week.
B
I didn't go to school last week.
C
I don't went to school last week.
D
I don't go to school last week.

Slide 12 - Quizvraag

Mary bought a new jacket.
Welke ontkennende zin is juist?
A
Mary didn't buy a new jacket.
B
Mary didn't bought a new jacket.
C
Mary doesn't buy a new jacket.
D
Mary bought not a new jacket.

Slide 13 - Quizvraag

I was wrong about you.
Welke vragende zin is juist?
A
I was wrong about you?
B
Were I wrong about you?
C
Was I wrong about you?

Slide 14 - Quizvraag

You were on time for the show.
Welke vragende zin is juist?
A
You weren't on time for the show?
B
Weren't you on time for the show?
C
You were on time for the show?
D
Were you on time for the show?

Slide 15 - Quizvraag

Opdracht 1
Er volgen nu wat quizvragen 
Maak de zinnen compleet
Gebruik de Past simple.

Slide 16 - Tekstslide

…. you ….. (to buy) a new coat last week?
A
Did bought
B
bought
C
Did buy

Slide 17 - Quizvraag

.... Charles.... (to ask) her out last weekend?
A
Asked
B
Did ask
C
Did asked

Slide 18 - Quizvraag

..... Sylvia... (to be) at her job yesterday?
A
Did be
B
Was
C
Were

Slide 19 - Quizvraag

..... Bob and Gillian .... (to be) an item during high school?
A
Was
B
Were
C
Did be

Slide 20 - Quizvraag

.... your father... (to drive) a new car the day before yesterday?
A
Drove
B
Did drove
C
Did drive
D
Drived

Slide 21 - Quizvraag

My father ..... (to drive) a new car the day before yesterday.
A
drive not
B
didn't drove
C
drove not
D
didn't drive

Slide 22 - Quizvraag

Harold ..... (to be) king in 2010.
A
didn't be
B
wasn't
C
weren't
D
didn't was

Slide 23 - Quizvraag

He ..... (to run) a marathon in 2020.
A
ran not
B
didn't ran
C
didn't run
D
runnot

Slide 24 - Quizvraag

The dog ..... (to play) with the cat.
A
didn't play
B
didn't played
C
played not
D
play did not

Slide 25 - Quizvraag

The elephant ...... (to be) nice to the tourists.
A
didn't be
B
wasn't
C
weren't
D
wasn't be

Slide 26 - Quizvraag

Lijst met onregelmatige werkwoorden
Op de volgende slide vind je een website met daarin alle onregelmatige werkwoorden.
Gebruik deze om de opdrachten te maken. 

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link

Opdracht 2
Er volgen nu wat websites waar je extra kunt oefenen met het maken van vragen en ontkenningen in de past simple
Gebruik ook de lijst met onregelmatige werkwoorden. 

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Link

Slide 32 - Link

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link