4.5 future

Welcome back!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welcome back!

Slide 1 - Tekstslide

Planning for today
 • Homework check
 • Grammar recap: Much/many/a lot of
 • Grammar: Future (will/shall, to be going to)
 • Exercises 
 • Homework

Slide 2 - Tekstslide

Grammar Recap: 
Much/many/a lot of

Wat betekenen de woorden?
Hoe zat het ookalweer?
 • Bevestigende zinnen
 • Vragende zinnen
 • Ontkennende zinnen

Slide 3 - Tekstslide

Grammar Recap: 
Much/many/a lot of

Betekenis: "veel"

Bevestigende zinnen: "a lot of"
vragende zinnen: "much" of "many"
Ontkennende zinnen: "much" of "many"

Slide 4 - Tekstslide

Telbaar en Ontelbaar?
Ontelbaar: 
- GEEN meervoudsvorm
- je kunt ze NIET tellen met cijfers
 • water
 • air
 • sugar
              MUCH
Telbaar:
- meervoudsvorm
- je kunt het tellen met cijfers
 • one dog - two dogs
 • one man - two men
            MANY

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord
"Future"?

Slide 7 - Woordweb

Welke vormen?

 1. Will / Shall + hele ww 
 2. To be + going to + hele ww

Maar wanneer welke vorm?

Slide 8 - Tekstslide

1. Will / Shall + hele ww
Je gebruikt will / shall + hele ww als dingen 
spontaan gebeuren en als je een voorspelling doet zonder bewijs (bijvoorbeeld een mening).

I think we will stay inside a few more weeks longer.
Shall I close the window? It's cold outside!

Slide 9 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 10 - Tekstslide

Future = will
I will not read
you will not swim
he will not write
we will not sing
you will not dance
they will not walk

Slide 11 - Tekstslide

Future = will
Shall I read ?
will you swim?
will he write?
Shall we  sing?
Will you dance?
Will they  walk ?

Slide 12 - Tekstslide

Will and Shall

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

2. To be + going to + hele ww
Je gebruikt to be + going to + hele ww als dingen vooraf al gepland zijn en als je een voorspelling doet met bewijs.

The teacher is going to grade the exams tonight.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Future = to be going to
I am not going to read
you are not going to swim
he is not going to write
we are not going to sing
you are not going to dance
they are not going to walk

Slide 17 - Tekstslide

Future = to be going to
Am I going to read ?
Are you going to swim?
Is he going to write?
Are we going to sing?
Are you going to dance?
Are they going to walk ?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Alles op een rijtje:
Will + hele ww (zonder to)
 • beslist op dít moment
 • voorspelling zónder bewijs
 • wens/belofte/aanbod
Shall I / Shall we
 • voorstel
To be + going to + hele ww (zonder to)
 • bestaand plan (staat vast in de agenda)
 • voorspelling mét bewijs

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Chris _____ his grandmother tomorrow.
A
is going to visit
B
will visit

Slide 22 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 23 - Quizvraag

It _____ rain, I checked the weather
app! So, don't take your umbrella!
A
doesn't
B
shan't
C
won't
D
isn't going to

Slide 24 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be
D
is

Slide 25 - Quizvraag

Hey Sarah, ___ we ___ 'Lady and the tramp' at the cinema tonight?
A
will - watch
B
shall - watch
C
are - going to watch
D
are - watching

Slide 26 - Quizvraag

Do you understand the Future: will/shall & to be going to?
Yes :)
No :(
Maybe, but I'll get there with exercises

Slide 27 - Poll

Let's get to work!

Please do:
 • 4.5 - exercise 1 t/m 6 + 10


Finished?
Go to lyricstraining.com/en
and practice listening!

Slide 28 - Tekstslide

Homework
Please do:
 • Paragraaf 4.5 - Exercise 1 t/m 6 + 10
Study:
 • Words 4.5
 • Grammar Much/many/a lot of
 • Grammar Future

Slide 29 - Tekstslide