AH 2M H2 Steden

Steden
Hoofdstuk 2
Steden
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Steden
Hoofdstuk 2
Steden

Slide 1 - Tekstslide

Hoe noemen we de 3 belangrijkste soorten steden?
A
Grote stad - Hoofdstad - Wereldstad
B
Dorp - Stad - Hoofdstad
C
Hoofdstad - Wereldstad - Megastad
D
Wereldstad - Megastad - Gigastad

Slide 2 - Quizvraag

Waar liggen de meeste megasteden?
A
Azië
B
Europa
C
Noord-Amerika
D
Afrika

Slide 3 - Quizvraag

Als in een gebied de steden goed met elkaar verbonden zijn, vormen ze een:.........
A
Agglomeratie
B
Stedelijk netwerk
C
Stadsgewest
D
Forensengebied

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de verstedelijkingsgraad?
A
Het percentage steden in een land
B
Hoe ver een stad van een andere stad vandaan is
C
Hoeveel graden het in de steden is
D
Het percentage mensen van een land dat in een stad woont

Slide 5 - Quizvraag

Wat is een vestigingsoverschot?
A
Een bedrijf heeft teveel vestigingen
B
Het aantal mensen dat zich in een gebied vestigt is hoger dan het aantal dat vertrekt
C
Het aantal mensen dat vertrekt uit een gebied is hoger dan het aantal dat zich vestigt
D
Het aantal vestigingen in een stad heeft een overschot

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Hoe noemen we dit soort buitenwijken aan de rechterkant?
A
Urban
B
Suburbs
C
Subaru
D
Urbanus

Slide 8 - Quizvraag


A
Urban migratie
B
Re-urbanisatie
C
Suburbanisatie
D
Urbanisatie

Slide 9 - Quizvraag


A
Urban migratie
B
Re-urbanisatie
C
Suburbanisatie
D
Urbanisatie

Slide 10 - Quizvraag


A
Urban migratie
B
Re-urbanisatie
C
Suburbanisatie
D
Urbanisatie

Slide 11 - Quizvraag

Waar staat de afkorting 'CBD' voor?
A
Central Bureau of Detection
B
Central Business Duty
C
Central Business District
D
Central Building District

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn voorbeelden van infrastructuur?
A
Wegen, straten, spoorwegen
B
Fietsen, auto's, treinen
C
Luchthavens, stations
D
Riolering en leidingen

Slide 13 - Quizvraag

Wat is segregatie?
A
Als groepen mensen gescheiden van elkaar leven
B
Als veel mensen in een stad wonen
C
Als er veel arme mensen in een stad wonen
D
Als er veel hoogbouw in een stad is

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Hoe noemen we dit soort wijken?

Slide 16 - Open vraag

Wat zijn Sociale Woningen?
A
Huizen waar het heel gezellig en sociaal is
B
Huizen waarvoor je niet hoeft te betalen
C
Huizen met een lage huurprijs die door de overheid zijn gebouwd
D
Huizen waar mensen van de sociale dienst werken

Slide 17 - Quizvraag

Hoe noemen we het opknappen van huizen en gebouwen door isolatie, centrale verwarming en beter sanitair?
A
Restauratie
B
Innovatie
C
Herstructurering
D
Renovatie

Slide 18 - Quizvraag

Wat is een agglomeratie?
A
Een groeiende stad die aangrenzende dorpen 'opslokt'
B
Een netwerk van steden
C
Een stad die nog groter is dan een megastad
D
Wanneer mensen van de ene stad naar de andere verhuizen

Slide 19 - Quizvraag

Als meerdere steden aan elkaar groeien word het een:.................?
A
Hoofdstad
B
Agglomeratie
C
Stedelijk gebied
D
Megastad

Slide 20 - Quizvraag

Hoe heet dit stedelijk gebied in Nederland?
A
Noord-Holland
B
Randstad
C
Stedenbond
D
Provinciale Staten

Slide 21 - Quizvraag

Hoe heet het gebied midden in de Randstad met veel natuur?
A
Hollandse Veluwe
B
Groene Hart
C
Utrechtse Heuvelrug
D
De Beemster

Slide 22 - Quizvraag