past simple, past continuous, present perfect

past simple, past continuous, present perfect
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

past simple, past continuous, present perfect

Slide 1 - Tekstslide

Past simple

Wanneer? Korte actie in het verleden die is afgelopen.

Signaalwoorden: Yesterday, last year, in 1999


+ (positief) ww + ed

- (negatief)  didn't + hele ww

? (vraag)  did + hele ww

Slide 2 - Tekstslide

Past simple


The most exciting thing ______________ (happen) to me last week.Slide 3 - Tekstslide

Past continuous

Wanneer? Langere  actie in het verleden


+ (positief)  was/were + ww + ing

- (negatief) wasn't/weren't + ww + ing

? (vraag) was/were + ww + ing 


Slide 4 - Tekstslide

Past continuous


Vaak moet je dus bepalen wat de langere actie is en wat de korte actie is. 


I __________ (call) when the buss ______ (stop). 

Slide 5 - Tekstslide

Present perfect

Wanneer? Actie die in het verleden begon en nu nog steeds invloed heeft

Signaalwoorden: FIJNE JAS


+ (positief) have/has + voltooid deelwoord

- (negatief)  haven't/hasn't + voltooid deelwoord

? (vraag) Have/has + voltooid deelwoord

Slide 6 - Tekstslide

Present perfect


We  __________________ (be) married for 20 years.

Slide 7 - Tekstslide

I _________ (look) around to find my socks, but I couldn't find them.
A
looked
B
have looked
C
was looking

Slide 8 - Quizvraag

I went to the bakery and ______ (buy) some bread
A
bought
B
have bought
C
was buying

Slide 9 - Quizvraag

My mother _______ (be) a doctor for years.
A
was
B
have been
C
was being

Slide 10 - Quizvraag

Sarah _______ (paint) the fence, when Jo saw her.
A
painted
B
has painted
C
was painting

Slide 11 - Quizvraag

Zijn er vragen?

Slide 12 - Tekstslide