5.2 ENERGIE

reservestoffen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

reservestoffen

Slide 1 - Tekstslide

In welk celorganel wordt ATP gemaakt?

Slide 2 - Open vraag

BRANDSTOFFEN
  • Met name koolhydraten, vetten en eiwitten. 
  • Energie komt vrij in de mitochondriën bij een proces dat 'dissimilatie' heet. Dit kan alleen plaatsvinden als er genoeg O2 beschikbaar is. Weet je nog? Glucose + O2 --> CO2 + H2O
  • Een deel van de energie komt vrij in de vorm van warmte (houdt lichaamstemperatuur op peil), een ander deel als ATP (levert energie). 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Dissimilatie in mitochondriën
Voedingsstof (meestal glucose) + zuurstof
levert
warmte + koolstofdioxide + ATP

ATP is een energierijke stof die de cel voor alle processen kan gebruiken die energie kosten

Slide 5 - Tekstslide

ATP/ ADP

Slide 6 - Tekstslide

ATP/ ADP
Dissimilatie van voedingsstoffen
Energie beschikbaar voor celprocessen

Slide 7 - Tekstslide

ATP voorraad
Als je je gaat inspannen gebruikt een (spier)cel eerst de al aanwezige ATP in de cel. Maar die is vrij snel op......

Slide 8 - Tekstslide

Creatinefosfaat
In de cel is ook een hoeveelheid Creatinefosfaat aanwezig. De Fosfaatgroep hiervan kan snel aan ADP worden gekoppeld voor nieuwe ATP.

Slide 9 - Tekstslide

Fosfaat

Slide 10 - Tekstslide

Fosfaataccu
De hoeveelheid ATP + CP in je cel noemen we ook de fosfaataccu.

Slide 11 - Tekstslide

Anaerobe dissimilatie
Omdat na 10 seconden na de start van de inspanning de ademhaling en hartslag nog niet hoog genoeg zijn om alle cellen van genoeg zuurstof te voorzien begin je met het verbranden van glucose zonder zuurstof = anaeroob.

Slide 12 - Tekstslide

Anaerobe dissimilatie
Bij de anaerobe dissimilatie van glucose ontstaat 2 ATP per molecuul glucose + melkzuur.
Dit heet melkzuurgisting.
Het vindt plaats in het grondplasma.
Door het melkzuur verzuren je spieren.

Slide 13 - Tekstslide

Anaerobe dissimilatie
Een deel van het gevormde melkzuur kan in je lever weer omgezet worden in glucose (dit kost daar energie).

De rest wordt, als er eenmaal zuurstof voldoende is, omgezet naar pyrodruivenzuur en kan worden gebruikt in de aerobe dissimilatie.

Slide 14 - Tekstslide

Stappen vrijmaken energie
4. Vorming ATP uit aerobe 
dissimilatie
BINAS 90A

Slide 15 - Tekstslide

VANDAAG. ENERGIEVOORRAAD
HOU BINAS 90A
ERBIJ TIJDENS 
DE UITLEG. Einde van de les: 
CHECK - heb je het begrepen? 

Slide 16 - Tekstslide

STAP 1. ATP
ATP (adenosine trifosfaat) 
is een soort van 
oplaadbaar molecuul. 

Je hebt een beetje ATP
'klaarliggen' maar bij 
inspanning gaat het snel op.

Slide 17 - Tekstslide

STAP 2. CP
Creatinefosfaat is 
ook een molecuul. 
Door de fosfaatgroep af te staan aan ADP, kan weer ATP
worden gemaakt. 

ATP & CP vormen samen de 'energieaccu', genoeg voor ongeveer 10-30 seconden inspanning. 

Slide 18 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
ofwel: anaerobe dissimilatie 
Dissimilatie = afbraak van glucose
Anaeroob = zonder zuurstof

LET OP: vindt alleen plaats als
er geen zuurstof aanwezig is, 
per glucose molecuul 2 ATP-tjes. 

Slide 19 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
VOORDEEL: er komt ATP vrij (ook
als er geen zuurstof is)
NADEEL: er komt per glucose-
molecuul maar 2 ATP vrij. 
Er wordt melkzuur geproduceerd
(dit leidt tot verzuring).

Slide 20 - Tekstslide

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
Ook wel 'verbranding' van glucose
C6H12O6 + O2 --> H2O + CO2

Slide 21 - Tekstslide

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
VOORDEEL: er komt per glucose-molecuul wel 38 ATP vrij 

NADEEL: kan niet plaatsvinden als er geen zuurstof is (bij plotselinge inspanning is dat pas na ongeveer een minuut)

Slide 22 - Tekstslide

Vragen?

Slide 23 - Open vraag

ATP
melkzuur
gisting
aerobe dissimilatie
anaerobe dissimilatie
creatine fosfaat
CP

Slide 24 - Sleepvraag

AEROBE DISSIMILATIE
ANAEROBE DISSIMILATIE
Vindt plaats in mitochondriën
Vindt plaats in cytoplasma
Met zuurstof
Zonder zuurstof
2 ATP per glucose
38 ATP per glucose
Melkzuurgisting

Slide 25 - Sleepvraag

ZIE BINAS 68A
Hoe lees je dit af?

Slide 26 - Tekstslide

Wordt 
als ureum uitgescheiden 

Slide 27 - Tekstslide

ENERGIEVOORRAAD
  1. ATP 
  2. CP
  3. Anaerobe dissimilatie (= melkzuurgisting)
  4. Aerobe dissimilatie - afbraak van glucose. 
  • In levercellen: afbraak van eiwitten
  • In spiercellen: eerst glucose, dan glycogeen, dan vetopslag

Slide 28 - Tekstslide

AFVALSTOFFEN
Aerobe dissimilatie
CO2
H2O
Afbraak van eiwitten 
UREUM

Slide 29 - Tekstslide