geschiedenis toets les thema 3

Hoe heet de tijd van 500-1500
1 / 13
volgende
Slide 1: Open vraag
GeschiedenisBasisschoolGroep 5

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoe heet de tijd van 500-1500

Slide 1 - Open vraag

Een rijke boer noemde je ook wel een....
A
horige
B
landheer
C
arme
D
schildknaap

Slide 2 - Quizvraag

Waar of niet waar:
Arme boeren vroegen rijke boeren om bescherming
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Wat is een horige
A
Hulpje van de sint
B
Hulpje van de ridder
C
Hulpje van de landheer

Slide 4 - Quizvraag

Waarmee betaalden de arme boeren de rijke boeren. noem 2 dingen

Slide 5 - Woordweb

Het huis van een landheer werd steeds groter. Langzaam werd het heel groot. Hoe noemden ze die huizen:

Slide 6 - Open vraag

Sommige boeren gingen met de landheer meevechten. Ze werden
A
Page
B
Schildkaap
C
Ridder
D
verliefd

Slide 7 - Quizvraag

Soms omsingelde de vijand het kasteel. Dan kon er niemand meer in of uit het kasteel. Hoe heet dat? Een......

Slide 8 - Open vraag

Kinderen van de landheer gingen naar een ander kasteel om te leren. Hoe oud waren de kinderen meestal als ze weg moesten?
A
5 jaar
B
7 jaar
C
9 jaar
D
11 jaar

Slide 9 - Quizvraag

Hoe kon je een ridder herkennen?
A
aan zijn harnas
B
aan zijn lans
C
aan zijn paard
D
aan zijn wapenschild

Slide 10 - Quizvraag

Page
Schildknaap
bed opmaken
leren vechten
Eten maken
harnas aantrekken bij de ridder
paard van de ridder verzorgen

Slide 11 - Sleepvraag

In de middeleeuwen gingen ridders vaak oefenen. Hoe heette die die wedstrijden

Slide 12 - Open vraag

Hoe heet het schild met een speciale tekening erop, zodat je wist met welke ridder je te maken had.
A
Rekenschild
B
Ridderschild
C
Wapenschild
D
Tekeningschild

Slide 13 - Quizvraag