P4_Les 7_Platte daken

Platte daken
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 37 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Platte daken

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over platte daken kan de student:
- De onderdelen van platte daken benoemen.
- De constructie tekenen van een platdak.
- Kan verschillende aansluiting schetsen, dakrand met en zonder overstek, aansluiting met de gevel (stalen portaal/ balk)
- De verschillende materialen dakbedekking herkennen.
- De verschillende materialen dakisolatie herkennen en toepassen.Slide 2 - Tekstslide

Eisen aan platte daken

Vereisten van een dakconstructie:
Men moet zorgen voor een waterdichte laag die temperaturen van -40°C tot + 90°C kan weerstaan.
Bescherming van de dakconstructie tegen woonvocht (waterdamp).
Thermische isolatie van de uitwendige scheidingsconstructie. Rc-waarde van minimaal 6,2m2K/W

Mogelijkheden van waterdichte afwerklagen:
Bitumineuze dakbedekking SBS en APP (goedkoop, gemakkelijk aan te brengen en te repareren)
Kunststof dakbedekking EPDM en PVC (lange levensduur, minimaal onderhoud)

Belasting:
Om opwaaien van de dakbedekking te voorkomen moeten we  zorgen voor:
Een goede hechting met de onderliggende draagconstructie
Zorgen voor belasting met grind of betontegels
Tevens brengt men om het opwaaien van het dak te voorkomen stormankers aan.

Slide 3 - Tekstslide

Constructie houten balklaag 
De constructie is hetzelfde als bij houten vloeren.

Slide 4 - Tekstslide

Maken van overstek

Slide 5 - Tekstslide

vervolg dak beschot

Slide 6 - Tekstslide

Dakisolatie en afwerking

Slide 7 - Tekstslide

Dakrandprofielen (daktrim)

Slide 8 - Tekstslide

Type platte daken
Koud dak constructie zal je alleen nog in
de bestaande bouw tegenkomen. 

Omgekeerd dak wordt alleen toegepast bij 
renovatie als de dakbedekking nog goed is.

Warm dak constructie wordt in de 
nieuwbouw altijd toegepast.

Slide 9 - Tekstslide

Kouddak
Kouddak:  De isolatie ligt onder het dakbeschot. In de winterperiode condenseert de warme vochtige lucht op het koude dakbeschot, met rotting als gevolg. 

Problemen kunnen op de volgende manier worden voorkomen:
Dampremmende laag aanbrengen
Ruimte tussen dakbeschot en
isolatie ventileren. 

Dampremmende laag:
Om te voorkomen dat de vochtige lucht in de isolatie 
kan dringen moet aan de warme zijde een dampremmende laag worden aangebracht.


Slide 10 - Tekstslide

Warmdak
Warmdak:
Een warm dak heeft betrekking op de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot. Bij een warm dak wordt de dakisolatie aan de buitenkant van de dragende constructie aangebracht. Bovenop deze isolatie wordt dan een afdekking 
of waterkerende laag geplaatst zoals epdm, rubber of roofing.

Dakisolatie van buitenaf zorgt er ook voor dat het dak 
fungeert als warmtebuffer. Het dak slaat overdag namelijk 
warmte op en geeft deze ’s avonds geleidelijk af.

Slide 11 - Tekstslide

Omgekeerd dak (renovatie)
Omgekeerd dak:
De isolatie wordt bij een omgekeerd dak namelijk rechtstreeks bovenop de bestaande dakbedekking (bitumen, pvc, epdm,…) geplaatst in plaats van eronder. Die dakbedekking doet dan dienst als waterdichte afdeklaag.

Verder wordt de isolatielaag afgewerkt met een 
ballastlaag. Deze schutlaag kan bestaan uit keien, 
grind, hout of tegels en zorgt ervoor dat de isolatie 
goed op zijn plaats blijft.
Bovendien beschermt deze laag het dak tegen 
stormen en UV-straling.

Slide 12 - Tekstslide

Dakbeschot
Het dakbeschot wordt aangebracht op de balkenlaag van een dakconstructie. Het is een essentieel onderdeel van de dakconstructie. Het sluit de dakconstructie af en dakbedekking wordt hierop aangebracht. Dakbeschot vormt de grens tussen de dakconstructie en de dakbedekking. Het beschermt de woning tegen wind, regen en geluid.

Underlayment                                                                                 OSB

Slide 13 - Tekstslide

Isolatiemateriaal
De isolatiematerialen die gebruikt kunnen worden voor het isoleren van een platdak zijn o.a. PUR, PIR, EPS, steenwol, en cellenglas. Om vochtindringing te voorkomen wordt een cacheerlaag aangebracht. Het dak is een uitwendige scheidingsconstructie, warmteweerstand volgens BB 6,3 m2.K/W.
 
De dikte van de isolerende laag hang van de soort isolatie af.                                       De lambda, λ-waarde
Berekenen van R-waarde =  R = d / λ (let op dikte is in meter)

Slide 14 - Tekstslide

Dus:
14 PIR 44 = tweezijdig met gebitumineerd glasvlies gecacheerd polyisocyanuraatschuim.
44 EPS 30 = eenzijdig met gebitumineerd glasvlies gecacheerd polystyreenschuim (niet geschikt voor brandmethode).
13 MWR 10 = eenzijdig met naakt glasvlies gecacheerde steenwol.
14 PUR-MWR 40 = combinatieplaat van met gebitumineerd glasvlies gecacheerd hard polyurethaanschuim (bovenzijde) en steenwol (onderzijde).

Slide 15 - Tekstslide

Dakrand details

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Afschot platte daken
Advies (geen eis uit bouwbesluit) afschot bij platte daken 15mm/ m1

Slide 19 - Tekstslide

Afschot door middel van: 
Er zijn twee manieren om afschot aan te brengen:
  • door middel van houten scheggen
  • door middel van afschotplaten (isolatie)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Hemelwaterafvoer
De plaats van de hemelwaterafvoer en de manier waarop je die plaatst, zijn belangrijk. De weg die het water over het dakvlak aflegt, moet zo kort mogelijk zijn. Op de plaats waar het water het dak verlaat, maak je de hemelwaterafvoer. De hemelwaterafvoer breng je iets verdiept in het dakvlak aan, zodat ook hier geen water blijft staan.

Slide 22 - Tekstslide

Dakdoorvoeren door plat dak
Flexibele dakdoorvoer combi EPDM


Aluminium platdak ontluchting dubbelwandig met kunststof kap


Hemelwaterafvoer Lood voor bitumen

Hemelwaterafvoer EPDM – ALU
zelfklevend

Slide 23 - Tekstslide

Codering dakbedekking
Codering  dakbedekking
Dakbedekking van APP-bitumen
Dakbedekking van SBS-bitumen
APP is A-Tactisch Polypropyleen
SBS is Styreen Butadieen Styreen

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

kunststof/rubber dakbedekking
Dakbedekking van EPDM
Dakbedekking van PVC

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Bevestiging mogelijkheden dakbedekking

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Aansluiting platdak aanbouw op gevel. 
Van doorbraak to dakafwerking.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Opdracht
Vragen Nu Techniek Bouwwerk- Woning- dak.
13 vragen en tekenopdracht dakrand (autocad)

Uitwerking digitaal inleveren in jullie map constructieleer op Teams

Slide 35 - Tekstslide

In de kort

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video