Kung Fu Leeuw | les voor het filmbezoek

Kung Fu Leeuw
les voor de film
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstNederlands+10BasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsGroep 7,8

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Dit is een LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek aan Kung Fu Leeuw. Leerdoel: De leerlingen oefenen tijdens deze les om hun verbeelding te gebruiken om te bedenken waar een film over gaat en kritisch te filosoferen (mening beargumenteren en luisteren naar andere meningen) over het thema 'de regisseur zijn van je eigen leven'. Deze les is ontwikkeld voor het IFFR programma 2023 door Ruby Knipscheer

Instructies

Het kan handig zijn om deze LessonUp te printen. Zo heb je alle aantekeningen bij de hand, als je de les geeft. Veel plezier!

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Kung Fu Leeuw
les voor de film

Slide 1 - Tekstslide

Dit is een LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek.

Leerdoel:
De leerlingen oefenen tijdens deze les om hun verbeelding te gebruiken om te bedenken waar een film over gaat en kritisch te filosoferen (mening beargumenteren en luisteren naar andere meningen) over het thema 'de regisseur zijn van je eigen leven'. 

Lesindeling:
1. Wat gaan we doen? – 1 min.
2. Introductie IFFR - 4 min.
3. Introductie film – 8 min.
4. Filosofisch gesprek ‘Regisseur van je eigen leven’ – 14 min.
5. Kijkvragen – 2 min.
6. Afsluiting – 1 min.

Wat gaan we doen? - 1 min.
Vertel de leerlingen dat jullie een programma van het filmfestival gaan volgen. Dit programma bestaat uit een korte voorbereidende les in de klas. Daarna gaan jullie in het filmtheater de film ‘Kung Fu Leeuw’ kijken. Tot slot hebben jullie nog een korte les in de klas om de film na te bespreken.
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Kort, korter, kortst!
International Film Festival Rotterdam
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?

IFFR vertoont veel films in alle bioscoopzalen van Rotterdam, films en filmmakers komen van over de hele wereld, films zijn vaak premières of eenmalige vertoningen, er komen regisseurs en acteurs op bezoek of er is een rode loper, filmmakers kunnen prijzen winnen, het zijn vaak ander soort films die je normaal gesproken in de bioscoop ziet, geen Hollywood films, maar films als kunstwerk.
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 
Dit jaar 2022 is het de 52ste keer.

Slide 3 - Tekstslide

4 min. - Introductie IFFR

Bespreek met de leerlingen wat IFFR is. 
Klik op de vraagtekens voor een vraag en op de smiley voor een antwoord.

Vraag 1
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?

Antwoord vraag 1
IFFR vertoont veel films in alle bioscoopzalen van Rotterdam, films en filmmakers komen van over de hele wereld, films zijn vaak premières of eenmalige vertoningen, er komen regisseurs en acteurs op bezoek of er is een rode loper, filmmakers kunnen prijzen winnen, het zijn vaak ander soort films die je normaal gesproken in de bioscoop ziet, geen Hollywood films, maar films als kunstwerk.

Vraag 2
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 

Antwoord vraag 2
Dit jaar 2023 is het de 52ste keer.
Waar denken jullie dat de film over zal gaan?
Wat weten jullie al over Kung Fu? 

Slide 4 - Tekstslide

Introductie film – 8 min. 

Vertel:
De film die we binnenkort gaan kijken heet Kung Fu Leeuw. Dit is een Nederlandse film, gemaakt door Froukje Tan. Zij heeft zelf ook een grote passie voor Kung Fu. 

Heeft iemand een idee waar deze film over zal gaan? 
De film gaat over Jimmy die naar een Kung Fu school gaat in Rotterdam. Hij wil heel graag een meester in de Kung Fu worden, maar hij moet hier hard voor werken. Jimmy maakt in zijn leven een hoop mee, wat het extra moeilijk maakt om zijn doel te bereiken om heel goed te worden in Kung Fu. We gaan kijken naar zijn uitdagingen en successen.

 
De titel komt van de Chinese Leeuw die jullie wellicht wel eens hebben gezien in parades. Deze leeuw wordt gezien als geluksbrenger en wordt daarom gebruikt bij de openingen van bijvoorbeeld nieuwe restaurants. De leeuw staat in Chinese verhalen symbool voor kracht en hij gaf hulp bij gevaar. Om de leeuw in beweging te zetten zijn er twee mensen nodig die samen moeten werken in het pak. Deze mensen zijn vaak de beste Kung Fu vechters.

Wat weten jullie al over Kung Fu? 
Kung Fu is een Martial Arts, een aziatische vechtsport. Bij Kung Fu leer je sierlijke en langzame bewegingen te maken. Je moet dus een goede concentratie en lichaamsbeheersing hebben. Je krijgt les van een Shifu. Het woord Shifu bestaat uit het woord Shi, wat vader betekent, en Fu, wat leraar betekent. Een Shifu is dus niet alleen een leraar, maar kan ook een tweede vader voor je zijn.
Ik vind dat ik zelf de regisseur van mijn leven ben.  Eens of oneens? 
Zijn er dingen in je leven die je niet zelf mag kiezen?

Zijn er dingen die je wel zelf mag kiezen? 
Kan je altijd de regisseur van je leven zijn, of zijn er ook dingen die gewoon gebeuren en waar je zelf niets aan kunt veranderen? 
Bespreek in tweetallen:
- Ben je wel eens de regisseur van je leven geweest en heb je iets gedaan waardoor er iets leuks gebeurde?
- Heb je ook wel eens iets gedaan waardoor er iets minder leuks gebeurde?

Regisseur van je eigen leven!

Slide 5 - Tekstslide

Filosofisch gesprek ‘Regisseur van je eigen leven’ – 14 min.

Jullie gaan deze les filosoferen. Dit betekent dat iedereen goed na moet denken over vragen en zijn of haar eigen antwoord mag geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alles mag gezegd worden. Zolang je maar aardig bent voor elkaar en naar elkaar luistert. Ook is het belangrijk dat je uitlegt ‘waarom’ je iets vindt. Bespreek deze afspraken met de leerlingen voor je aan het gesprek begint.

Vertel: 
We bespraken net dat Kung Fu concentratie en beheersing vraagt. Ook hebben we besproken dat Jimmy best wat uitdagingen tegenkomt op zijn pad om een goede Kung Fu vechter te worden. We kunnen zeggen dat Jimmy ‘een regisseur van zijn leven’ moet worden om een goede Kung Fu vechter te worden.

Daar gaan we het nu over hebben. Een regisseur is de filmmaker. Hij/zij bepaalt wat er in de film, en dus het verhaal, gebeurt. Maar een leven is eigenlijk ook een verhaal. Je kunt de regisseur zijn van je eigen leven en zelf keuzes maken voor hoe je leven eruit zal zien. Als je bijvoorbeeld mag kiezen op welke sport je gaat, of wat je na school doet met je vrienden, dan maak je een keuze en zorg je ervoor hoe je dag eruit ziet.

Beantwoord de volgende stelling: 
- Ik vind dat ik zelf de regisseur van mijn leven ben. 

De leerlingen die eens zijn kunnen naar de linkerkant van het lokaal lopen en de leerlingen die oneens zijn naar de andere kant van het lokaal (alternatief: staan/zitten of hand opsteken). Geef wat leerlingen van beide kanten de kans om hun antwoord toe te lichten. Vraag de leerlingen na dit korte gesprek of er iemand van mening is veranderd. Dit kunnen ze laten zien door naar de andere kant te lopen.

Filosofeer verder met de leerlingen door een klassikaal gesprek te voeren over de volgende vragen:
- Zijn er dingen in je leven die je niet zelf mag kiezen?
- Zijn er dingen die je wel zelf mag kiezen?
- Kan je altijd de regisseur van je leven zijn, of zijn er ook dingen die gewoon gebeuren en waar je zelf niets aan kunt veranderen?

Soms kan je de regisseur van je leven zijn en zorgen dat iets gebeurt. Wanneer je bijvoorbeeld een leuk idee hebt voor een spel, kan je dat idee vertellen aan je vrienden en vragen of ze het met je willen spelen. Of wanneer je iets moet maken op school kan je je best doen of niet en er zo voor zorgen dat het wel of niet goed lukt. Of je kunt op tijd naar bed gaan en ervoor zorgen dat je de dag erna niet moe bent.

Laat de leerlingen tweetallen maken en de volgende vragen in tweetallen bespreken:
- Ben je wel eens de regisseur van je leven geweest en heb je iets gedaan waardoor er iets leuks gebeurde?
- Heb je ook wel eens iets gedaan waardoor er iets minder leuks gebeurde?

Geef eventueel aan wanneer het tijd is om te wisselen van vraag/van persoon die aan het woord is.
Als de tijd het toelaat kan je nog een paar leerlingen klassikaal hun antwoord laten toelichten.
Vinden jullie dat Jimmy de regisseur van zijn eigen leven is? Heeft hij veel ongeluk of maakt hij soms keuzes die hem in de problemen brengen? 
Waar kunnen jullie aan zien dat dit het verhaal van Jimmy is en dat we zijn gedachten en gebeurtenissen volgen?  
Kijkvragen

Slide 6 - Tekstslide

Kijkvragen – 2 min.

Vertel: 
We gaan tijdens het kijken van Kung Fu Leeuw extra goed letten op Jimmy’s leven. Daarom hebben we twee kijkvragen voor tijdens de film:

We hebben het er net over gehad hoe je door keuzes te maken de regisseur van je eigen leven kan zijn. Tijdens de film wil ik jullie vragen extra goed op te letten op Jimmy. 
- Vinden jullie dat Jimmy de regisseur van zijn eigen leven is? 
- Heeft hij veel ongeluk of maakt hij soms keuzes die hem in de problemen brengen?

Daarnaast wil ik jullie vragen te letten op hoe het verhaal verteld wordt. Waar kunnen jullie aan zien dat dit het verhaal van Jimmy is en dat we zijn gedachten en gebeurtenissen volgen?
Extra
Maak jullie eigen Kung Fu Leeuw!

Slide 7 - Tekstslide

Als er nog tijd over is kunnen de leerlingen aan de slag met het maken van hun eigen Kung Fu leeuw. 
De handleiding en het werkblad vind je als bijlage van deze les. Download deze en print ze uit voor de leerlingen. Daarnaast zijn de volgende materialen nodig:

- Scharen
- Lijm
- Potloden/ stiften
- EVT extra plakband (of nietmachine)
Veel plezier met film kijken!

Slide 8 - Tekstslide

Afsluiting – 1 min.
Beantwoord eventuele overige vragen. 
Veel plezier bij de film!

Dit is de laatste slide van de LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek. 
Je vindt de LessonUps voor na het filmbezoek op de website
Veel plezier bij het kijken van de films!