future

Welcome back!
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welcome back!

Slide 1 - Tekstslide

Today's Planning:
  • Grammar: Future (will/shall, to be going to)
  • Exercises paragraph 5
  • Time left? Worked hard? Let's play a game!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord Future?

Slide 4 - Woordweb

Welke vormen?

  1. Will / Shall + hele ww 
  2. To be + going to + hele ww

Maar wanneer welke vorm?

Slide 5 - Tekstslide

1. Will / Shall + hele ww
Je gebruikt will / shall + hele ww als dingen 
spontaan gebeuren en als je een voorspelling doet zonder bewijs (bijvoorbeeld een mening).

I think we will stay inside a few more weeks longer.
Shall I close the window? It's cold outside!

Slide 6 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 7 - Tekstslide

Future = will
I will not read
you will not swim
he will not write
we will not sing
you will not dance
they will not walk

Slide 8 - Tekstslide

Future = will
Shall I read ?
will you swim?
will he write?
Shall we  sing?
Will you dance?
Will they  walk ?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

2. To be + going to + hele ww
Je gebruikt to be + going to + hele ww als dingen vooraf al gepland zijn en als je een voorspelling doet met bewijs.

The teacher is going to grade the exams tonight.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Future = to be going to
I am not going to read
you are not going to swim
he is not going to write
we are not going to sing
you are not going to dance
they are not going to walk

Slide 13 - Tekstslide

Future = to be going to
Am I going to read ?
Are you going to swim?
Is he going to write?
Are we going to sing?
Are you going to dance?
Are they going to walk ?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Chris _____ his grandmother tomorrow.
A
is going to visit
B
will visit

Slide 16 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 17 - Quizvraag

It _____ rain, I checked the weather
app! So, don't take your umbrella!
A
doesn't
B
shan't
C
won't
D
isn't going to

Slide 18 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be
D
is

Slide 19 - Quizvraag

Hey Sarah, ___ we ___ 'Lady and the tramp' at the cinema tonight?
A
will - watch
B
shall - watch
C
are - going to watch
D
are - watching

Slide 20 - Quizvraag

Do you understand the Future: will/shall & to be going to?
Yes
No
Maybe

Slide 21 - Poll

Let's get to it!
Paragraaf 5
Opdracht 3 t/m 8

Klaar?
Opdracht 2, 9 & 10

Slide 22 - Tekstslide