Les 1 kozijnen

kozijnen
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
UitvoeringMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

kozijnen

Slide 1 - Tekstslide

Jullie gaan zo een video bekijken welke gaat over houten kozijnen, deuren en ramen en hoe deze geplaatst worden. Bekijk deze video aandachtig. 
Maak voor jezelf aantekeningen. Aan het eind van de video volgen een dertigtal vragen over deze video.
Succes!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

waarom zijn er openingen in muren?
A
om je te kunnen verplaatsen
B
voor lichtinval
C
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 4 - Quizvraag

wat is de functie van kozijnen, ramen en deuren?
A
afsluiten tegen indringers
B
afsluiten tegen weersinvloeden
C
A en B zijn beide goed
D
Het goede antwoord staat er niet bij

Slide 5 - Quizvraag

Als een kozijn reeds in de ruwbouwfase wordt geplaatst dan spreken we over een.....
A
montagekozijn
B
inmetselkozijn
C
spouwlat
D
stelkozijn

Slide 6 - Quizvraag

inmetselkozijnen worden nog steeds tijdens de ruwbouw geplaatst, waarom is dit?

Slide 7 - Open vraag

wat verstaan we onder een montagekozijn?
A
een kozijn dat tijdens de ruwbouw wordt gesteld
B
een kozijn dat in een later stadium van de bouw wordt geplaatst
C
een kozijn dat tijdens de ruwbouw wordt gesteld met een stellat
D
een kozijn dat in een later stadium van de bouw wordt geplaatst met behulp van een spouwlat

Slide 8 - Quizvraag

Bekijk de afbeelding en sleep de juiste benaming naar het juiste vakje
A
B
C
D
E
Stijl
Onderdorpel
Tussenstijl
Kalf
Bovendorpel

Slide 9 - Sleepvraag

Waar staat KVT voor?

Slide 10 - Open vraag

Wie maakt de kozijnen, ramen en deuren voor een bouwproject?
A
De aannemer
B
De opdrachtgever
C
De timmerproducent
D
Het goede antwoord staat er niet bij

Slide 11 - Quizvraag

Wie geeft de opdracht om kozijnen, deuren en ramen voor een bouwproject te maken?
A
De aannemer
B
De opdrachtgever
C
Detimmerproducent
D
Het goede antwoord staat er iet bij

Slide 12 - Quizvraag

Waar haalt de aannemer de informatie vandaan om kozijnen, deuren en ramen te laten maken?
A
Bij de timmerproducent
B
Uit het bestek en bestektekeningen
C
Die geeft de opdrachtgever
D
Die geeft de principaal aan de aannemer.

Slide 13 - Quizvraag

De bovenzijde van onder- en tussendorpel (zie rode pijl in de afbeelding hiernaast) moet een hoek van .....graden hebben tov het horizontale vlak.
A
8
B
9
C
15
D
14

Slide 14 - Quizvraag

De waterslag onder het kozijn moet een hellingen hebben van .... graden tov het horizontale vlak.
A
8
B
9
C
15
D
14

Slide 15 - Quizvraag

Hoeveel mm moet de waterslag minimaal oversteken tov buitenzijde buitenblad?
A
30 mm
B
40 mm
C
35 mm
D
45 mm

Slide 16 - Quizvraag

De onderzijde van een boven- en tussendorpel moet voorzien zijn van een waterhol. Wat is de functie van een waterhol? (zie rode omcirkeling)

Slide 17 - Open vraag

De gangbare afmeting van een kozijn is.....
A
68 mm x 114 mm
B
67 x 114 mm
C
67 x 115 mm
D
68 x 115 mm

Slide 18 - Quizvraag

draaikantel / draaikiep en draaival ramen draaien altijd naar .....

Slide 19 - Open vraag

Sleep de goede omschrijving naar het bijbehorende vakje
A
B
C
D
E
F
vast raamwerk
draairaam naar buiten
Uitzetraam naar buiten
Valraam naar binnen
Draairaam naar binnen
Draaikiepraam naar binnen

Slide 20 - Sleepvraag

De breede zijde van de driehoeken geeft de plaats aan van ....
A
de scharnieren
B
het sluitwerk

Slide 21 - Quizvraag

Vanaf welke zijde worden kozijnaanzichten altijd getekend?

Slide 22 - Open vraag

Als de deur met de klok mee draait dan spreken we van een
A
linksdraaiende deur
B
rechtsdraaiende deur
C
een naar buiten draaiende deur
D
een naar binnen draaiende deur

Slide 23 - Quizvraag

Een inmetselkozijn is voorzien van een....
A
spouwlat
B
stelkozijn
C
meetlat
D
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 24 - Quizvraag

hoe worden een inmetselkozijn en een spouwlat met elkaar verbonden?
A
niet, het inmetselkozijn wordt pas later gemonteerd
B
dmv een lijmnaad
C
deze wordt erin geperst en afgekit
D
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 25 - Quizvraag

Welk soort kozijn zie je hiernaast afgebeeld?

Slide 26 - Open vraag

Wat wordt bedoelt met de negge?

Slide 27 - Open vraag

Mag een betonlatei dragen op het kozijn?
A
Ja
B
Nee
C
ja, alleen als er geen metselwerk boven zit

Slide 28 - Quizvraag

Waaraan is het stelkozijn verankerd?
A
Aan het binnenblad
B
Aan het buitenblad
C
Aan het kozijn

Slide 29 - Quizvraag

Wie bepaald de neggemaat?
A
De aannemer
B
De opdrachtgever
C
De architect
D
De constructeur

Slide 30 - Quizvraag

Kan een negge "0" zijn?

Slide 31 - Open vraag

Als de negge buiten het metselwerk uitsteekt dan spreken we van een .......
A
uitstekend kozijn
B
negatieve negge kozijn
C
bloemkozijn

Slide 32 - Quizvraag

Waarom maakt het stelkozijn geen verbinding met het montagekozijn?

Slide 33 - Open vraag

Welke stap wordt er gezet na het aanbrengen van de isolatie bij een inmetselkozijn?
A
het buitenblad wordt gemetseld
B
er wordt 15 cm brede DPC-folio aangebracht op de spouwlat
C
er wordt een lateislabbe aangebracht
D
het stelkozijn wordt aangebracht

Slide 34 - Quizvraag

Welke maatregel wordt er genomen zodat de onderdorpel van de voordeur niet gaat rotten?

Slide 35 - Open vraag

Wat is een montagekozijn?
A
Een kozijn dat met behulp van kit wordt bevestigd in de muur
B
Een kozijn dat in de muur wordt gemonteerd met behulp van een spouwlat
C
Een kozijn dat in de muur wordt gemonteerd met behulp van een stelkozijn
D
Een kozijn dat met schroeven aan de muur wordt bevestigd

Slide 36 - Quizvraag

Wat is een stelkozijn?

Slide 37 - Open vraag

Wat is een voordeel van een montagekozijn?
A
Het kozijn is goedkoper dan traditionele kozijnen
B
Het kozijn is gemakkelijker te plaatsen dan traditionele kozijnen
C
Het kozijn is sterker dan traditionele kozijnen
D
Het kozijn heeft een betere isolatiewaarde dan traditionele kozijnen

Slide 38 - Quizvraag

Sleep de juiste tekst naar het goede vakje
Buitenwerkse maat
Sponning
Dagmaat
Spouwlat

Slide 39 - Sleepvraag

Plaatsen stelkozijn

Slide 40 - Tekstslide

Bekijk de volgende video over het plaatsen van een stelkozijn. Geef aan het eind van de video op de volgende slide in je eigenbewoordingen een samenvatting van de werkvolgorde van het stellen van een stelkozijn.

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Geef hier de samenvatting van de werkvolgorde van het stellen van een stelkozijn.

Slide 43 - Open vraag