lezen blok 3 spelling blok 5 les 2

Lezen
timer
15:00
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Lezen
timer
15:00

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Leesvaardigheid
  • Nakijken huiswerk
Spelling
  • herhaling bezitsvorm
  • voorbereiden op toets

Doel van de les:
- we gaan alle begrippen herhalen van leesvaardigheid en oefenen met de stof van spelling

Slide 2 - Tekstslide

Nakijken opdr 2 + 3, blz 149/150

Slide 3 - Tekstslide

Wat is ook alweer een kernzin?

Slide 4 - Tekstslide

Wat is de kernzin?

Slide 5 - Tekstslide

Bezitsvorm

Opdracht: 
Bedenk 5 namen van mensen uit je familie. Schrijf de naam op in de bezitsvorm,
bijv: Oma Elly's appeltaart.
Denk goed aan de theorie van de vorige les!

Slide 6 - Tekstslide

Nakijken: opdr 5, blz 245

Slide 7 - Tekstslide

Je weet voor de spellingtoets:

- wat het verschil is tussen de ik-vorm en de stam van een werkwoord
- wat sterke en zwakke werkwoorden zijn
- hoe je de persoonsvorm in de tt en vt spelt
- hoe je het voltooid deelwoord spelt
- hoe je het meervoud van zelfstandige naamwoorden schrijft
- hoe je het bijvoeglijk naamwoord schrijft
- tussen-n in samenstellingen
- verkleinwoorden
- bezitsvorm
Slide 8 - Tekstslide

1-toets spelling blok 1 t/m 5
Kies uit de volgende activiteiten:
- Samenvatting of mindmap maken van leerstof
- Tussenletter in samenstellingen:  opdracht op papier
- Werkwoordspelling: opdr 1 + 2, blz 243/244
- Bijvoeglijk naamwoord: opdracht op papier
- Meervoudsvormen: opdracht op papier
- Verkleinwoorden
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verkleinwoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-3-verkleinwoorden/


Slide 9 - Tekstslide

Volgende les:
Alle stof van spelling blok 1 t/m 5 leren ---> Oefentoets!

Slide 10 - Tekstslide