cross

Les 25 november 2021

Aardrijkskunde
Nodig: pen
Welkom klas 3HE  bij het vak
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Aardrijkskunde
Nodig: pen
Welkom klas 3HE  bij het vak

Slide 1 - Tekstslide

LESPROGRAMMA
 • Schrijf bovenaan je blad de vragen die je opnieuw gaat beantwoorden

 • Beantwoord vervolgens de vragen   opnieuw. 

 • Klaar? Lever je blaadje in

 • Ingeleverd? 
     -> Maak LessonUp-les Paragraaf 2.1 (3H) af

Donderdag 25 november 2021

Slide 2 - Tekstslide

Welke vragen moet ik maken?
Melanie: - - -  - - - - - - - - - - -> 1b, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20 

Lucas de J - - -- - - - - - - - - - > 1ac, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20 

Britt: - - -  - - - - - -  - - - -  - - -> 1c, 3, 5 t/m 8, 17, 19, 20

Jesse A:- - - - - - - - - - - - - - -> 1ac, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 20


Slide 3 - Tekstslide

Welke vragen moet ik maken?
Isabelle: - - -  - - - - - - - - - - -> 1a, 3, 4, 7 t/m 11, 15, 16, 17, 20

Jente: - - - - - -- - - - - - - - - - > 1bc, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 20

Arne: - - -  - - - - - -  - - - -  - - -> 1c, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19, 20

Karlijn: -- - - - - - - - - - - - - - -> 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20


Slide 4 - Tekstslide

Welke vragen moet ik maken?
Karsten: - - -  - - - - - - - - - - -> 5, 7, 10, 11, 12, 17, 20

Nova:  - - - - - -- - - - - - - - - - > 1a, 4, 6, 7, 10, 16

Femke:- -  - - - - - -  - - - -  - - -> 1a, 4, 7, 8, 13, 15, 20

Jona: - --- - - - - - - - - - - - - - -> 1ac, 3, 7, 8, 10, 12, 16 t/m 20


Slide 5 - Tekstslide

Welke vragen moet ik maken?
Sara: - - - - -  - - - - - - - - - - -> 1d, 2, 10, 12, 15, 20

Amy J: - - - - - -- - - - - - - - - - > 1a, 3, 7, 8, 11, 19

Merel: - -  - - - - - -  - - - -  - - -> 1ce, 3, 4, 7, 10 t/m 13, 16, 20

Daphne: - - - - - - - - - - - - - - -> 10, 15, 16, 19, 20
Slide 6 - Tekstslide

LESPROGRAMMA
 • Schrijf bovenaan je blad de vragen die je opnieuw gaat beantwoorden

 • Beantwoord vervolgens de vragen   opnieuw. 

 • Klaar? Lever je blaadje in

 • Ingeleverd? 
     -> Maak LessonUp-les Paragraaf 2.1 (3H) af

Donderdag 25 november 2021

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Stand van zaken
Introductie-opdr. niet afgerond:
Jona en Isabelle

LessonUp-les "§ 2.1" niet afgerond
Arne, Femke, Isabelle, 

Slide 9 - Tekstslide

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 • Headlines § 2.1

 •  Aan de slag met:
       -> lezen § 2.1
       -> opdr. 1 t/m 6
       -> Box 2.1 niet af? Maken!
Donderdag 25 november 2021

Slide 10 - Tekstslide

Met welk deel van aardrijkskunde (geografie) gaan we ons in H2 bezighouden?
A
Fysische deel
B
Sociale deel

Slide 11 - Quizvraag

Een stof in de grond word pas een bodemschat genoemd als...
A
deze stof voor de mens van waarde is
B
deze stof voor de mens geen waarde heeft

Slide 12 - Quizvraag

De openingsfoto was gemaakt in het werelddeel....
A
Europa
B
Afrika
C
Zuid Amerika
D
Azië

Slide 13 - Quizvraag

De openingsfoto was gemaakt in een mijn. Wat werd er uit de grond gehaald?
A
steenkool
B
kalksteen
C
vroeger zilver, tegenwoordig ertsen
D
zand

Slide 14 - Quizvraag

Welke natuurkracht had de Grand Canyon in de VS gevormd?
A
Wind
B
ijs
C
rivier
D
zee

Slide 15 - Quizvraag

Wat bedoelen we met geologie?
A
Stof die maakt dat kalk gaat bruisen
B
Wetenschap die bestudeerd hoe de aarde zich heeft gevormd
C
puin uit de ruimte
D
tropisch klimaat met een droge en natte periode

Slide 16 - Quizvraag

Het openingsverhaal speelt zich af in....
A
Nederland
B
De VS

Slide 17 - Quizvraag

Zijn fossielen waardevol voor een geoloog?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

Hebben de continenten altijd op dezelfde plaats op aarde gelegen?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quizvraag

Heeft platentektoniek invloed op het klimaat?
A
Ja
B
Nee

Slide 20 - Quizvraag

De dino's zijn uitgestorven. Waardoor kwam dat?
A
zeespiegelstijging
B
vulkaanuitbarsting
C
meteorieinslag
D
klimaatverandering

Slide 21 - Quizvraag

De bodem onder onze voeten bestaat vaak uit laagjes. Deze lagen zijn ooit neergelegd. Hoe noemen we dat?
A
Erosie
B
sedimentatie
C
verwering

Slide 22 - Quizvraag

Welke bodemlagen zijn het oudst?
A
De bovenste
B
De onderste

Slide 23 - Quizvraag

Liggen oude bodemlagen altijd even diep in de grond?
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Sediment verandert in sedimentgesteente als gevolg van....
A
druk
B
druk en warmte

Slide 26 - Quizvraag

Het sediment klei verandert in het sedimentgesteente....
A
zandsteen
B
schalie
C
conglomeraat

Slide 27 - Quizvraag

Basalt ontstaat uit afgekoelde lava.
Basalt is dus een....
A
stollingsgesteente
B
metamorf gesteente

Slide 28 - Quizvraag

Marmer is kalksteen wat onder hoge druk heeft gestaan. Daarom noemen we marmer een....
A
stollingsgesteente
B
metamorfgesteente

Slide 29 - Quizvraag

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 • Headlines § 2.1

 •  Aan de slag met:
       -> lezen § 2.1
       -> opdr. 1 t/m 6
       -> Box 2.1 niet af? Maken!
Donderdag 25 november 2021

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Big bang!

Slide 32 - Tekstslide

Het eerste gezicht van de aarde

Slide 33 - Tekstslide

Het gezicht is veranderd.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 • Headlines § 2.1

 •  Ga verder met:
       -> LessonUp-les "Paragraaf 2.1"
Donderdag 25 november 2021

Slide 36 - Tekstslide

LESPROGRAMMA

 • Check!

 • Headlines § 2.1

 •  Ga verder met:

 • Volgende les


Donderdag 25 november 2021
Donderdag 2 december 2021

Leren: 
leerdoelen § 2.1 (SOM)
Afmaken: 
LessonUp-les 'Paragraaf 2.1'


Slide 37 - Tekstslide