4H PO Technische Automatisering

Technische automatisering
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Technische automatisering

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen TA.1
automatische systemen
- uitleggen wat een automatisch systeem is; 
- beschrijven wat de functie is van het invoerblok, het verwerkingsblok en het uitvoerblok; 
- het blokschema van een automatisch systeem opstellen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat meet buienradar?
Wat doet het met de gegevens?
Wat zie je?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Sensor: een grootheid die je kunt meten?Actuator: apparaat die iets uitvoert 
Systeem: van sensor, proces naar uitvoering 

Sensor: een grootheid die je kunt meten
Actuator: apparaat die iets uitvoert 
Systeem: van sensor, proces naar uitvoering 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Inbraakalarm
Wat is hier de invoer, de verwerking ?en de uitvoer?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Thermostaat
Wat is hier de invoer, ?de verwerking ?en de uitvoer?

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Samenvatting
  • een systeem bestaat uit een invoer (sensor), verwerking en een uitvoering (actuator)
  • er zijn 3 soorten systemen
    - meetsysteem (visueel, tabel, diagram, scherm)
    - stuursysteem (actuator wordt aangestuurd)
    - regelsysteem (terugkoppeling)

Slide 13 - Tekstslide

Leerdoelen TA.2
sensor
de functie van een sensor omschrijven

Slide 14 - Tekstslide

beweging wordt gedetecteerd 
er ontstaan een sensorspanning 
 
een sensor is een schakeling met een ohmse weerstand en een component die gevoelig is voor een bepaalde natuurkundige grootheid

beweging = spanning
ja / nee - signaal

Slide 15 - Tekstslide

3 sensoren
- windsensor
- temperatuursensor
- neerslagsensor 

bij elke natuurkundige waarde, hoort een bepaalde spanning

Slide 16 - Tekstslide

Welke begrippen ken je nog
van de vorige les?

Slide 17 - Woordweb

Invoer
Verwerking
Uitvoer
Temperatuur-sensor
Omzetten sensorspanning in getal
Cijfers weergeven op display
IR-sensor
Vergelijk sensorspanning met normale waarde
Alarmbel gaat rinkelen
Neerslagsensor
Vergelijk sensorspanning met ingestelde waarde
Ketel slaat aan of niet

Slide 18 - Sleepvraag

Leerdoelen TA.3 Verwerking
- de functie van comparator, invertor, led, drukknop, geheugencel, pulsgenerator en teller omschrijven;
- de functie van logische poorten omschrijven; 
- het verschil aangeven tussen een continu signaal en een discreet signaal;
- een eenvoudig systeem op het systeembord bouwen.

Slide 19 - Tekstslide

hoog signaal:   >3 V = 1
of laag signaal :  
 < 1 V = 0 

dit heet een discreet signaal (in stappen)
brandt alleen bij hoog signaal, 1
de verwerking en uitvoer werken alleen met binair signaal (0 of 1)

Slide 20 - Tekstslide

Wat als je een continue signaal hebt? (elke willekeurige waarde)
Uref instellen 
Stel Uref = 3 V. 
Dan elk signaal > 3V geeft signaal 1
elk signaal < 3V geeft signaal 0

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

at als je twee signalen/sensoren wilt hebben voor 1 uitvoering?
Sleep dit naar de juiste plek

Slide 23 - Sleepvraag

Zet signaal van 0 naar 1 
en van 1 naar 0

Slide 24 - Tekstslide

Wat als je wilt dat het lampje brandt bij 0 i.p.v. 1 (bijvoorbeeld bij lage temperatuur)
Sleep dit naar de juiste plek

Slide 25 - Sleepvraag

EN-poort: pas signaal 1 als beide ingangen ook 1 geven 
OF-poort: signaal 1 als minimaal één van beide 1 signaal geeft (of beide)

Slide 26 - Tekstslide

Wat als je wilt dat een lampje blijft branden, ook al is het signaal weer 0 geworden?
Sleep dit naar de juiste plek

Slide 27 - Sleepvraag

geheugencel blijft hoog signaal 1 uitzenden als ingang (set) hoog (1) is geweest, ook al is het later laag (0) 
Je kunt handmatig resetten (drukknop aan reset)

Slide 28 - Tekstslide

Als laatste de pulsgenerator en pulsenteller
je kunt zelf de frequentie instellen?1 Hz = 1 puls per seconde, 10 Hz = 10 pulsen per seconde
pulsen tellen: telt alleen pulsen als
- tellen aan/uit = hoog 1
- reset = laag 0 
pulsenteller telt hoeveel pulsen (tot 9)

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Leerdoelen TA.4
- het verschil aangeven tussen analoge en binaire weergave;   
- getallen omzetten in een digitale code en omgekeerd.

Slide 31 - Tekstslide

Systeembord kan alleen 0 en 1 als signaal geven: binair
Hoe kun je dan tellen?
Decimaal getal
Binair getal

Slide 32 - Tekstslide

Welk decimaal getal
hoort bij het binair getal 1011?

Slide 33 - Open vraag

Stel, teller staat op 5 
binaire code bij 5 = 0 1 0 1       
er komt dan een signaal bij uitgang 4 en 1
Als je elke uitgang op een led aansluit, zullen alleen de ledjes van 4 en 1 branden

Slide 34 - Tekstslide