4GL unit 1 lesson 1

Welcome back! 
klas 4:   3 units
                 1 boekje  lezen + toets
                  cito kijk + luister / proefexamen / mondeling 
                  etc.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome back! 
klas 4:   3 units
                 1 boekje  lezen + toets
                  cito kijk + luister / proefexamen / mondeling 
                  etc.

Slide 1 - Tekstslide

Who is this? 
What is his job? 
Would you like to do this job? 

Slide 2 - Tekstslide

While reading .....
Eerst ga je de tekst skimmen, dat is de tekst snel lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat. Je bekijkt de opvallende stukjes en per alinea de eerste en laatste zin.   (opd. 2A ) 

Daarna ga je de tekst scannen, waarbij je op zoek gaat naar specifieke informatie. (opd. 2B) 

Tot slot ga je de tekst intensief lezen, waarbij je de tekst helemaal gaat lezen.


Slide 3 - Tekstslide

maak opd. 2 A + B 
Textbook page 8 + 9 
Workbook page  7 
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

To do!   
Maak   opd. 3 t/m 6 in je workbook.
(Find Out + Vocabulary)


Leer de woorden van unit 1.  (Quizlet of blz. 77 in je wb) 

Slide 5 - Tekstslide

unit 1 lesson 1 Grammar
who/which
if-sentences

Slide 6 - Tekstslide

who
which

Slide 7 - Tekstslide

who - which 

Slide 8 - Tekstslide

Who of which

Slide 9 - Tekstslide

Students ... did not apply for the field trip will not be able to come.
A
who
B
which

Slide 10 - Quizvraag

Did you see the man in the news ... won a million dollars?
A
who
B
which

Slide 11 - Quizvraag

Tommy doesn't like music tracks ... have no melody at all.
A
who
B
which

Slide 12 - Quizvraag

The phone, ... was broken, did not switch on.
A
who
B
which

Slide 13 - Quizvraag

People always look at me as someone ... gets the best grades in school.
A
who
B
which

Slide 14 - Quizvraag

If sentences

Als....., dan


Slide 15 - Tekstslide

If sentences
* voorwaarde :  Als je dit doet, dan gebeurt er dat. 

Hoofdzin                                              bijzin
He will feel better,                          if he takes his medicine. 
You will pass the test                    if you study hard. 


will +  hele werkwoord                 present simple  (shit-regel)


Slide 16 - Tekstslide

if sentences
Bijzin                                   hoofzin

If I see him,                       I will tell him the news. 
If you pass the test        we will take you to MacDonalds. 

Slide 17 - Tekstslide

If you (leave) now, you’ll be in time.
A
leave
B
will leave

Slide 18 - Quizvraag

Water vaporises if you (boil) it at 100°C.
A
boil
B
will boil

Slide 19 - Quizvraag

......, I will be happy
A
If he will do that
B
If he does that
C
If he did that
D
If he would do that

Slide 20 - Quizvraag

We will go to New York, ...
A
if you'll want to.
B
if you won't to.
C
if you wants to.
D
if you want to.

Slide 21 - Quizvraag


......, we will miss our flight.
A
If you will be late
B
If you are late
C
If you had been late
D
If you were late

Slide 22 - Quizvraag

If-zinnen: Which is correct?
A
He will be better at soccer, if he practises.
B
If he will practise, he is better at soccer.

Slide 23 - Quizvraag

work work work  unit 1 lesson1 

Maken opd. 7 + 8 +  Get Ahead +   Practise More (alle opd.) 

Slide 24 - Tekstslide