4Kader Past Simple and Past Continuous

Past Simple and Past Continuous
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 35 min

Onderdelen in deze les

Past Simple and Past Continuous

Slide 1 - Tekstslide

You need...
a notebook, to make notes about the grammar.
your workbook B, to make the exercises
a laptop or phone to go through this LessonUp

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Lesson goals 
1. You will learn how to use Past Continuous (PaC)
2. You wil learn how to use Past Simple (PaS)
3. You will know the difference between PaC and PaS)
4. You will learn how to use PaC and PaS in one sentence.

Slide 4 - Tekstslide

Watch the movie & the slides and  take notes!

Slide 5 - Tekstslide

Past Continuous & Past Simple
in 1 zin

Slide 6 - Tekstslide

0

Slide 7 - Video

PAST CONTINUOUS (PaC)
 • Wanneer moet je de past continuous gebruiken?
 • Wat is de regel?

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de
Past Continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


 • I was swimming at 8 o'clock last night.
 • We were studying in the library all day yesterday.
 • Peter was cleaning his room.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST CONTINUOUS?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 11 - Open vraag

was
were
I
you
we
they
she/he/it

Slide 12 - Sleepvraag

De regel van de
Past Continuous


 1. was / were
 2. ww+ing

Slide 13 - Tekstslide

I .......... late last night. (work)
A
were working
B
was working
C
work
D
worked

Slide 14 - Quizvraag

We .......... in the ocean last week. (swim)
A
swimming
B
were swimming
C
was swimming
D
swam

Slide 15 - Quizvraag

You ........... TV al night. (watch)
A
were watching
B
was watching
C
watch
D
watched

Slide 16 - Quizvraag

Past Simple (PaS) (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Uitzonderingen

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST SIMPLE?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 20 - Open vraag

Wat is de regel?

ww + (e)d

bv:
work --> worked
dance --> danced

Slide 21 - Tekstslide

My friends .......... me on my birthday last year. (surprise)
A
was surprising
B
were surprising
C
surprised
D
surprising

Slide 22 - Quizvraag

We .......... to school yesterday. (walk)
A
walked
B
walking
C
was walking
D
were walking

Slide 23 - Quizvraag

I always .......... her. (love)
A
loving
B
loved
C
was loving
D
were loving

Slide 24 - Quizvraag

UITZONDERINGEN
:(

Slide 25 - Tekstslide

PAST SIMPLE - uitzonderingen

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN


 1. Krijgen géén +(e)d;
 2. Moet je uit je hoofd leren;
 3. Je hebt de 2e kolom nodig

Slide 26 - Tekstslide

came
buy
sit
say
eat
come
bought
sat
said
ate

Slide 27 - Sleepvraag

She .......... a car. (buy)
A
bought
B
buyed

Slide 28 - Quizvraag

We .......... dinner. (eat)
A
eaten
B
eat
C
ate

Slide 29 - Quizvraag

PAST CONTINUOUS (PaC) &
PAST SIMPLE (PaS)

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
 • geeft de Past Simple de korter durende actie aanSlide 30 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 31 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

When Mary called him Peter was sleeping.
Het slapen duurt langer dan het roepen.

Slide 32 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
In deze zinnen moet je de Past Simple OF Past Continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 33 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 34 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 35 - Tekstslide

Ready?!

Slide 36 - Tekstslide

Stan ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 37 - Open vraag

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 38 - Open vraag

When he _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 39 - Open vraag

I _______ (kiss) a boy when my mom _______ (enter) my room.

Slide 40 - Open vraag

You _______ (watch) Netflix when Kelly _______ (text) us.

Slide 41 - Open vraag

LET OP!
Natuurlijk kunnen ook hier onregelmatige werkwoorden gevraagd worden!

Bijv.
say - said
have - had

Slide 42 - Tekstslide

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 43 - Open vraag

I _______ (have) a football match when the sun _______ (shine).

Slide 44 - Open vraag

Homework


do ex. 25 (WBP-31)
ex. 26 (WBP-31)
ex. 27 (WBP-32)
digital documents:
- Past Simple
- Past Continuous
(hand in ELO) 
Learn WBP-27!

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Heb je een vraag over deze les?
(iets wat je niet begrepen hebt)

Slide 47 - Open vraag