2H present simple unit 3

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today's lesson
- present simple
- present continuous
- workbook exercises
This afternoon: extra pres simple/pres continuous exercise

Slide 2 - Tekstslide

Je gebruikt de present simple...
A
als iets nu aan de gang is of je iets nu aan het doen bent
B
als je in de toekomst iets van plan bent wat zeker is
C
als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt
D
als iets is gebeurd en het niet belangrijk is wanneer

Slide 3 - Quizvraag

Present simple
  • present: tegenwoordige tijd
  • if it happens: always, never or regularly 
  • signaalwoorden: 
         always, never, usually, regularly, sometimes,
         often, every day, never, every hour

Slide 4 - Tekstslide

Which of these examples is the present simple?
A
James walks to school
B
James walked to school
C
James is walking to school
D
James has walked to school

Slide 5 - Quizvraag

Translate this and use present simple:
ik schrijf

Slide 6 - Open vraag

Translate this and use present simple:
zij drinkt

Slide 7 - Open vraag

Dus...
  •  stam van het werkwoord (to like: like; to drive: drive)
        - voor I, you, we, you, they
  • stam + (e)s (likes, drives, goes, does, eats, has)
        - voor he, she, it

  • Ontkennend: I don't like / She doesn't drive
  • Vragend: Do I like ...? / Does she like ...? 

Slide 8 - Tekstslide

Which of the following is present continuous?
A
We watch tv
B
We watched tv
C
We are watching tv
D
We were watching tv

Slide 9 - Quizvraag

And when do you use present continuous?
A
If something is happening right now
B
If something happens always, never or regularly
C
If it always used to happen, but not anymore
D
If it happened but it's not important when

Slide 10 - Quizvraag

Present continuous
- use it when something is happening right now
 
- signaalwoorden: now, right now, at the moment

- to be              + verb + ing
   am/is/are     + walk + ing 
   I am walking / she is walking / they are walking

Slide 11 - Tekstslide

Translate using present continuous:
ik eet

Slide 12 - Open vraag

Exercises: op deze volgorde!
1. Do exercises 6 + 7 (workbook p.85-86)

2. Start w/ the texts on CB p.30/31 and do ex. 2 + 3 (p.82-83)

3. Do vocab exercises 4 + 5 (p.83-84) 

--> this lesson you finish 1 and hand it in @Showbie. You also start w/ 2.  
--> this afternoon you do another assignment, finish 2 and start number 3 (the latter is homework). 
 

Slide 13 - Tekstslide