Politiek: ideologieën en politieke partijen

Politiek: ideologieën en politieke partijen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Politiek: ideologieën en politieke partijen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Geef in je eigen woorden een omschrijving van het begrip democratie

Slide 3 - Open vraag

Wat gaan we vandaag doen? 
Politieke partijen 
Ideologie 
Politieke stromingen in Nederland
Links en rechts
Conservatief en progressief
Kieswijzer

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je de 3 politieke stromingen in Nederland uitleggen.

Slide 4 - Tekstslide

Politieke partij: Een organisatie van mensen die ongeveer hetzelfde denken over hoe problemen in de samenleving moeten worden opgelost.

 

Slide 5 - Tekstslide

One-issuepartijen: Politieke partijen die zich richten op één onderwerp of een specifieke doelgroep.

Slide 6 - Tekstslide

Maatschappelijke problemen

Slide 7 - Woordweb

Ideologie 
Ideologie: een schets van de ideale samenleving.
Een geheel van waarden waar een politieke stroming zijn keuzes op baseert.

Slide 8 - Tekstslide

Belangrijke stromingen in Nederland:

liberalisme
socialisme
sociaaldemocratie
christendemocratie

De meeste politieke partijen zijn gebaseerd op een van deze stromingen.

Slide 9 - Tekstslide

Liberalisme

 • persoonlijke vrijheid
 • eigen verantwoordelijkheid
 • zo min mogelijk overheidsbemoeienis
 • VVD, D66

Slide 10 - Tekstslide

Socialisme
 • gelijkheid
 • een actieve overheid

Sociaaldemocratie:

geleidelijke hervormingen
gelijke kansen
positie van armen verbeteren
PvdA, SP, GroenLinks


Slide 11 - Tekstslide

Christendemocratie
Christendemocratie: Een politieke stroming waarin het geloof centraal staat.
 • normen en waarden van het christendom
 • gezin
 • gespreide verantwoordelijkheid
 • CDA, ChristenUnie, SGP

Slide 12 - Tekstslide

Populisme
Politieke partijen die hun standpunten opstellen aan de hand van gevoelens en opvattingen die onder de bevolking leven.

Slide 13 - Tekstslide

De PVV wordt vaak genoemd als populistische partij. Waarom is dit, denk je?

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Slide 16 - Tekstslide

Links en rechts

Slide 17 - Tekstslide

Conservatief en progressief
Conservatief: samenleving behouden of terugbrengen naar vroeger. 

Progressief: Samenleving vernieuwen door te veranderen

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht Stemwijzer
Vul de stemwijzer in op https://jongerenkieswijzer.nl/
Na het invullen van de stemwijzer; 

 1. Ga op onderzoek; welke politieke partij in jou gemeente past het meeste bij jou?
 2. Welke ideologie hoort bij deze partij?
 3. Is deze partij links of rechts?
 4. Is deze partij conservatief of progressief?
 5. Wat vindt jij van de stemwijzer?
Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Link

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Link