Bijeenkomst 4: Film is... expressie

Bijeenkomst 4:
Film is... expressie
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
LessonUpHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 48 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst 4:
Film is... expressie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Info deadline
1e kans: 19 april
2e kans: 31 mei
 
Waar? GradeWork. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud bijeenkomst 4: Film is... expressie
  • Terugblik documentaire one-minutes
  • Fictie in de klas: Twee voorbeelden, Goldie of Sex Ding
  • Dialoogscene
  • Uitwerken en filmen
  • Afsluiting per thema

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik one-minute opdracht
Op it's.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 1: Film is... expressie
Film is een manier om gevoelens op jouw eigen creatieve manier in beeld en geluid te maken en met de wereld te delen.

Met filmeducatie…

— ervaart de leerling dat film een krachtige taal is om gevoelens, een eigen wereld en een eigen werkelijkheid in beeld en geluid te vertellen (en
te delen met anderen).

— ondervindt de leerling dat het maken van film je bewust maakt van je eigen gevoelens, je eigen wereld en je eigen werkelijkheid.

— ontwikkelt de leerling creatieve vaardigheden die hem in staat stellen om zichzelf uit te drukken.

— maakt de leerling artistieke keuzes en ontwikkelt de leerling het artistiek- creatief vermogen
in het algemeen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vijf peilers van filmeducatie
Beleven

Ervaar het verschil in kijken van film. 

Online, in de klas, op festivals, in de bioscoop
Verwoorden

De leerling verwoordt wat ze zien of horen.
Door het stellen van open en verkennende vragen worden gesprek en verwondering gestimuleerd.
Taalvaardigheden, waarneming, kritisch en creatief vermogen worden versterkt.


Onderzoeken

Onderzoek naar het verhaal, het ontwerp en de context (sociaal, cultureel, historisch).

Wat is het idee en de boodschap van de filmmaker?

Welke mensen zijn betrokken bij het filmmaakproces?

Reflecteren

Leren hoe je films interpreteert en waardeert.
Creëren

Leren hoe je films samen maakt. 

Je leert het meest door het zelf te doen.
Netwerk Filmeducatie (2020)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerkopdracht

Trailer fictiefilm. 
Wie heeft een trailer meegenomen?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kiezen maar! Proefles fictiefilm

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag of opdracht
Extra informatie
Tip of weetje

Slide 13 - Tekstslide

Legenda
Waar staan de iconen voor, hoe werkt deze les? 
Klik in de volgende dia's op de iconen voor uitleg.
Waar denk je, op basis van de filmtitel, dat de film over gaat?
Wat denk je al over Goldie te weten als je naar de filmposter kijkt? 

Slide 14 - Tekstslide

Introductie
Laat de leerlingen naar de filmposter kijken en vraag naar hun gedachtes en/of verwachtingen.

* Als de leerlingen de film al hebben gezien, vraag hen dan alleen naar de elementen die je van de filmposter af kunt lezen en hoe dit past bij het verhaal van de film.
 
Antwoordsuggesties:
- Eigen inbreng. Goldie is de naam van het hoofdpersonage. Goldie duidt op goud.
- Denk bijvoorbeeld aan haar uiterlijk, uitstraling en emotie. 
Suggestie: Ze lijkt jong, stoer en creatief. Ze draagt opvallende kleding en lijkt niet bang om op te vallen. Ze kijkt niet blij.
01:05 – 07:24

Slide 15 - Tekstslide

Fragment 1
De leerling kijkt een fragment waarin de nadruk ligt op de hoofdpersoon van de film.
Hoofdpersonage
De hoofdpersoon - ook wel protagonist genoemd – is het personage waar de film om draait. De kijker volgt de hoofdpersoon, ziet de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en leeft met hem of haar mee. 
Bijrol
Een bijrol is de benaming voor alle andere personages in een film. Er zijn kleine en grote bijrollen maar elke bijrol draagt veel bij aan het verhaal. Zonder bijrollen zou een verhaal niet compleet zijn. 

Slide 16 - Tekstslide

Narratief - Introductie personages
Leg het begrip hoofdpersoon uit aan de leerlingen. Bespreek vervolgens de kijkvragen en laat de leerlingen de hoofdpersoon uitgebreid beschrijven.

Uitleg hoofdpersonage
De hoofdpersoon - ook wel protagonist genoemd – is het personage waar de film om draait. De kijker volgt de hoofdpersoon, ziet de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en leeft met hem of haar mee. 

Uitleg bijrol
Een bijrol is de benaming voor alle andere personages in een film. Er zijn kleine en grote bijrollen maar elke bijrol draagt veel bij aan het verhaal. Zonder bijrollen zou een verhaal niet compleet zijn. 
Wie is de hoofdpersoon? Hoe weet je dat? 
Hoe zou je Goldie na het zien van dit fragment omschrijven? Let hierbij op uiterlijkheden (leeftijd, kleding, spraak), karakter (gedrag, eigenschappen) en achtergrond (familie, werk/opleiding).
Welke bijrollen zag je in het fragment? Hoe zou jij hen omschrijven? 
Wist je dat?
De regisseur bouwde Goldie op rond zijn hoofdrolspeler: Slick Woods. Hij heeft het verhaal deels op haar leven gebaseerd. Slick leefde ook een tijd op straat, maar had grote ambities net zoals haar personage in Goldie. Toen Slick werd gecast voor Goldie was ze een nog onbekend fotomodel. Inmiddels heeft ze bijna een miljoen volgers op Instagram!

Slide 17 - Tekstslide

Narratief - Introductie personages

Antwoordsuggesties:
- Goldie is de hoofdpersoon in deze film. De film heet Goldie en je volgt haar verhaal. 
- Goldie (18 jaar) is een zwart meisje, ze woont in een gezinsopvang, ze heeft twee zusjes, ze is een entertainer, houdt van de spotlight, ze is zorgzaam (ze komt voor haar jongere zusje op als niemand voor haar juicht).
- Supreme: zij is het oudste zusje van Goldie, is ongeveer 10 jaar, woont ook in een gezinsopvang, heeft een oudere zus Goldie en een jonger zusje Sherrie, ze speelt drums, is een beetje onzeker, niet echt een podiumbeest.
Sherrie: is het jongste zusje van Goldie, ze is ongeveer 6 jaar, woont ook in een gezinsopvsang, heeft twee oudere zussen, ze houdt ook van dansen.

Wist je dat?
De regisseur bouwde Goldie op rond zijn hoofdrolspeler: Slick Woods. Hij heeft het verhaal deels op haar leven gebaseerd. Slick leefde ook een tijd op straat, maar had grote ambities net zoals haar personage in Goldie. Toen Slick werd gecast voor Goldie was ze een nog onbekend fotomodel. Inmiddels heeft ze bijna een miljoen volgers op Instagram!


Het begin
In het begin wordt duidelijk wat het doel is en wie dit doel wilt behalen.
1
Het midden
In het midden gaat deze persoon proberen om dit doel te behalen, hier steken vaak problemen/obstakels de kop op.
2
Het einde
Aan het einde zie je of de persoon de problemen/obstakels heeft opgelost. 
3

Slide 18 - Tekstslide

Narratief - Coming-of-age
Goldie is een coming-of-age film, dit is een genre dat zich richt op de groei van een jong hoofdpersonage dat op weg is naar volwassenheid. De hoofdpersoon in een coming-of-age doorloopt vaak een herkenbaar proces, zo ook in Goldie. Haar verhaal is opgebouwd in drie delen, het begin, midden en einde. In deze drie delen probeert zij een doel of droom te verwezenlijken en groeit ze als het ware op. 
- In het begin wordt duidelijk van wie die droom is en wat het betekent.
- In het midden gaat deze persoon proberen om de droom te verwezenlijken, hier steken vaak problemen/obstakels de kop op.
- Aan het einde zie je of de persoon de problemen/obstakels heeft opgelost en of de droom is uitgekomen.
Kun je beschrijven wat Goldie’s droom is?
Hoe komt dit uit de dialoog naar voren?
Hoe heeft de regisseur dit in beeld gebracht?
Waarom denk je dat de filmmaker de droom van Goldie bijna direct aan de kijker bekend maakt?

Slide 19 - Tekstslide

Narratief - Coming-of-age
Antwoordsuggesties:
- In het begin van de film wordt al duidelijk dat hoofdpersonage Goldie een droom heeft, ze wil in videoclips dansen en ze is ervan overtuigd dat dit haar gaat lukken.
- Goldie benoemt na haar optreden dat er binnenkort een videoclip uitkomt en dat het een Goldie-zomer wordt, waarmee ze bedoelt dat ze het eindelijk gaat maken.
- In het fragment zie je op een gegeven moment een geanimeerde versie van Goldie, waarin haar droom een beeld krijgt. Je ziet haar in haar goudgele bontjas en pruik. Ze lijkt op een artiest.
- Deze vormgegeven droom zegt iets over waar Goldie naartoe wilt. Hier wordt nogmaals bevestigd wat haar droom is. Het najagen van haar droom speelt een belangrijke rol in het verhaal van de film.
01:05 – 07:24

Slide 20 - Tekstslide

Fragment 2
Kijk hetzelfde fragment opnieuw, maar vraag de leerlingen nu goed op het uiterlijk van de film te letten, dit noemen we de filmische vormgeving. Let op de manier waarop er gefilmd is, maar ook wat voor kleuren je ziet en wat voor stijl er wordt gebruikt.
Hoe zou jij de filmstijl van regisseur Sam de Jong omschrijven? 
Wat zegt zijn filmstijl over de film? 
Welke kleur zie je vaak terug? Waar zie je dit aan?
Op welke manier sluit deze kleur aan bij het verhaal?

Slide 21 - Tekstslide

Filmische vormgeving - Stijl en kleur
Elke regisseur heeft een eigen filmstijl, een stempel die hij/zij op zijn werk wil drukken. De filmstijl verwijst eigenlijk naar bepaalde technieken die worden gebruikt, zoals kleurgebruik, de compositie of de manier van belichting.

Antwoordsuggesties:
- Eigen inbreng, suggestie: Sam de Jong maakt veel gebruik van opvallende kleur, maar ook zijn manier van filmen is kenmerkend. Het is rauw en korrelig gefilmd, daardoor lijkt het een beetje op een home-video.
- Je kunt opmerken aan de manier van filmen dat het een jeugdige film is. Er wordt gebruik gemaakt van een beeld uit een instagramstory en je ziet overal vrolijke en opvallende kleuren.
- De kleur goud, of goudgeel komt heel veel terug. Dat zie je terug in het uiterlijk van de hoofdpersoon, aan haar geverfde haar en wenkbrauwen. Je ziet het ook in de styling van de set en het gebruik van props: de gele ballonnen, gouden sterren, gele stoelen, gele t-shirts, gele muur.
- De kleur geel/goud heeft een grote rol in het verhaal, het is een onderdeel van het personage Goldie en haar droom die ook wordt vormgegeven met de kleur geel, zie bontjas en haarkleur in droomsequentie.
Zelfs de titel verwijst indirect naar deze kleur.
15:40 – 16:36

Slide 22 - Tekstslide

Fragment 3
De leerling kijkt een fragment van de film over de art-direction en kleding/kostuum in het bijzonder. 
Wat is een kostuum?
In het fragment zie je hoe Goldie voor het eerst de gele bontjas ziet. Waarom is de bontjas belangrijk voor Goldie?
Waar staat de bontjas voor in dit verhaal?

Slide 23 - Tekstslide

Art-direction - Kleding of kostuum
Art direction is de afdeling in film die verantwoordelijk is voor de invulling van het beeld. Deze afdeling bepaalt hoe een film eruitziet, denk aan wat voor kleuren er worden gebruikt, decors, props, make-up en kleding.

Antwoordsuggesties:
- De kleding van een personage noem je een kostuum. Er wordt altijd goed nagedacht over wat een personage moet dragen, want dit zegt indirect iets over het karakter of over het verhaal van de film.
- Goldie is heel erg bezig met haar uiterlijk en imago. De gele bontjas is voor haar de perfecte toevoeging aan haar outfit en is volgens haar nodig om door te kunnen breken als ster.
- Volgens Sam de Jong ziet Goldie de bontjas als de oplossing van haar problemen. “In die zin is de film een sprookje en staat de jas symbool voor haar nieuwe huid, haar nieuwe identiteit” Dit verwijst weer naar het coming-of-age verhaal van Goldie.
Kijk je meer Amerikaanse films of Nederlandse films? 
Waarom is dat denk je? 
Wat zijn volgens jou verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse filmindustrie? Denk bijvoorbeeld aan financiën en publiek.

Slide 24 - Tekstslide

Context - De Nederlandse en Amerikaanse filmindustrie

Antwoordsuggesties:
- Eigen inbreng
- Het filmaanbod in Amerika is erg groot en daardoor is er weinig ruimte voor bijvoorbeeld Europese titels, terwijl wij in Nederland in de bioscopen relatief veel Amerikaanse filmtitels kunnen zien.
- Amerikaanse films hebben vaak een groter budget en zijn Engels gesproken dus voor een groter publiek aantrekkelijk. Het succes van een Amerikaanse film wordt vaak gemeten aan het financiële succes, in Europa zijn financiën niet onbelangrijk maar wordt ook wel gezegd dat er meer ruimte en een groter publiek is voor de minder commerciële titels.

Wat vond je van de film?
Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap van de film?
Welke ontwikkeling heeft Goldie doorgemaakt in de film? Hoe is zij veranderd?
Had Goldie ook in Nederland gemaakt kunnen worden denk je? Wat aan het verhaal was er dan anders geweest? 
Vragen na het zien van de film
Wat vond je van het einde?

Slide 25 - Tekstslide

Vervolgsuggesties
Deze vragen kunnen alleen behandeld worden als de leerling de film heeft gezien.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SEX DING

Slide 27 - Tekstslide

Sex Ding
Welk doel heeft de regisseur met de film?
In dit deel van de les onderzoeken we samen met de leerlingen welk doel regisseur Simone van Dusseldorp heeft met deze film. Slaagt de regisseur in haar doel?
Vraag 
Tip
Opdracht

Slide 28 - Tekstslide

Vragen en opdrachten
  • Er zijn geen goed-fout opdrachten, wel kijkvragen, klassengesprekken en reflectievragen.
  • Je kunt kiezen voor verschillende werkvormen: individueel, in groepjes of klassikaal.
  • De les kan uitgebreid worden met een 'maak'les om de opgedane kennis te verwerken. Hier worden tips voor gegeven.
NB Ons advies is om bij deze les niet te werken met 'devices in de klas'. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
Je gaat kijken naar een jeugdrama
(38 min.) over de gevolgen van sexting ► 

Slide 29 - Tekstslide

Instructie voorafgaand aan het kijken
Je kunt een actieve kijkhouding stimuleren door te vragen waar zij denken dat de film over zal gaan, gelet op de poster en titel. Kunnen ze verhaalverloop, eventuele personages voorspellen?

Indien je het nodig vindt, kun je voorkennis activeren over sexting.  Let op: het onderwerp van de film vereist een veilige omgeving.

Slide 30 - Video

Film Sex Ding, Simone van Dusseldorp, 38 minuten
Bekijken van de film in zijn geheel.
Wat vond je van de film?

Slide 31 - Tekstslide

Filmervaring
Er is geen goed of fout, laat de leerlingen steeds iets gedetailleerder benoemen wat ze van de film vonden, of welk gevoel de film hen gaf. Wat dan precies? Waarom? 

Context
Dit is ook het opstapje voor een gesprek in de klas over sexting. Kennen de leerlingen soortgelijke verhalen, wat vonden ze van de daden van de personages in de film, en is het een fenomeen waar ze zich zelf ook zorgen over maken? 
Wat voor soort film is Sex ding?

Slide 32 - Tekstslide

Filmgenre: fictie
Sex ding vertelt een verzonnen (fictief) verhaal. Vita bestaat niet echt, maar is verzonnen. Maar in het verzinnen is de maker heel dicht bij de realiteit gebleven (anders dan bijvoorbeeld een Marvel superheldenfilm of romantische komedie). Veel filmscenario's zijn gebaseerd op nieuwsberichten of waar gebeurde verhalen. Deze film is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
De regisseur Simone Dusseldorp had een doel voor ogen bij het maken van de film. Welk doel denk je?

Slide 33 - Tekstslide

Context: doel van de filmmaker
Een filmmaker heeft een reden om een film te maken. Wat wilde Simone van Dusseldorp bereiken met de film?
In het volgende fragment geeft zij zelf antwoord op de vraag.


Vind je dat het doel van de regisseur is bereikt?

Slide 34 - Tekstslide

Context: doel van de filmmaker en effect op het publiek
De regisseur wil de kijker overtuigen dat pubers beschermd moeten worden tegen de gevolgen van social media posts. Vinden de leerlingen dat ook na het zien van deze film? Waarom wel/niet? Heeft de maker keuzes gemaakt in het verhaal die dit doel versterken/verzwakken?
Bijvoorbeeld: richten de leerlingen zich op de telefoon en het internet of op de schending van privacy door haar vriedin? Of op het losse dansen en vrij zijn van het meisje? Of op het feit dat je geen berichten kunt verwijderen op insta? Wie of wat wijzen zij aan als probleem voor dit dilemma? 
Had de maker andere keuzes kunnen maken om hen beter te overtuigen? 
SEX DING
 

Slide 35 - Tekstslide

Sex Ding deel 2
Welke keuzes maakte de regisseur?
In dit deel van de les onderzoeken we samen met de leerlingen welke keuzes een regisseur neemt bij het maken van een film. Welk effect beogen en hebben deze keuzes op de kijker?

We richten ons daarbij bij dit deel op de verhaalstructuur en de hoofdpersoon, Vita.
In de eerste twee minuten van de film introduceert de regisseur de hoofdpersoon. ►

Slide 36 - Tekstslide

Begin van een film: introductie van de hoofdpersoon
In de eerste minuten van deze film wordt de hoofdpersoon, Vita in beeld gebracht. Welk beeld schetst de regisseur van haar?

Slide 37 - Video

Fragment Sex Ding, 2 minuten
Bekijken van fragment.
Can you fix it?
1 klassikaal, daarna in tweetallen 1 filmpje bekijken.

Slide 38 - Tekstslide

1 klassikaal, daarna
Fictie in de klas
Fictie kun je gebruiken om gesprekken te starten of te verdiepen. 

Zoek op filmeducatie.nl een film (evt. + lesmateriaal) die voor jouw groep kan werken.
Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

pauze

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 2: De Dialoogscene
Verwerkingsopdracht

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Bedenk zelf een dialoog tussen twee personages.  Zet het geluid uit en verzin zelf wat de personages tegen elkaar zeggen. 
Dialoogscene
1. Laat ChatGPT of een andere artificial intelligence een dialoog van 1 minuut schrijven. Wees specifiek met de vraag die je ChatGPT stelt, denk aan het onderwerp, lengte, spelers, setting. Hoe beter de vraag, hoe beter de dialoog.
2. Je bedenkt met elkaar hoe je de gekozen dialoog gaat verfilmen. Denk hierbij aan camerawerk, standpunten, licht, enz. Zet dit in een storyboard.

3. Je monteert de video.
4. Je denkt na over geluid: achtergrondgeluiden, muziek. Wat kies je en denk goed na over de functie. Voegt de muziek iets toe of werkt het afleidend?

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Dialoogscene (in groepjes van twee)
Laat ChatGPT een dialoogscene van 1 minuut bedenken, waarbij jezelf de plek, de rollen en de inhoud van het gesprek bedenkt. Dus bijvoorbeeld:

Bedenk een dialoogscene van één minuut bij een bushalte over twee jongens die net de bus gemist hebben. Ze discussiëren over wiens schuld het is dat ze de bus misten. De discussie loopt uit op ruzie.

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jongen 1: (hijgend) We hebben de bus gemist, man! En het was jouw schuld. Jij had nog moeten rennen om hem te halen.

Jongen 2: Wat? Mijn schuld? Jij was degene die de hele tijd op je telefoon aan het kijken was. We hadden allang bij de bushalte moeten staan.

Jongen 1: Maar jij had toch ook kunnen zeggen dat we moesten gaan?

Jongen 2: Ik heb het je wel gezegd, maar je was te druk met je telefoon.

Jongen 1: Nou ja, dat is belachelijk. Ik had wel verwacht dat je het me nog een keer zou zeggen.

Jongen 2: Waarom moet ik je de hele tijd aan je mouw trekken? Je bent toch geen klein kind meer?

Jongen 1: Ik ben ook geen superheld die de hele tijd op alles let. Het was gewoon een domme fout.

Jongen 2: Ja, een domme fout die we allebei hebben gemaakt. Dus laten we er gewoon over ophouden en wachten op de volgende bus.

Jongen 1: (zucht) Oké, prima. Laten we gewoon stil zijn.

(Beide jongens staan daar zwijgend, terwijl ze wachten op de volgende bus.)
Jongen 1: (hijgend) We hebben de bus gemist, man! En het was jouw schuld. Jij had nog moeten rennen om hem te halen.

Jongen 2: Wat? Mijn schuld? Jij was degene die de hele tijd op je telefoon aan het kijken was. We hadden allang bij de bushalte moeten staan.

Jongen 1: Maar jij had toch ook kunnen zeggen dat we moesten gaan?

Jongen 2: Ik heb het je wel gezegd, maar je was te druk met je telefoon.

Jongen 1: Nou ja, dat is belachelijk. Ik had wel verwacht dat je het me nog een keer zou zeggen.

Jongen 2: Waarom moet ik je de hele tijd aan je mouw trekken? Je bent toch geen klein kind meer?

Jongen 1: Ik ben ook geen superheld die de hele tijd op alles let. Het was gewoon een domme fout.

Jongen 2: Ja, een domme fout die we allebei hebben gemaakt. Dus laten we er gewoon over ophouden en wachten op de volgende bus.

Jongen 1: (zucht) Oké, prima. Laten we gewoon stil zijn.

(Beide jongens staan daar zwijgend, terwijl ze wachten op de volgende bus.)

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Storyboard maken

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voeg dit toe in je dialoogscene
Establishing shot
Een orienterend shot. Geeft weer waar je bent. Begin eerst buiten, dan binnen (als je binnen filmt).
Close
Van dichtbij. Geschikt voor later in het gesprek. Gebruik bij ten minste ieder personage één keer een close.
Over the shoulder
Film ten minste twee shots over the shoulder. 

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
1. Chat GPT
2. Storyboard maken
3. Filmen

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies