Paragraaf 5.3

Hoofdstuk 5 paragraaf 3
Deze les:
- Herhaling
- Lesdoelen
- Uitleg
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5 paragraaf 3
Deze les:
- Herhaling
- Lesdoelen
- Uitleg

Slide 1 - Tekstslide

Welke stoffen hebben planten nodig?
  • Water: via de wortels
  • Mineralen: via de wortels
  • Koolstofdioxide: via de huidmondjes gaat dit de bladeren in

Slide 2 - Tekstslide

Welke stoffen hebben planten nodig?
Water: via de wortels
Mineralen: via de wortels
Koolstofdioxide: via de huidmondjes in de bladeren
  • Gas wat uitgeademd wordt door alle levende organismen!

Slide 3 - Tekstslide

Welke stoffen maakt een plant?
Zuurstof: in de bladgroenkorrels

Glucose: in de bladgroenkorrels

Slide 4 - Tekstslide

Welke stoffen maakt een plant?
Zuurstof: in de bladgroenkorrels
Glucose: in de bladgroenkorrels
Suiker
Gas wat levende organismen inademen, zonder kunnen we niet leven

Slide 5 - Tekstslide

FOTOSYNTHESE
Proces in de bladgroenkorrels.

Hiervoor is nodig: 
  • zonlicht, koolstofdioxide en water

Hierbij ontstaat: 
  • zuurstof en glucose (suiker)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Nodig voor fotosynthese
Wordt geproduceerd bij fotosynthese
Licht
Water
Koolstofdioxide
Zuurstof
Glucose

Slide 8 - Sleepvraag

Waar in de cel vindt fotosynthese plaats? 
Fotosynthese
1
2
3
4
5

Slide 9 - Sleepvraag

In de afbeelding zijn chrysanten getekend.

Kan bij chrysanten in de bladeren fotosynthese plaatsvinden? En in de stengels? En in de wortels? En in de bloemen?


wel fotosynthese
geen fotosynthese
bladeren
stengels
wortels
bloemen

Slide 10 - Sleepvraag

Fotosynthese
Glucose
Koolstofdioxide
Zuurstof
Water
Zonlicht

Slide 11 - Sleepvraag

Slaat de plant op in de wortels en zaden
Slaat de plant vooral op in zaden
Wat maakt een plant van glucose en waarvoor?
Zorgen ervoor dat processen in de plant goed verlopen
Zijn voor de groei van de plant
Zetmeel
Vetten
Vitaminen
Eiwitten

Slide 12 - Sleepvraag

Opslaan reserve voedsel
  • Knol: verdikte wortel
  • Bol: verdikte Bladeren
  • Zaden: in de zaadlobben, met name vetten

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
  • Paragraaf 5.3 opdracht 1 t/m 15
  • Inleveren via teams

Slide 14 - Tekstslide