B-VCA Hoofdstuk 1

Basisveiligheid VCA
Hoofdstuk 1: Wetgeving rondom veiligheid en gezondheid
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
vcaVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 5

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Basisveiligheid VCA
Hoofdstuk 1: Wetgeving rondom veiligheid en gezondheid

Slide 1 - Tekstslide

Wat ga je leren?
  • Je leert wat ARBO inhoudt;
  • Je leert wat V&G betekent, wat deze bepalen en wat hun doel is;
  • Je leert wat de taken van de inspectiediensten van de overheid zijn;
  • Je leert waar een werkgever o.a. mee te maken krijgt;
  • Je leert waarom er een arbeidstijdenwet is. 

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 5
Waar staat VCA voor?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 1 
De drie meest belangrijke begrippen bij veiligheid en gezondheid zijn:
- Veiligheid, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
- Gezondheid, om ziekte en stress te voorkomen
- Welzijn, zodat je als werknemer jezelf goed voelt op je eigen werkplek.

Slide 5 - Tekstslide

Veiligheid
Gezondheid
Welzijn

Helm dragen
Gezond eten
Prettig voelen
Geen stress
Voldoende slaap
Juiste werkkleding

Slide 6 - Sleepvraag

'De overheid heeft de Arbowet in het leven geroepen om
arbeidsomstandigheden optimaal te maken.
Binnen de Arbowet zijn drie belangrijke begrippen:
                        , gezondheid en 

Op de werkvloer heeft de                        dezelfde functie als de politie voor de algemene wetgeving.

De arbodienst voert twee kerntaken uit. Eén taak is gericht op het                        van ongewenste werksituaties. De andere taak is gericht op het                         van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet.
Een                         op een arbeidsmiddel betekent dat het voldoende
veilig is voor de Europese markt. 

...........1..............
...........2..............
...........3..............
...........4..............
...........5..............
...........6..............
markering
welvaart
welzijn
controleren
EU-markering
veiligheid
voorkomen
CE-markering
waarschuwen
inspectiedienst

Slide 7 - Sleepvraag

Opdracht 3
Is dit een taak van de inspectiedienst SZW?
Kies voor JA of NEE in de volgende slides

Slide 8 - Tekstslide

Werkplaats voorzien van kantine.
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quizvraag

Voorwerpen meenemen voor nader onderzoek.
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Hulpdiensten oproepen na ongeval.
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quizvraag

Arbeidsregels omtrent arbeidsomstandigheden opstellen.
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quizvraag

Identiteitsbewijzen vragen ter controle.
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quizvraag

Onderzoek instellen na ongeval.
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quizvraag

Een bekeuring geven (of proces verbaal opmaken) bij overtreding van de Arbo-wet.
A
Ja
B
Nee

Slide 16 - Quizvraag

Opdracht 4
De overheid heeft belangrijke wetgeving opgesteld waarmee je rekening moet houden binnen een bedrijf.
In de volgende slides komen acht zinnen. 
Waaronder valt dit?

Slide 17 - Tekstslide

De uitstoot van schadelijke stoffen moet beperkt worden binnen de wettelijke normen.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 18 - Quizvraag

Men mag een waarschuwing geven bij onveilige situaties.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 19 - Quizvraag

Afvoer van chemische stoffen mag geen schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 20 - Quizvraag

Het gereedschap en machines moeten een CE-markering hebben.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 21 - Quizvraag

Een werknemer mag niet langer dan de voorgeschreven werktijden werken.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 22 - Quizvraag

Een werknemer moet voldoende rusttijd krijgen zodat hij/zij gezond blijft.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 23 - Quizvraag

Het beleid rondom de Arbowet wordt bepaald door alle lidstaten van de EU.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 24 - Quizvraag

Een bedrijf moet voldoen aan de wettelijke maatstaven (eisen) op het gebied van de arbeidsomstandigheden.
A
Europese Wetgeving
B
V&G Wetgeving
C
Milieuwetgeving
D
Arbeidstijdenwet

Slide 25 - Quizvraag

Borden en markeringen
-> verbodsborden
-> gebodsborden
-> waarschuwingsborden
-> borden voor veiligheidsvoorzieningen
-> borden voor brandbestrijdingsmiddelen
-> Linten
-> Strepen

Slide 26 - Tekstslide

Verbodsborden
-rond wit bord
-rode rand
-Meestal streep door het bord

Geeft aan dat iets verboden is

Slide 27 - Tekstslide

gebodsborden
- rond blauw bord
- witte afbeelding
(pictogram)
- witte rand

Geeft aan dat iets verplicht is

Slide 28 - Tekstslide

Waarschuwingsborden
- driehoek
- geel met zwarte rand
- zwarte afbeelding (pictogram)

Waarschuwing voor gevaar

Slide 29 - Tekstslide

Borden voor veiligheidsvoorzieningen
- vierkant of rechthoek
- groen
- witte afbeelding (pictogram)

Geeft aan waar de nooduitgang, hulpverleningsmiddelen en evacuatiewegen te vinden zijn.

Slide 30 - Tekstslide

Borden voor brandbestrijdingsmiddelen
- vierkant of rechthoek
- rood
- witte afbeelding (pictogram)
Waar kun je brandbestrijdingsmiddelen vinden?
Hoe kom je er?

Slide 31 - Tekstslide

Linten
- rood/wit
- kan ook markering zijn op b.v. vrachtwagen

Waarschuwing gevaarlijke situaties

Slide 32 - Tekstslide

Strepen
- geel / zwart

Let op!

Bv: laag, smal, stoten

Slide 33 - Tekstslide

Strepen
- Geel of wit

B.v. doorgang vrijhouden, trap trede, verboden te stockeren (goederen opslaan)

Slide 34 - Tekstslide