19.3 Energieproductie zonder zuurstof

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
19.3 Energieproductie zonder zuurstof
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
19.3 Energieproductie zonder zuurstof

Slide 1 - Tekstslide

Doel 19.3
Je leert hoe je lichaam energie vrijmaakt zonder zuurstof te gebruiken


Slide 2 - Tekstslide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie (19.4)

Slide 3 - Tekstslide

1. ATP
In cellen zit een voorraad ATP.

De energie uit ATP wordt voor veel celprocessen gebruikt:
  • loskoppelen myosine van actine
  • actief transport
  • bouw RNA, DNA, eiwitten
  • etc.

Slide 4 - Tekstslide

1. ATP (adenosinetrifosfaat)
BINAS 67L
Hydrolyse van ATP levert energie. Hydrolyse is afbraak van grotere moleculen waarbij water wordt verbruikt.

Binding tussen tweede en buitenste fosfaatgroep verbreekt, bindingsenergie komt vrij.  

Slide 5 - Tekstslide

Waar bevindt zich de energie in ATP?

Slide 6 - Open vraag

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie (19.4)

Slide 7 - Tekstslide

2. Creatinefosfaat (CP)
Spiercellen bevatten ook een voorraad creatinefosfaat (CP) 
De fosfaatgroep van CP kan overgedragen worden aan ADP om nieuw ATP te maken: 
CP + ADP -> C + ATP

ATP en CP zijn samen de fosfaataccu, energie klaar voor gebruik in je spieren. 

Slide 8 - Tekstslide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie (19.4)

Slide 9 - Tekstslide

Dissimilatie 
Nieuwe ATP kan de cel vrijmaken uit de stapsgewijze afbraak (dissimilatie) van brandstoffen (glucose, vet of eiwit). Glucose = meest efficiënt.
H+-ionen en elektronen van glucose worden vrijgemaakt en gebonden aan O2, zodat er water ontstaat.
H2 en O2 mengsel is zeer explosief. Deze reactie verloopt daarom in de cel in een groot aantal stappen zodat de energie niet in 1 keer vrijkomt in de cel maar in kleine hoeveelheden en opgeslagen kan worden in ATP.

Slide 10 - Tekstslide

3. Anaerobe dissimilatie
Anaerobe dissimilatie = afbraak glucose zonder zuurstof = onvolledige dissimilatie van glucose

Verloopt in twee stappen: 
A. Glycolyse - grondplasma
B1. Melkzuurgisting - grondplasma (dier, melkzuurbacterie)
of B2. Alcoholgisting - grondplasma (gistcellen)

Slide 11 - Tekstslide

3A. Glycolyse (BINAS 68B)
1 glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 
2 pyrodruivenzuur + 2 NADH, H+ + 2 ATP

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

NAD+ en NADH,H+
Bij glycolyse komen uit glucose vier protonen (H+) en vier elektronen (e-) vrij. 
De rol van NAD+ is het opnemen van een 2 H+ en 2 electronen = protonen- en elektronen-acceptor
Daardoor ontstaan per glucose molecuul twee NADH,H(zie BINAS 68B)


NAD+ voorraad beperkt en moet bij anaerobe dissimilatie worden aangevuld, anders stopt glycolyse. Hiervoor nodig stap B --> melkzuurgisting. 
NAD+ + 2H+ + 2e- -> NADH,H+

Slide 14 - Tekstslide

Om welke reden gaat de 'trap' van de afbraak van glucose eerst omhoog en dan naar beneden?

Slide 15 - Open vraag

3B. Melkzuurgisting 

Slide 16 - Tekstslide

Melkzuurgisting BINAS 68B


       
Deze pijl staat verkeerd om in je boek
2 NADH,H+ dragen hun 2 elektronen en 2 protonen over aan 2 pyrodruivenzuur, hierdoor ontstaat 2 melkzuur en 2 NAD+

Slide 17 - Tekstslide

Recycling
Melkzuur bevat veel energie, 
lever en hartspiercellen zetten dit weer om tot pyrodruivenzuur en glucose (kost 6 ATP). 

Deze glucose kan dan opnieuw worden afgebroken. 

Slide 18 - Tekstslide

Bacteriën
Bij melkzuur-bacteriën eindigt de afbraak
van glucose bij de vorming van melkzuur
(yoghurt, karnemelk).

Andere bacteriën vormen juist alcohol als
eindproduct (bier, wijn).

Slide 19 - Tekstslide

3C. Alcoholische gisting

Slide 20 - Tekstslide

Alcoholgisting BINAS 68B


       
Deze pijl staat verkeerd om in je boek
2 CO2 wordt afgesplitst van 2 pyrodruivenzuur, hierdoor ontstaat 2 ethanal. 2 NADH,H+ dragen hun 2 elektronen en 2 protonen over aan 2 ethanal , hierdoor vormt 2 ethanol

Slide 21 - Tekstslide

Toepassing alcolholische gisting
Door alcolholische gisting van druivensap (wijn) of mout (bier) vormt ethanol in de drank. 

Toegevoegde bakkergist dissimileert koolhydraten, de gevormde CO2 zorgt voor het rijzen van het brood 

Slide 22 - Tekstslide

Melkzuurgisting en alcoholische gisting vinden plaats in
A
Het grondplasma
B
de mitochondriën

Slide 23 - Quizvraag

Wat is het nut van melkzuurgisting?

Slide 24 - Open vraag

Bij melkzuurgisting ontstaat uit pyrodruivenzuur..

Slide 25 - Open vraag

Bij alcoholische gisting ontstaat uit pyrodruivenzuur

Slide 26 - Open vraag

Waar blijft de alcohol die bij de gisting van het brooddeeg ontstaat?

Slide 27 - Open vraag

Doel 19.3
Je hebt geleerd hoe je lichaam energie vrijmaakt zonder zuurstof te gebruiken

BINAS 68A Overzicht dissimilatie van glucose
BINAS 68B Glycolyse en gisting
BINAS 90A Energiebronnen van een spier bij lichte training

Slide 28 - Tekstslide

Begrippen 19.3
ATP, ADP, creatinefosfaat (CP), fosfaataccu, dissimilatie, glycolyse, pyrodruivenzuur, protonen- en elektronenacceptator, NAD+, NADH,H+, melkzuur, alcohol, anaeroob

Slide 29 - Tekstslide

Opdrachten
Maken 19.3 opdr. 6 t/m 8

Slide 30 - Tekstslide