THEMA 20: Hoe het aantal atomen of moleculen berekenen?

Absolute molecuulmassa en de Relatieve molecuulmassa
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChemieSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Absolute molecuulmassa en de Relatieve molecuulmassa

Slide 1 - Tekstslide

De relatieve molecuulmassa kan je ook berekenen door de som te maken van de relatieve atoommassa's. Hou rekening met de samenstelling van de molecule.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Absolute atoommassa
De werkelijke massa van het atoom uitgedrukt in kg

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Absolute atoommassa

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Relatieve Atoommassa
Duidt aan hoeveel maal de absolute atoommassa van die atoomsoort groter is dan de internationale atoommassa (u)

Ar= Absolute atoommassa
U

Slide 5 - Tekstslide

Vereenvoudiging

Hier werken we ook mee. Absolute atoommassa is veel te klein om mee te werken. 

Formule niet kennen: omdat het voor elke atoomsoort reeds al is uitgevoerd en jullie kunnen dit terug vinden in jullie tabel mendeljev 

Slide 6 - Tekstslide

Relatieve massa van 
Boor (B: 10,8) 
Seleen (Se: 79) 
Lood (Pb: 207,2) 
Kwik (Hg: 200,6)

THEMA 20: Hoe het aantal atomen of moleculen berekenen?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Absolute molecuulmassa en de Relatieve molecuulmassa

Slide 8 - Tekstslide

In de tabel wordt er enkel gesproken over atomen. 

Atomen zijn : H (waterstof) cl (chloor)
Moleculen zijn: H2O , O2, C02, H2S04

moeten deze formule niet kennen 

De relatieve molecuulmassa kan je ook berekenen door de som te maken van de relatieve atoommassa's. Hou rekening met de samenstelling van de molecule.


Slide 9 - Tekstslide

Relatieve massa van 
Boor (B: 10,8) 
Seleen (Se: 79) 
Lood (Pb: 207,2) 
Kwik (Hg: 200,6)

Relatieve molecuulmassa oefeningen 

Ca(OH)2

octazwavel= 

dialuminiumtrioxide = 

Slide 10 - Tekstslide


S8 
Al2O3
De mol 

Constante van Avogadro 

Slide 11 - Tekstslide

1 dozijn : 12 
1 ton: duizend 

een vereenvoudiging voor een heel groot getal is mol een vereenvoudiging voor een groot aantal deeltjes 

1 mol is exact gelijk aan : 6,02 X 10 23 
getal van avogadro
Hoeveel deeltjes bevat 1 mol ijzer

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel moleculen bevat 1 mol keukenzout

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Molaire massa
M = kan je terugvinden in PSE                                 M = m             
                                                                                                        n
Molaire massa Mg = 24,3 g/mol
1 mol magnesium atomen weegt 24,3 g
MAAR 1 mol = 6,02.1023 atomen 
dus 6,02.1023 atomen magnesium wegen 24,3 gram 
dus 1 atoom magnesium = 24,3 g       =   
                                                      6,02.1023

                                                                               

Slide 14 - Tekstslide

1 dozijn : 12 
1 ton: duizend 

een vereenvoudiging voor een heel groot getal is mol een vereenvoudiging voor een groot aantal deeltjes 

1 mol is exact gelijk aan : 6,02 X 10 23 
getal van avogadro
Molaire massa oefening
M = kan je terugvinden in PSE 

Molaire massa van Calcium = 
1 mol Calcium atomen weegt  
                                                                

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

!Onthouden
Formule molaire massa (g/mol)
M = m             
         n
                                                                
Constante van Avogadro: NA
6,02.1023  deeltjes per mol

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening
Bereken de stofhoeveelheid (hoeveel mol) overeenkomt met 27 gram water? 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening
Deel A: 
Oefening 2 tem 4Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Absolute molecuulmassa en de Relatieve molecuulmassa

Slide 19 - Tekstslide

De relatieve molecuulmassa kan je ook berekenen door de som te maken van de relatieve atoommassa's. Hou rekening met de samenstelling van de molecule.
Geef de formule om de molaire massa te berekenen.
A
M= m.n
B
M= m/n
C
m= M/n
D
M= n/m

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de eenheid van molaire massa?
A
g
B
mol
C
g/mol
D
mol/g

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het symbool voor 'hoeveelheid stof'
A
n
B
m
C
M

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Met hoeveel deeltjes komt 1 mol overeen?
A
6,02.10^-23
B
6,22.10^-23
C
6,22.10^23
D
6,02.10^23

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

!Onthouden
Formule molaire massa (g/mol)
M = m             
         n
                                                                
Constante van Avogadro: NA
6,02.1023  deeltjes per mol

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies