W6 les 1 missie en visie taken

W6: Afstemmen

Les 1
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

W6: Afstemmen

Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
  • introductie vak: lesplanner doornemen + kwalificatiedossier
  • Theorie + opdrachten: Visie, missie, organisatie structuren

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De beroepskracht maatschappelijke zorg stemt af en neemt deel aan voor de afstemming relevante overlegvormen. Zij stemt de werkzaamheden af met collega's, leidinggevende, met betrokkenen vanuit andere disciplines en vanuit (aanverwante) bedrijven/instellingen. 

Daarbij bespreekt zij de verdeling van de taken. Zij houdt rekening met mogelijkheden, eisen, prioriteiten, wensen, behoeftes en verwachtingen van betrokkenen en de daaruit voortkomende consequenties. 
Met behulp van de uitgewisselde informatie vormt zij een compleet beeld van de zorgverlening. 

Zij past haar aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 
Daarnaast bespreekt zij eventuele knelpunten in de werkzaamheden en zoekt naar mogelijkheden deze op te lossen.
Kwalifcatiedossier W6:

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij belangrijk in de zorg?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een visie?
A
De toekomstdroom van de organisatie of het individu
B
Bestaansrecht van een organisatie of individu
C
Tijdloos
D
Alle 3 zijn goed

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een missie
A
Zegt iets over: 'waar we voor staan'
B
Zegt iets over: 'wie we zijn'
C
Blik naar binnen: Organisatiegericht
D
Alle 3 zijn goed

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

De hiërarchie van een organisatie geeft van hoog tot laag aan wat de posities zijn van de verschillende werknemers en afdelingen. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden een medewerker vaak heeft.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Stafmedewerkers zijn meestal hoger opgeleiden. Vaak beschikken ze over specialistische kennis en/of vaardigheden. In een woonvoorziening voor moeilijk opvoedbare jongeren kan het bijvoorbeeld gaan om een psycholoog, een pedagoog of een maatschappelijk werker. De samenstelling van zo’n staf verschilt per organisatie. Een staf ondersteunt de manager(s) van de organisatie. Soms hebben stafleden speciale bevoegdheden. Zij mogen dan andere medewerkers – niet per se hun ‘eigen’ ondergeschikten – een opdracht geven. De organisatiestructuur waar Camarilla in zit, is een lijn-staforganisatie.

Geef voorbeelden van staf 'functies' die bij een lijn-staf organisatie toebehoren?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Disciplines
Binnen een organisatie heb je te maken met verschillende professionals. Jij bent een MZ medewerker. Hier heb je bepaalde kennis en vaardigheden voor nodig. 

Als professional werk je vaak in een team met andere professionals, of ander gezegd…..andere disciplines.

Het werken met andere en verschillende disciplines noemen we een multidisciplinair team.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten: Thieme
Thieme: Thema 1.3
1, 2ABD, 3C, 4

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiten
Zijn er nog vragen?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies