HV3- Quantifiers

What is the difference between much and many?
1 / 13
volgende
Slide 1: Woordweb
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

What is the difference between much and many?

Slide 1 - Woordweb

Countable nouns
many / a few / few
You can use quantifiers with nouns:

Countable nouns:
much / a few / few

Uncountable nouns: 
many / a little / little

Both:
a lot of / lots of / some / any

Slide 2 - Tekstslide

How _____ money do you have left?

Slide 3 - Open vraag

How ______ pairs of shoes do you have?

Slide 4 - Open vraag

What is the difference between few and little?

Slide 5 - Woordweb

1) She has ____ people that know her well. She only trusts two person.
3) I have very _____ knowledge about this topic.
2) I have _____ pieces of cake left, do you want one?
4) You need _______ more sugar to make it taste even better! 
Few
A few
Little 
A little 

Slide 6 - Sleepvraag

SOME / ANY

SOME en ANY betekenen beide:

  • enkele
  • wat 
  • een paar
  • geen (in combinatie met NOT)
                                                                           Ik koop elke dag wat snoep in de kantine.
                                                                     Every day I buy some sweets in the canteen.
                                                           Mijn broer mag geen noten eten, hij is allergisch.
                                                                        My brother can't eat any nuts, he's allergic.


Slide 7 - Tekstslide

SOME / ANY
Some en any hebben dus dezelfde betekenis, 
maar worden in verschillende soorten zinnen gebruikt. 

Some gebruik je in bevestigende zinnen, deze eindigen altijd met een punt of een uitroepteken en er staat geen 'not' in.

Any gebruik je in zinnen met een vraagteken 
en zinnen met het woord 'not' er in.

Slide 8 - Tekstslide

We need some tomatoes.
Do we need any tomatoes?

Slide 9 - Tekstslide

Daffy has some money.
Patrick doesn't have any money.

Slide 10 - Tekstslide

I have ___ apples left.
A
any
B
some

Slide 11 - Quizvraag

He hasn't got ___ time.
A
any
B
some

Slide 12 - Quizvraag

Now you can use this knowledge to work on exercises 6&9 on page  186-188. 

Slide 13 - Tekstslide