3.4 De WIC en Suriname

3.4 De WIC en Suriname
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

3.4 De WIC en Suriname

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdvak 6: Regenten & Vorsten

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel
Waar hield de WIC zich mee bezig en waardoor ontstond de trans-Atlantische slavenhandel?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

slavenhandel
PO ontdekten dat je op de W-Kust van Afrika slaven kon kopen.
Slavernij/handel normaal in Afrika.
- krijgsgevangenen
- als straf
-door schulden
Afrikaanse vorsten bezaten duizenden slaven: statussymbool
Arabische kooplui kochten slaven voor M-O en N-Afrika

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fort El Mina 
Afrikaanse stammen waren niet constant in oorlog, dus ook geen constante toevoer van slaven -> 

Portugal bouwde fort El Mina om slaven 'op te slaan'. Tot volgende schip naar Brazilië. Werken op suikerplantages daar.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brazilië
Zes jaar na de bouw van Nieuw Amsterdam op Manhattan veroverde de WIC plantagekolonie Brazilië, inclusief de slavenplantages (1630). Johan Maurits van Oranje werd er gouverneur. Omdat er steeds nieuwe slaven nodig waren, veroverde de WIC ook slavenfort El Mina op de westkust van Afrika.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PO en SP wisten: in Amerika geld verdienen: plantages aanleggen van suikerriet, katoen, tabak en koffie.

NL Brazilië verovert:
- NL wilden er niet wonen
- PO stonden niet te wachten op protestante NL

Na 20 jaar geeft WIC op. Wel ervaring in de slavenhandel. Kon je opkopen van PO.

Goedkoper was de slaven zelf te halen:
- verovering van Fort Elmina.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Trans-Atlantische slavenhandel
Slavenforten woonden NL WIC ambtenaren: kochten 
slaven van Afrikaanse slavenmakelaars.
- betaling: goud, zilver, vuurwapens, kleding en katoenen
stoffen.

Slaven werden naar Curaçao getransporteerd:
verdeelstation voor slaven.
Op terugweg naar Republiek namen ze vanuit 
Amerika katoen, suiker, tabak en koffie mee.
Schepen varen in een driehoek: driehoekshandel
5% van inkomen Republiek

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slavenhandel

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekte en dood
20% van slaven overleefden de overtocht niet.
Sterfte was niet hoger dan sterfte bij scheepsbemanning:
- men wilde 'koopwaar' in leven houden.

Afrikanen besmetten de bemanning met Afrikaanse ziekten en werden zelf ziek van EU virussen.


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slavenmarkten
 • De tot slaaf gemaakten die het overleefden werden verkocht op slavenmarkten
 • Daar werden de tot slaaf gemaakten 'opgepoetst' om er goed uit te zien.
 • Ze waren niet goedkoop: ongeveer 200 gulden. Dat zou tegenwoordig ongeveer €2000 zijn. Voor die tijd waren dit enorme bedragen.
 • ...maar eigenlijk kocht je dus een mens voor een paar duizend euro...Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slaven
 • Slaven waren duur = dus belangrijk om ze gezond te houden -> 20% overleefde overtocht niet = hetzelfde als de scheepsbemanning -> maakten elkaar ziek met ziektes.
 • Op slavenmarkten werden slaven gebrandmerkt = eigendomsbewijs
 • Constant nieuwe slaven nodig door wrede behandeling en inheemse en Europese ziektes.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geen gewetensbezwaren
Weinig mensen tegen slavernij:
- katholieke en protestantse kerken waren niet tegen slavernij;

- ze beredeneerden dat mensen met donkere huiskleur geen ziel hadden en dus daarom niet als mens beschouwd hoefden te worden.

Dominee: slavernij is niet tegenstrijdig met de christelijke vrijheid.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De wereldeconomie

De wereldeconomie


Door alle handel onstond een wereldeconomie en konden producten overal terecht komen.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wereldeconomie
 • Wereldeconomie: Een economie waarin landen van over de hele wereld producten aan elkaar verkopen.

 • Handel tussen Europa, Azie, Afrika en Amerika
 • Eng zo jaloers: wet aangenomen: Acte van navigatie 1651. Alleen Eng schepen goederen van en naar Eng vervoeren of schepen van land van herkomst.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wereldeconomie  en concurrentie
- Acte van Navigatie 1651
Hierdoor zeeoorlogen tussen de Republiek en Engeland
- Na de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667), Vrede van Breda:
Engeland kreeg Nieuw-Amsterdam (het latere New York) en Nederland kreeg in ruil daarvoor Suriname

SIC FINES NOSTROS, LEGES TVTAMVR, ET VNDAS
Je ziet de Leo Batavus, de Nederlandse leeuw. Wat wilde de Republiek met deze penning laten zien?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nieuw-Amsterdam
De stad New York is door Nederlanders gesticht. Het werd toen Nieuw Amsterdam genoemd. later werd deze stad geruild tegen de kolonie Suriname. De Engelsen veranderden de naam naar New York.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plantagekolonie Suriname
1667: WIC ruilt Nieuw-Amsterdam (New York) tegen Suriname met Engelsen.
 • Nederland koloniseert het vruchtbare land > plantages
 • WIC > Afrikaanse slaven naar Suriname > goedkoop, veel geld te verdienen aan plantageproducten.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie

Een groep marrons zijn gevluchte slaven die vanuit het oerwoud de plantages aanvielen om andere slaven te bevrijden.  Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Monument Slavernijverleden
Ketikoti

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afschaffing slavenhandel en slavernij 
KetiKoti: 1 juli 1863 
Slavenhouders werden gecompenseerd, verlies van inkomsten. Slaven niet.
Vrijgelaten slaven wilden niet voor NL werken.
Contractarbeiders uit NL-Indie en India gehaald

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn mensen die willen dat de afbeelding op de Gouden Koets verdwijnt. Ook zijn er mensen die juist willen dat de afbeelding blijft zoals die is.
Kun je bedenken welke argumenten de voor- en tegenstanders geven voor hun standpunt?
Sporen van de slavernij zie je terug in bepaalde tradities. Je hebt vast wel een de ceremonie tijdens Prinsjesdag gevolgd. De koning en koningin rijden dan in de Gouden Koest. 

Het zijpaneel van de koets is geschilderd door Nicolaas van der Waay. De afbeelding, 'Hulde der Koloniën', toont halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen die tropische waren aanbieden aan het koningshuis.

Slide 23 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen de schildering 'Hulde der Koloniën' op het zijpaneel van de Gouden Koets. Lees met de leerlingen de tekst onder de hotspotbutton. Bespreek met hen de volgende vraag:
 • Er zijn mensen die willen dat de afbeelding op de Gouden Koets verdwijnt. Ook zijn er mensen die juist willen dat de afbeelding blijft zoals die is. Kun je bedenken welke argumenten de voor- en tegenstanders geven voor hun standpunt?
Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Sporen van de slavernij zie je terug in bepaalde tradities. Je hebt vast wel een de ceremonie tijdens Prinsjesdag gevolgd. De koning en koningin rijden dan in de Gouden Koest. Het zijpaneel van de koets is geschilderd door Nicolaas van der Waay. De afbeelding, 'Hulde der Koloniën', toont halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen die tropische waren aanbieden aan het koningshuis.
0

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
maken opdrachten 3.4

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies