DO / DOES

1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

VRAAGZINNEN
to be
I am thirsty. - Am I thirsty?
She is perfect. Is she perfect?
We are tired. - Are we tired?

Slide 2 - Tekstslide

HALLOOOOOO!!!
NIET IN IEDERE ZIN STAAT
AM / ARE / IS!

Slide 3 - Tekstslide

Doel: iedereen kan vraagzinnen maken met:
DO / DOES

Slide 4 - Tekstslide

DO
I
you
we
you
they

Slide 5 - Tekstslide

DOES
he
she
it

Slide 6 - Tekstslide

Wat hoort bij wat?
DO
DOES
Mrs Van Lierop
My dog
Mohammed and I
it
they
Rafke and Ize
we
she
Willem
I
you
he

Slide 7 - Sleepvraag

KLAAR?
NEE!
+
HELE WERKWOORD
(geen -ing, -s, -ed)

Slide 8 - Tekstslide

GET SET!

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het goede antwoord?

Slide 10 - Tekstslide

Geert thinks it's a good idea.
A
Do Geert think it's a good idea?
B
Does Geert think it's a good idea?
C
Do Geert thinks it's a good idea?
D
Does Geert thinks it's a good idea?

Slide 11 - Quizvraag

My parents listen to Spotify.
A
Do my parents listen to Spotify?
B
Does my parents listen to Spotify?

Slide 12 - Quizvraag

I use Instagram.
A
Do I use Instagram?
B
Does I use Instagram?

Slide 13 - Quizvraag

Nandanie knows how to dance.
A
Do Nandanie knows how to dance?
B
Does Nandanie knows how to dance?
C
Do Nandanie know how to dance?
D
Does Nandanie know how to dance?

Slide 14 - Quizvraag

They play with the dog.
A
Do they play with the dog?
B
Does they play with the dog?

Slide 15 - Quizvraag

You go to Las Vegas.
A
Do you go to Las Vegas?
B
Does you go to Las Vegas?

Slide 16 - Quizvraag

Daya and Wietske love to sing.
A
Do Daya and Wietske love to sing?
B
Does Daya and Wietske love to sing?

Slide 17 - Quizvraag

The supermarket closes at 6 o'clock.
A
Do the supermarket closes at 6 o'clock?
B
Does the supermarket closes at 6 o'clock?
C
Do the supermarket close at 6 o'clock?
D
Does the supermarket close at 6 o'clock?

Slide 18 - Quizvraag

Bo and Ize love to talk.
A
Do Bo and Ize love to talk?
B
Does Bo and Ize love to talk?

Slide 19 - Quizvraag

Jelle and I go swimming.
A
Do Jelle and I go swimming?
B
Does Jelle and I go swimming?

Slide 20 - Quizvraag

My mother likes to cook.
A
Do my mother like to cook?
B
Does my mother like to cook?
C
Do my mother likes to cook?
D
Does my mother likes to cook?

Slide 21 - Quizvraag

I want to stay friends.
A
Do I want to stay friends?
B
Does I want to stay friends?

Slide 22 - Quizvraag

My cat sleeps on the couch.
A
Do my cat sleeps on the couch?
B
Does my cat sleeps on the couch?
C
Do my cat sleep on the couch?
D
Does my cat sleep on the couch?

Slide 23 - Quizvraag

You write a letter.
A
Do you write a letter?
B
Does you write a letter?

Slide 24 - Quizvraag

+ hele werkwoord

Slide 25 - Tekstslide

DON'T
I
you
we
you
they

Slide 26 - Tekstslide

DOESN'T
he
she
it

Slide 27 - Tekstslide

Geert thinks it's a good idea.
A
Geert don't think it's a good idea.
B
Geert doesn't think it's a good idea.
C
Geert don't thinks it's a good idea.
D
Geert doesn't thinks it's a good idea.

Slide 28 - Quizvraag

My parents listen to Spotify.
A
My parents don't listen to Spotify.
B
My parents doesn't listen to Spotify.

Slide 29 - Quizvraag

I use Instagram.
A
I don't use Instagram.
B
I doesn't use Instagram.

Slide 30 - Quizvraag

Nandanie knows how to dance.
A
Nandanie don't knows how to dance.
B
Nandanie doesn't knows how to dance.
C
Nandanie don't know how to dance.
D
Nandanie doesn't know how to dance.

Slide 31 - Quizvraag

They play with the dog.
A
They don't play with the dog.
B
They doesn't play with the dog.

Slide 32 - Quizvraag

You go to Las Vegas.
A
You don't go to Las Vegas.
B
You doesn't go to Las Vegas.

Slide 33 - Quizvraag

Daya and Wietske love to sing.
A
Daya and Wietske don't love to sing.
B
Daya and Wietske doesn't love to sing.

Slide 34 - Quizvraag

The supermarket closes at 6 o'clock.
A
The supermarket don't closes at 6 o'clock.
B
The supermarket doesn't closes at 6 o'clock.
C
The supermarket don't close at 6 o'clock.
D
The supermarket doesn't close at 6 o'clock.

Slide 35 - Quizvraag

Bo and Ize love to talk.
A
Bo and Ize don't love to talk.
B
Bo and Ize doesn't love to talk.

Slide 36 - Quizvraag

Jelle and I go swimming.
A
Jelle and I don't go swimming.
B
Jelle and I doesn't go swimming.

Slide 37 - Quizvraag

My mother likes to cook.
A
My mother don't like to cook.
B
My mother doesn't like to cook.
C
My mother don't likes to cook.
D
My mother doesn't likes to cook.

Slide 38 - Quizvraag

I want to stay friends.
A
I don't want to stay friends.
B
I doesn't want to stay friends.

Slide 39 - Quizvraag

My cat sleeps on the couch.
A
My cat don't sleeps on the couch.
B
My cat doesn't sleeps on the couch.
C
My cat don't sleep on the couch.
D
My cat doesn't sleep on the couch.

Slide 40 - Quizvraag

You write a letter.
A
You don't write a letter?
B
You doesn't write a letter?

Slide 41 - Quizvraag

Ik kan zelfstandig vraagzinnen maken met DO / DOES / DON'T / DOESN'T
A
JA
B
NEE
C
redelijk
D
een beetje

Slide 42 - Quizvraag

Ik heb nog wat hulp nodig bij vraagzinnen maken met DO / DOES / DON'T / DOESN'T
A
JA
B
NEE

Slide 43 - Quizvraag

Wat heb je nodig om de stof beter te beheersen?

Slide 44 - Open vraag

Well done!!!

Slide 45 - Tekstslide