V4 4.4 Molariteit

4.4 Molariteit
Hoe geef je de concentratie van een oplossing aan?
Rekenen aan concentratie van zouten en ionen in opl.
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.4 Molariteit
Hoe geef je de concentratie van een oplossing aan?
Rekenen aan concentratie van zouten en ionen in opl.

Slide 1 - Tekstslide

Molariteit
 • Van H2: een hoeveelheid stof kan je uitdrukken in mol
 • Los je dit op? ->  Dan is de concentratie uit te drukken in het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing.
 • Dat is de molariteit.

Slide 2 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 3 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 4 - Tekstslide

Notatie van molariteit
 • 0,75 M CH3COOH betekent dat de azijnzuurconcentratie
   0,75 mol/L is.
 • [CH3COOH] = 0,75 M
 • Tussen de rechte haken zet je het deeltje in oplossing waar het over gaat

Slide 5 - Tekstslide

Rekenen met molariteit
 • Als je de molariteit van zoutoplossing weet, kan je ook de concentratie in mol per liter van de ionen berekenen.
 • AlCl3 -> Al3+ + 3 Cl-
 • Verhouding waarin AlCl3 verdwijnt en Al3+ en Cl- ontstaan is 1:1:3

Slide 6 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing.

Slide 7 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 8 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de concentratie van de magnesiumionen en chlorideionen.

Slide 9 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 10 - Tekstslide