Les 1: Werken in een MZ-organisatie

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 1 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
professionaliseringMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 1 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belang van deze lessenreeks 
Deze lessenreeks gaat je helpen om als een professional op de werkvloer te kunnen staan. 

Onderwerpen zijn: Hoe zien de organisaties eruit waar jij kan gaan werken, hoe deel je kennis efficiënt en hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste kennis. Hoe kan je je netwerken en kennis benutten?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 
Aan het einde van de les weet je wat doelen, visies en missies van organisaties zijn
Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrik is om te weten voor jouw toekomst. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning 
Kenmerken organisatie 
Doelstelling, missie, visie 
Beleid
Organisatiestructuren 
Huiswerk
Afsluiting

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een organisatie?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken organisatie 
 • Organisaties zijn doelgericht
 • Bestaan uit mensen (medewerkers) die met elkaar samenwerken
 • Medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouwen enz.)
 • Medewerkers gebruiken methoden (protocollen)
 • Er is een structuur (met leidinggevenden)
 • Er moet coördinatie zijn. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelstelling, missie en visie
Een organisatie heeft altijd een doelstelling, een missie en een visie. 

Wat zijn die van jouw stageplek?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn denk je de doelen van het ROC Mondriaan?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.
Wat moet je met die visie, doelen en missie?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het voordat je gaat solliciteren op een baan belangrijk om te weten wat de visie en missie van een organisatie is?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beleid van een organisatie
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat het gedane werk nuttig is om het doel te bereiken?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten beleid
 • Strategisch beleid: gemaakt door de directie, waar ga je heen als bedrijf (door prikkels van binnen en buiten). Gaat om lange termijn. 
 • Tactisch beleid: concrete activiteiten om strategisch beleid te halen. 
 • Operationeel beleid: De uitvoering, hoe wordt die gedaan. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kort gezegd;
 • De leider geeft richting (strategie)
 • De manager richt in (tactiek)
 • De medewerker verricht (uitvoering)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk soort beleid voer ik uit als docent?
A
strategisch beleid
B
operationeel beleid
C
tactisch beleid

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Structuur van organisaties 


Hiërarchie 
Organogram 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende organisatiestructuren 

 • Lijnstructuur 
 • Linking-pinstructuur 
 • Lijn-staforganisatie 
 • Projectorganisatie 
 • Matrixorganisatie
 • Zelfsturende teams

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In groepjes: zoek uit en presenteer

 • Lijnstructuur
 • Linking-pinstructuur
 • Lijn-staforganisatie
 • Projectorganisatie
 • Matrixorganisatie
 • Zelfsturende teams

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijnorganisatie 
Het is heel duidelijk wie de baas is. Een lijn van boven naar beneden. Bestuur = verantwoordelijk. 

Linking pin = uit elk team is een verantwoordelijk om het team te vertegenwoordigen bij het management team (soort lijnstructuur)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijn staf organisatie 
Een lijn organisatie, onder de manager is nog 'staf' toegevoegd. Is hoog opgeleid bijv. psycholoog, MZ'er. 

De staf ondersteunt managers. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Projectorganisaties 
Doen tijdelijke grote klussen. 
Verschillende specialisten bij elkaar. 
Vaak geen specifieke manager. 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Matrixorganisatie 
Permanente projecten 
2 managers 
1 van de organisatie 
1 van het project 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zelfsturende teams
Team zonder leidinggevende. 
Team samen verantwoordelijk voor  resultaten

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor organisatiestructuur heeft jouw stage en hoe weet je dat?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Zoek de doelstelling, missie en visie van jouw stageplek op en noteer deze. 
Vraag of er een organogram is van jouw stage en leg uit wat voor een organisatiestructuur jouw stage heeft.

Geen stage? Kies dan een willekeurige organisatie die zorg biedt.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tussen de 0 en 10, hoe heb je deze les ervaren?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies