1.4 Vierhoeken

Welkom klas 


Paragraaf 1.4:  Vierhoeken
bladzijde 32 t/m 37
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom klas 


Paragraaf 1.4:  Vierhoeken
bladzijde 32 t/m 37

Slide 1 - Tekstslide

Klaar voor de start?
 • Passer, koershoekmeter
 • Leerboek
 • Werkboek
 • Schrift
 • Schrijfspullen
 • Geodriehoek

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we in deze les doen?
 • Herhaling vorige lessen 
 • Filmpjes bekijken en oefeningen maken in Lessonup over theorie 1.4 Vierhoeken 
 • Zelfstandig aan de slag 


Slide 3 - Tekstslide

Wat leer je in deze les?
 • Eigenschappen parallellogram
 • Eigenschappen ruit
 • Eigenschappen vlieger
 • Eigenschappen trapezium
 • Eigenschappen gelijkbenig trapezium
 • Eigenschappen rechthoekig trapezium

Slide 4 - Tekstslide

-Driehoeken nauwkeurig tekenen mbv een schets
Blz. 66 t/m 73_opdr. 54, 55, 60 t/m 65  nakijken
Eigenschappen van verschillende vierhoeken
-parallellogram, ruit, trapezium
-assenstelsel en coordinaten
H1.4 Vierhoeken 2C
4 nov
Wat heb je geleerd?
-Wat je niet af hebt
Blz. 68-73 _ opdr. 64 t/m 72

Slide 5 - Tekstslide

-Driehoeken nauwkeurig tekenen mbv een schets
Eigenschappen van verschillende vierhoeken
-parallellogram, ruit, vlieger, trapezium
-assenstelsel en coordinaten
H1.4 Vierhoeken 2D
1 nov
Wat heb je geleerd?
-Wat je niet af hebt
Blz. 70 t/m 73_opdr. 61 t/m 72

Slide 6 - Tekstslide

Even herhalen..

Slide 7 - Tekstslide

Wat geven de pijlen aan in de tekening?
A
even lang
B
even groot
C
de richting
D
evenwijdigheid

Slide 8 - Quizvraag

Deze blauwe lijnen noemen we.......
A
snijdende lijnen
B
evenwijdige lijnen
C
kruisende lijnen
D
scheve lijnen

Slide 9 - Quizvraag

We zien een figuur met..
A
Diagonalen
B
Symmetrie-assen

Slide 10 - Quizvraag

We zien hier een figuur met een...
A
Diagonaal
B
Symmetrie-as

Slide 11 - Quizvraag

Hoeveel symmetrieassen heeft een rechthoek?
A
2
B
1
C
4
D
6

Slide 12 - Quizvraag

Dit figuur is draaisymmetrisch.
Wat is de kleinste draaihoek?

A
3 graden
B
180 graden
C
60 graden
D
120 graden

Slide 13 - Quizvraag

Wat zijn de lijnen in deze vierkant
A
Diagonalen
B
Symmetrie-assen
C
geen van beide

Slide 14 - Quizvraag

Hoe heet dit figuur?
A
Cirkel
B
Rechthoek
C
Vierkant
D
Parallellogram

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

De parallellogram is draaisymmetrisch

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

De diagonalen van een ruit zijn de symmetrieassen

Slide 19 - Tekstslide

Hoe heet dit figuur?
A
ruit
B
vierkant
C
vlieger
D
trapezium

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Video

Vlieger
Eigenschappen:
- één diagonaal is de symmetrieas
- de  symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
- diagonalen staan loodrecht op elkaar
- twee paar zijden zijn even lang
- twee hoeken zijn even groot
- symmetrieas deelt twee  hoeken doormidden

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Trapezium
Alle trapeziums hebben twee evenwijdige zijden !
Welke is: 
A. Trapezium
B. Rechthoekig trapezium
C. Gelijkbenig trapezium

Slide 24 - Tekstslide

Zelfstandig aan de slag 
Paragraaf 1.4 (vanaf blz 68)
Maken: opdracht 53  t/m 65

Dit is huiswerk zie SOMTODAY. Schrijf het in je Plenda 

Slide 25 - Tekstslide

Denk aan rekenbreak en nakijken!

Slide 26 - Tekstslide

Evaluatie
 • Eigenschappen parallellogram
 • Eigenschappen ruit
 • Eigenschappen vlieger
 • Eigenschappen trapezium
 • Eigenschappen gelijkbenig trapezium
 • Eigenschappen rechthoekig trapezium

Slide 27 - Tekstslide

Afsluiting
Heb je nog vragen?                        FIJN WEEKEND!

Slide 28 - Tekstslide